rosler murr Schunk

´Atomenergomaš začíná vydávat licence českým podnikům

Strojírenská společnost Atomenergomaš, energetická divize ruské státní společnosti pro atomovou energii Rosatom, začala v rámci programu lokalizace výroby zařízení pro jaderné elektrárny technologie VVER vydávat licence českým podnikům. Informoval o tom obchodní ředitel společnosti Atomenergomaš Boris Arsejev během svého vystoupení na nedávném 37. sympoziu Světové jaderné asociace v Londýně. 

 

JSC Atomenergomaš sdružuje více než 50 výrobních, výzkumných a inženýringových podniků na území Ruska i v zahraničí a je rovněž členem Konsorcia MIR.1200, jednoho ze tří uchazečů o dostavbu 3. a 4. bloku JE Temelín. „V souvislosti s účastí Konsorcia MIR.1200 ve výběrovém řízení na dostavbu dvou bloků jaderné elektrárny Temelín intenzivně jednáme s českými partnery o předání technologií a výrobních licencí. Vysoká technická úroveň místních výrobních kapacit umožňuje, že míra lokalizace projektu bude opravdu činit minimálně 70 %,“ uvedl  Boris Arsejev.
Česko-ruské Konsorcium MIR.1200 představilo svůj projekt v rámci expozice také na MSV Brno 2012, kde zpřehlednilo dodavatelský řetězec konsorcia. Na dvě stě zástupců různých společností vyjádřilo svou připravenost navázat na předchozí i stávající spolupráci v oblasti jaderné energetiky. „Díky naší účasti jsme měli možnost hovořit se zástupci společností, které mají zájem se do dodávek pro výstavbu nových bloků JE Temelín také zapojit. Je třeba si uvědomit, že na společnosti, které jsou členy našeho dodavatelského řetězce, jsou napojeny stovky dalších subdodavatelů. Pro ty je dostavba Temelína šancí i v tom, že mohou navázat spolupráci také s dalšími dodavateli. Vytvoří se tak další nové vazby, které překročí projekt dostavby Temelína,“ uvedl ředitel projektu dostavby JE Temelín Josef Perlík. Dodavatelský řetězec, který se v případě vítězství konsorcia v tendru na dostavbu JE Temelín, zahrnuje více než 250 českých firem.

Licence – klíč k dalším trhům pro české firmy
Evoluční projekt jaderné elektrárny VVER-1200 představující zástupce tzv. generace III+, který nabízí Konsorcium MIR.1200 těží ze zkušeností z více než 1500 reaktorových let provozu jaderných elektráren typu VVER. Udělení licencí umožní českým výrobcům ucházet se i o zakázky v dalších zemích, jejichž jaderné elektrárny se opírají o technologii VVER, a podpoří tak průnik místního strojírenského průmyslu na nové světové trhy. Jde např. o Ruskou federaci, Indii, Ukrajinu a Čínu. Jen v posledních několika týdnech podepsaly tři významné české podniky - Vítkovice Group, Sigma Group a Arako - smlouvy na dodávky zařízení pro nové bloky Leningradské JE, která je ve výstavbě, a Balakovské JE v Ruské federaci. Největší česká strojírenská skupina Vítkovice Machinery Group uzavřela přímo na MSV v Brně kontrakt na zařízení (trubkové svazky) pro Balakovskou jadernou elektrárnu v hodnotě zhruba 55 mil. Kč (2,2 mil. Eur) - už sedmý kontrakt svého druhu od chvíle, kdy společnost podepsala memorandum o spolupráci s ruskou skupinou Rosatom. Předchozí smlouva na dodávku speciálních výměníků určených pro systém regenerace páry pro nový blok Rostovské jaderné elektrárny za více než 7 mil. eur byla přitom podepsána necelé dva týdny předtím.
Vydávání licencí je jednou z řady aktivit, které přímo navazují na podpisy Memorand o spolupráci mezi společností Rosatom a 39 českými firmami. O přesném rozsahu a rozdělení licencí mezi konkrétní společnosti se teprve rozhodne. Atomenergomaš společně s českými partnery vytvořil 6 pracovních skupin k různým druhům zařízení, včetně zařízení primárního okruhu a strojovny. Pracovní skupiny nyní podle Borise Arsejeva vedou bilaterální jednání v českých podnicích a upřesňují parametry možného předání technologií, včetně zmíněných licencí. Předběžné výsledky těchto technických jednání jsou i jedním z témat mezinárodního fóra Atomex – Europe 2012 (9. – 10. října v Praze).
Žofínské fórum zaměřeno na technologii VVER
Další z významných akcí v oblasti jaderného průmyslu proběhne 30. října na pražském Slovanském ostrově, kde se uskuteční již 139. Žofínské fórum na téma Trendy v jaderné energetice: Technologie VVER – bezpečnostní a technické aspekty. Záštitu nad konferencí převzaly Česká nukleární společnost a sdružení vysokých škol zabývající se výukou v oboru jaderného inženýrství CENEN.
Konference si klade za cíl představit technologická a projekční řešení jaderných elektráren využívajících technologii VVER, bezpečnostní testy prováděné na elektrárnách tohoto typu, problematiku licencování jaderných elektráren, nakládání s vyhořelým palivem či specifika výstavby jaderných elektráren VVER, včetně výroby jejich hlavních komponentů.
Fórum umožní účastníkům z řad odborné i širší veřejnosti diskutovat se zástupci předních ruských vývojových, konstrukčních a projekčních kanceláří. Přednášet budou např. experti z ruského národního vědeckého centra Kurčatovský institut, petrohradského projekčního  institutu SpbAEP, vývojové a konstrukční kanceláře OKB Gidropress, české společnosti ŠKODA JS (jaderné strojírenství) a řada dalších. Konferenci budou moderovat špičkoví odborníci v oblasti jaderné energetiky, bývalý ředitel jaderné elektrárny Temelín František Hezoučký a viceprezident České nukleární společnosti Miroslav Kawalec.
 

 
Publikováno: 17. 11. 2012 | Počet zobrazení: 2148 článek mě zaujal 503
Zaujal Vás tento článek?
Ano