hnv murr

Investice s evropskou podporou - i menší hráči mají šanci

Na letošním MSV Brno představila společnost GE Money Bank novou možnost financování zaměřenou na segment menších a středních firem, pro něž bylo získání evropské podpory dosud často komplikovanou a nejistou záležitostí, a v řadě případů vůbec nedosažitelné. To by se mělo nyní změnit. A přestože si pro premiérové uvedení novinky GE Money Bank zvolila hlavní průmyslovou událost v ČR, není investiční nabídka určena zdaleka jen pro strojaře, ale nabízí nové možnosti širokému spektru zájemců.

 

Na podrobnější informace týkající se této atraktivní novinky, která by mohla dát šanci mnoha českým firmám pro jejich další rozvoj a růst, jsme se zeptali člověka nejpovolanějšího – poskytl je Jiří Báča, ředitel firemního bankovnictví a člen představenstva GE Money Bank.
Můžete v kostce charakterizovat podstatu a hlavní principy nového finančního produktu – investičního úvěru CIP s podporou EU, který GE Money Bank zavádí jako první u nás?

Předně bych chtěl říci, že GE Money Bank je jedinou bankou v České republice, která v současnosti může tento typ úvěru malým a středním podnikům nabídnout.  EU Investice je investiční úvěr do 10 milionů Kč na nákup technologií, výstavbu, rekonstrukci či nákup nemovitosti, atd. – jsou to prostě peníze určené na rozvoj firmy. Garance Evropského investičního fondu nám umožňuje výrazně snížit požadavek na zajištění úvěru, dokážeme tak zrychlit jeho vyřízení a omezit administrativní náročnost. Úvěr EU investice je určen pro malé a střední firmy s ročním obratem do 200 mil. Kč.

V čem je nový produkt pro české firmy zajímavý? Co nového přináší proti obdobným předchozím aktivitám bank cíleným na menší a střední podniky?

Úvěr EU Investice je unikátní díky skutečně významnému snížení požadavků na zajištění. Standardně fungující firmy mají dokonce možnost získat úvěr EU Investice od GE Money Bank zcela bez zajištění vlastním majetkem. Prakticky se dá říci, že financování rozvojových plánů malých a středních firem v GE Money Bank je díky spolupráci s EIF mnohem dostupnější.

Novinka už úspěšně odstartovala v několika zemích, nyní přišla na řadu i ČR – máte už první zkušenosti či informace s jakou odezvou se setkala u nás?

První týdny prodejů ukazují velký zájem firem o nový úvěr EU Investice. Potvrzuje to fakt, že už jsme poskytli první desítky úvěrů a evidujeme další žádosti, v řádech stovek miliónů korun s rostoucí dynamikou.

Jaké perspektivy má obecně sektor SMB z pohledu finančních institucí v současné, a hlavně výhled v nadcházející době? Jinými slovy: Váš pohled na ekonomickou situaci a odhad jejího dalšího vývoje.

Příspěvek malých a středních podniků k celkovému HDP se pohybuje mezi 35 – 40 %, SME zaměstnávají téměř dva miliony lidí, což představuje asi 1/3 celkové pracovní síly v České republice. SME jsou také největším zaměstnavatelem v podnikatelském sektoru v ČR (60 %). Z této statistiky je patrné, že financování potřeb malých a středních podniků představuje pro banky obrovskou příležitost. Růstový potenciál tohoto segmentu vnímáme dokonce silněji než u velkých podniků. Pro GE Money Bank je kvalitní obsluha a ucelené produktové portfolio pro malé a střední podniky prioritou.

Pokud jde o bankovní záruky, které novinka značně zjednodušuje - do jaké míry byly brzdou rozvoje podnikání u nás? A naopak: neobáváte se, že zjednodušením přístupu k financím na sebe berou banky možná až přílišné riziko? V dnešní složité době mají právě menší firmy často problém normálně fungovat a jsou možná nejvíce ohroženy. Nemají většinou takové finanční rezervy aby „ustály“ těžké období či větší výpadky plateb od svých zákazníků (řada velkých firem, pro něž fungují jako subdodavatelé má navíc extrémní lhůty splatnosti) tím by ovšem nemohly plnit ani své závazky vůči bankám, což otevírá bránu dalším problémům…

Garance Evropského investičního fondu nám v případě EU Investice pomáhají zjednodušit poskytnutí investičního úvěru. Může to vypadat trochu jako paradox, ale aktuálně se - i přes relativně nepříznivé ekonomické prostředí - setkáváme spíše s velice kvalitními investičními záměry malých a středních firem, které bychom ve většině případů financovali i bez záruk EIF. Zdá se, že ekonomická recese měla svým způsobem disciplinující účinek na fungování menších a středních firem, které nyní mnohem komplexněji přemýšlí o svých záměrech a do banky chodí až ve chvíli, kdy jsou přesvědčeni o jejich skutečné kvalitě.

Je současná novinka ve financování projektů jedinou významnou aktivitou GE Money Bank zaměřenou na průmyslový sektor? Jaké ambice má GEMB v ČR v této oblasti?

EU Investice doplňuje naši nabídku směrem k průmyslovým firmám. GE Money Bank v rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu uvedla hned několik novinek, vedle EU Investice jsme představili provozní úvěr PRO-EXPORT se zárukou České exportní banky, bankovní záruky za 0,8 % p.a. a dále například konto Genius Business Export/Import s řadou výhod pro firmy, které obchodují se zahraničím.

Spolupracuje GEMB v tomto směru – projekty pro rozvoj podnikání a investičního prostředí pro technologie – i s dalšími subjekty a institucemi, které jsou ty hlavní?

V první řadě jsou to veškeré české instituce podporující obchodní aktivity našich klientů, například Česká exportní banka, Českomoravská záruční a rozvojová banka, EGAP, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Technologické centrum AV ČR a další. V rámci skupiny GE Capital také sledujeme i evropské a mezinárodní organizace podporující rozvoj podnikání. Právě výsledkem této aktivity je úvěr EU Investice poskytovaný v rámci Programu pro podporu konkurenceschopnosti a inovací (CIP). /jv/

 
Publikováno: 17. 11. 2012 | Počet zobrazení: 3406 článek mě zaujal 653
Zaujal Vás tento článek?
Ano