rosler murr Schunk

Hutním montážím roste podíl tržeb z energetiky

Hutní montáže, akciová společnost ze strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group, zvyšují svoji angažovanost v energetice. Kompletace ocelových konstrukcí a technologií pro energetické komplexy a elektrárny letos tvoří už 88% podíl na celkových tržbách firmy. 

 

„Energetické zakázky jsou pro nás dlouhodobě zajímavé a letošek potvrzuje trend, který jsme nastartovali už v roce 2008. S tím rozdílem, že tehdy byl objem energetických zakázek kolem 700 mil. Kč za rok, nyní tohoto čísla dosahujeme za půl roku,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Hutních montáží Miroslav Přecechtěl.
Hutní montáže mají v energetice dlouhodobou tradici. V minulosti se podílely na výstavbě téměř všech tepelných i jaderných energetických zdrojů. U tepelných elektráren se jednalo jak o výstavbu nosných ocelových konstrukcí, tak i technologického zařízení. Pro jaderné elektrárny to byly dodávky nosných ocelových konstrukcí a ochranné obálky.

Roste zájem o technologické celky
Za loňský rok, kdy Hutní montáže vytvořily tržby 1,2 mld. Kč, činil podíl zakázek v energetice asi 67 % a měl absolutní hodnotu přes 850 mil. Kč. Předloni byl zhruba 65 %. Ve zmíněném roce 2008 se podíl prací pro energetiku pohyboval okolo 50 %. „Je to dáno především našimi kontrakty pro zahraniční klientelu. Obnovy a výstavby energetických kapacit se dosud téměř nedotkly výkyvy evropských ekonomik. Uspěli jsme se specializovanými činnostmi v oborech téměř nezasažených krizí. Jde o tzv. nadkritické kotle pro elektrárny,“ zhodnotil generální ředitel. Zajímavé je i vnitřní členění zakázek pro energetiku, kde stále více a více převládají montáže technologických celků nad kompletací ocelových konstrukcí. Loni činil podíl montáží celků 47 % z tržeb (konstrukce byly dalších asi 20,5 %), letos to jsou jen za pololetí už 73 % (další část energetických zakázek je opět na ocelové konstrukce).
Pro letošní rok byly podepsány významné zakázky se společností Hitachi, pro kterou chystají vítkovičtí k tlakové zkoušce nové energetické nadkritické kotle ve Wilhelmshavenu a Moorburgu v Německu a v Rotterdamu v Nizozemí. Další zakázky jsou určeny pro společnost Alstom, pro niž montážní firma ze skupiny Vítkovice Machinery Group, dokončí montáž ocelových konstrukcí kotle v Hammu v Německu. Pro finskou společnost Andritz realizuje montáž ocelových konstrukcí a montáž dvou kotlů u městečka Colonia v Uruguayi a pro další finskou firmu Foster Wheeler montáž kotle v české továrně na Kladně.
Hutní montáže jsou připraveny i na zakázky z oblasti jaderné energetiky – prošly i zákaznickými audity ze strany koncernů Westinghouse a Areva a dostaly se mezi doporučené montážní společnosti.

Nové šance může přinést partnerství s Westinghouse
Výrazným přínosem pro energetickou strategii společnosti Hutní montáže je zářijová dohoda o strategické spolupráci s firmou Westinghouse Electric Company (součást skupiny Toshiba Corporation) v rámci přípravy na potenciální výstavbu jaderné elektrárny AP1000 v ČR i v širším regionu. Technologie Westinghouse jsou dnes základem přibližně poloviny všech fungujících jaderných elektráren na světě, včetně zhruba 50 % z těch umístěných v Evropě.
Pokud bude reaktor AP1000 vybrán pro dostavbu nových bloků JE Temelín v ČR, budou Hutní montáže provádět naprostou většinu mechanických instalací a souvisejících konstrukčních testů, včetně montáže a instalace ochranné obálky reaktoru. Tato dodávka představuje velice významný podíl na výstavbě elektrárny. Hutní montáže by dodávaly rovněž těžkotonážní jeřáby a uvazovací techniku pro transport, vykládání a usazování jednotlivých komponent, jako jsou moduly, ochranná obálka reaktoru, hlavní prvky primárního okruhu a hlavní zařízení nejaderné části elektrárny.
Westinghouse označil strategické partnerství za další významný krok ve snaze nadále získávat lokální partnery, který navazuje na předešlé dohody s předními českými firmami s cílem vytvoření kvalitního a diverzifikovaného lokálního dodavatelského řetězce. „Partnerství se společností Hutní montáže je dalším důkazem závazku Westinghouse nakupovat tam, kde staví. Místním partnerům nabízíme dodávky s vysokou přidanou hodnotou, které vytvářejí příležitosti pro jejich další rozvoj,“ prohlásil Randy Galm, viceprezident Westinghouse, Business & Project Development, pro Evropu, Blízký Východ a Afriku. „Důležité také je, že Westinghouse staví v souladu s mezinárodně uznávanými standardy a certifikáty ASME (American Society of Mechanical Engineers). Osvojení těchto standardů může společnost Hutní montáže dále využít po celém světě, a to nejen v jaderném průmyslu,“ zdůraznil.
Miroslav Přecechtěl, předseda představenstva Hutní montáže ke spolupráci říká: „Partnerství s Westinghouse nám umožní podstatně rozšířit naše kapacity do nových oblastí, což rozšíří nabídku našich produktů a služeb, a dává šanci účastnit se jaderných i nejaderných projektů v širším regionu.“
 

 
Publikováno: 17. 11. 2012 | Počet zobrazení: 2246 článek mě zaujal 496
Zaujal Vás tento článek?
Ano