EDF murr Schunk

Co se psalo před 51 lety v populárním techniském měsíčníku

 

Nákladní skútry
Skútr s typickou kapotáží, charakteristickou stavbou šasi a malými koly je konstrukčně vyzrálým jednostopým vozidlem s vymezeným rozsahem použití. Na II. brněnském mezinárodním veletrhu překvapily novinky sovětských konstruktérů, jimž se podařilo několika vtipnými úpravami rozšířit uplatnění skútru jako moderního vozidla v rozličných hospodářských oborech. Lehká tříkolá vozidla mají nahradit mezeru mezi nejmenším nákladním automobilem a jednostopým motorovým vozidlem. Skútr Vjatka MG 150 byl předveden ve třech variacích pro přepravu lehkých nákladů. Pohání jej motor o výkonu 4,5 k při 4500 ot/min, obsah válců je 148 ccm. Motor je propojen s třístupňovou převodovkou se zpátečkou. Zpětný chod se řadí vodorovnou pákou u levé ruky řidiče. Zajímavá je malá sklápěčka k přepravě sypkých hmot, další obměnou je valník a krytá dodávka. U všech provedení je řidič chráněn štítem z plexiskla. Užitkový skútr MG 150 dokáže jej nejvyšší rychlostí 40 km/h.

Obr z Oděsy
V Oděse byla postavena jedna z největších radiálních vrtaček. Umožňuje vrtat do součástek s velkými rozměry otvory o průměru až 100 mm. Také jiné operace při zpracování kovů lze s novou vrtačkou vykonávat. Její prototyp byl již úspěšně vyzkoušen a bude se vyrábět sériově.

Mluvicí knihovna
V Natalii byla otevřena slepecká knihovna. Jde o první „mluvicí“ knihovnu v Israeli a čítá již několik set pořadových čísel. Jsou to texty knih, natočené na magnetofonové pásky  v různých jazycích. Pro slepce je připraveno 50 magnetofonů.

Podlaha z PVC
V gumárně VŽKG provádějí výzkumy k použití polyvinylchloridové hmoty jako podlahoviny, poněvadž spotřeba dřeva na podlahy nových bytů neustále vzrůstá. Jak se již ukázalo, nový materiál tlumí údery, je vzhledově elegantní a práce na čištění je menší.

Rakety zachraňují lodě
Na záchranu poškozených námořních lodí se používá speciálních raket. Odpalují se ze sousedních lodí, vrtulníků, letadel nebo z pobřeží. Jejich hlavice jsou naplněny olejem, který se nad oblastí poškozené lodě  pomocí speciálního mechanismu rozpráší. Tenká vrstva oleje se usadí na mořské hladině a zabraňuje tvoření vln, které jsou největším nepřítelem potápějící se lodě.

Pohodlí pro automobilisty
Pro příjemnou jízdu automobilem toho bylo již vykonáno velmi mnoho. Od zavedení pérování a vzduchem naplněných pneumatik až k dnešním nejmodernějším vzduchohydraulickým systémům odpružení, při nichž se jízda podobá spíše letu, protože otřesy nejsou téměř vůbec patrny. Automobil se změnil. Automobilový konstruktéři již nyní spolupracují s výtvarníky i lékaři. Za posledních 10 let se karoserie vozidla snížila téměř o 30 cm, aniž by se zmenšil vnitřní prostor. Díky vyspělé technice např. ve výrobě hlubokotažného plechu a způsobech lisování, bylo možné odstranit nevyužité prostory. Aby se více snížilo těžiště vozu a zvýšila bezpečnost jízdy, umístilo se vozidlo blíže silnici. Zlepšení doznala také sedadla, kterým se v poslední době začíná věnovat největší péče. V mnoha státech je již samozřejmostí připoutávání cestujících k sedadlům bezpečnostními pásy. Mezi další opatření bylo zavedení odpružených volantů, rozvodné desky jsou obložené mechovou pryží, odstranili se všechny nebezpečné výstupky a zádová opěradla šla až do výše hlavy. Např. firma Simca ve svém modelu Fulgar, rozdělila sedací plochu na řadu komor, které se nafukují podle tvaru a velikosti těla cestujícího. U jednodušších typů sedadel se vytvářejí opěrné polštářky po stranách zádových opěradel, které vedle pohodlí umožňují sezení s dokonalou příčnou stabilitou. S požadavky na přizpůsobování sedadel byl už krůček k úpravě sedadel na lůžko, jak je patrné z obrázku.

Hliník
Dnes patří hliník mezi známé a běžné kovy. Díky své lehkosti je využíván v bezpočtu slitin. Ale nebývalo tomu vždy tak. Asi před 100 lety byly drobnosti z „kovu z hlíny“ malou události velkých výstav, jako např. na výstavě ve Vídni v roce 1873. Hliník byl drahý asi jako stříbro. Ve Francii byly návrhy, aby se vedle zlatých a stříbrných mincí razili také hliníkové. Byli ovšem odpůrci, kteří namítali, že zlato a stříbro bude mít vždy svou cenu, i když někdy kolísá, ale co když se někomu podaří vyrábět hliník daleko laciněji než doposud? Cenné vlastnosti hliníku, jako jeho lehkost a kujnost nemohla vyvážit jeho drahá výroba. Když v roce 1854 zavedl francouzský chemik St. Claire Deville průmyslovou výrobu hliníku, z pece se dostalo 6 až 9 kg hliníku a k výrobě 1 kg bylo zapotřebí 3 kg ne právě laciného sodíku. K lacinější výrobě se přistoupilo, když byly poznány vhodnější suroviny – kryolit, bauxit – a také elektrický proud. Německý fyzik R. W. Bunsen získal hliník elektrolýzou roztaveného bauxitu. Jenže elektrický proud byla drahá záležitost, fyzikové a chemikové byli odkázáni na elektrické články a baterie. K výrobě 1 kg hliníku bylo potřeba 4 kg bauxitu a 18 až 22 kWh. K lacinějšímu elektrickému proudu se dostala elektrotechnika až na sklonku minulého století, a není náhodou, že právě v této době vznikaly velké továrny, které dodávali hliník tak laciný, že si jej mohl všimnout průmysl. Díky jeho lehkosti se začal užívat v letectví, v automobilismu a v průmyslu vůbec. Vynalezením lacinější výroby tento kov došel velkého užívání.

Šetřič elektřiny v kuchyni
Zařízení, které vyvinul sovětský inženýr Neugodov, reguluje spotřebu proudu u různých druhů vařičů, kotlů apod. a je určeno pro závodní nebo školní kuchyně. Jde o 2 milivoltmetry a 2 termočlánky vložené do obvodu mezi miliampérmetry a elektrické topné zařízení. Jakmile se v zařízení změní teplota, tu se elektromotorickou silou vzbuzenou v termočlánku uvedou do pohybu cívka a ručička milivoltmetru, a tím se vyšle elektrický signál do vysokofrekvenčního generátoru. V něm se signál zesílí a propustí přes rtuťové kontakty do vnějšího elektrického obvodu. Výsledkem je snížení nebo zvýšení tepla v elektrickém spotřebiči. Poněvadž různé produkty potřebují k přípravě pokrmů různé množství tepla, jsou elektrické spotřebiče vybaveny časovým spínačem, který lze nařídit na žádoucí časovou lhůtu potřebnou k přípravě pokrmu. 

Ocelové sklo
V Sovětském svazu vyvinuté sklo se vyznačuje pevností ocele. Té se dosahuje současným tepelným i chemickým zpracováním. Skleněné desky se ohřejí v peci až změknou a poté se rychle ponoří do silikonové tekutiny horké 200 °C. Během tohoto procesu se vytvoří na skle silikonová vrstva a vydatně zcementuje sklo. Pevnost skla se tím v ohybu zvýší u desky s tloušťkou 3 mm na 55 kg/cm2 proti 5 kg/cm2 u skla normálního. 

Automatické vnitrozávodní vozidlo
Pod názvem Robetung jej vyvinuli v Anglii. Elektromotor tohoto automatického vozidla je napájen střídavým proudem nízkého napětí. Vozidlo může během jízdy splnit samočinně až 75 různých úkolů a poté se vrátí automaticky na své východiště.

Umělé tepny
Z vysoce kvalitní plastické hmoty lavsanu vyvinuli v leningradském Vědeckém výzkumném ústavu transfúze krve umělé tepny. Vyrábějí se v délkách po 80 cm s průměrem 6 až 24 mm. Četnými klinickými zkouškami se zjistilo, že dokonale ve všem nahrazují tepny přirozené a bez následků se včleňují do lidského organismu. Jejich životnost je prakticky neomezena.

Elektronický hrtan
V newyorských laboratořích Bell Telephone Company byl vyvinut elektronický hrtan, který se vzhledem podobá elektrickému holicímu strojku a vkládá se ručně do dutiny ústní, kdykoliv je potřeba.Zvukové vlny jim vzbuzované plně nahrazují přirozené zvukové vlny vyvolávané hlasivkami a poté se formují jazykem a rty jako přirozené zvuky mluvidel. Elektronický hrtan pro ženy vyvolává zvukové vlny vyšší frekvence než přístroj určený pro muže. Výšku hlasu jde upravovat ručním regulátorem v rozmezí půloktávy. Elektrohrtan je vybaven tranzistory a napájí se z baterie do něho vmontované.

 

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 6511 článek mě zaujal 1239
Zaujal Vás tento článek?
Ano