rosler murr Schunk

Solární články v přímém srovnání

Velké pokroky ve výzkumu a vývoji v posledních několika letech vedly ke stále vyšší výkonnosti solárních elektráren. S novými koncepcemi článků a výrobních technologií přibývá solárním článkům účinnost, zvláště pro ty "velkoformátové“  dosáhly významného zlepšení. Nyní Fraunhoferův Institut pro solární energetické systémy ISE nabízí výrobcům solárních buněk možnost vstoupit se svými produkty do vyčerpávajícího seznamu, tzv. "Fraunhofer ISE PV-Charts", který porovnává výkon solárních článků různých typů.

 

Technologické inovace, které zvyšují solární výkon jsou velmi důležité pro konkurenceschopnost v solárním průmyslu. Vědci a výrobci dosáhli společně rozhodující pokrok a na trh byly uvedeny nové, efektivnější solární články. Se svými PV-Charts nyní Fraunhofer ISE usiluje, aby mohli i lidé mimo obor jednoduše porovnat různé technologie a solární články, a chce dát jejich přehledu transparentnost. V přehledu fotovoltaických grafů Fraunhofer ISE PV-Charts budou publikovány parametry fotovoltaických článků naměřené u akreditované insituce CalLab a tento přehled nabídne důvěryhodné řazení solárních článků podle účinnosti, stejně jako informace od výrobců různých solárních technologií.

Cílem je dokonalý přehled
Kalibrační laboratoř solárních článků Fraunhofer ISE je renomovaným pojmem v solárním průmyslu už mnoho let. Výrobci fotovoltaických článků využívají její měření na kalibraci svých solárních článků nebo jako referenční příklady. Přehled Fraunhofer ISE PV-Charts bude sestaven v úzké spolupráci se solárním průmyslem a společnost vyzývá výrobce solárních článků, partnery a nové zákazníky, abych poskytli záznamy rekordních výsledků svých produktů pro zveřejnění v PV-Charts. Se svolením výrobců budou výsledky měření z akreditovaných zkušeben spolu s dalšími informacemi o různých typech fotovoltaických článků předloženy ve formě přehledných tabulek a grafů, které budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti Fraunhofer ISE k prohlížení. Šablonu pro prezentaci záznamů a další informace lze nalézt na adrese www.pv-charts.com.
Již na konci roku 1980, společnost Fraunhofer ISE zveřejnila přehled efektivnosti průmyslově významných solárních článků různých typů a pokračovala v této publikaci do 1990. Vypracovala tak dnes dobře zavedený přehled špičkové efektivnosti. Tento seznam však nezahrnoval celou kompletní řadu různých výrobních technologií. "Cílem naší PV-Charts je sestavit úplný komplexní reprezentativní seznam pro porovnání všech typů solárních článků, který by držel krok s nejnovějšími technologiemi, a zahrnoval neustále rostoucí sbírku kritérií účinnosti fotovoltaických prvků. Fraunhofer ISE PV-Charts také představí přehled designu, technologií a konstrukčních řešení různých solárních článků, které používají jednotliví výrobci solárních článků," říká Dr. Stefan Glunz, ředitel divize Rozvoje a charakterizace křemíkových solárních článků u Fraunhofer ISE.

Projekt CalLab
Projekt měření a systemizace fotovoltaických článků CalLab byl zahájen na Fraunhofer ISE asi před 25 lety. Jeho nabídka služeb zahrnuje měření solárních článků s různými fotovoltaickými technologiemi. Laboratoř spolupracuje s výrobci a institucemi po celém světě na rozvoji přesných měření pro nové technologie v této oblasti. V roce 2008 byla kalibrační laboratoř pro solární články akreditována Deutsche Kalibrierdienst DKD (nyní nesoucí název Deutsche Akkreditierungsstelle DakkS) a dnes je CalLab (www.callab.de) jednou z předních světových kalibračních laboratoří pro sluneční články.
 

 
Publikováno: 17. 11. 2012 | Počet zobrazení: 2173 článek mě zaujal 495
Zaujal Vás tento článek?
Ano