Rosler murr Schunk

Slovensko tento rok láme rekordy na VIENNA-TECu, buďte pritom!

Prípravy na najväčší medzinárodný priemyselný odborný veľtrh Rakúska VIENNA-TEC 2012, ktorého brány sa otvoria 9. októbra 2012 na modernom viedenskom výstavisku MESSE WIEN, sú už v plnom prúde. VIENNA-TEC 2012, ktorý sa koná len raz za 2 roky, ponúka možnosť zhliadnuť na jednom mieste pod jednou strechou 6 medzinárodných odborných priemyselných veľtrhov.

 

- po prvýkrát Deň slovenských návštevníkov na VIENNA-TECu
- rokovania s firmami z Ruskej Federácie
- najväčší počet slovenských vystavovateľov na veľtrhu

Pre Slovensko je medzinárodný veľtrh VIENNA-TEC 2012 vďaka svojej koncepcii, otvorenosti pre slovenských podnikateľov a blízkosti k Bratislave unikátnou príležitosťou pre prehľad najnovších priemyselných technológií a medzinárodných inovácií, ktoré ponúka viac ako 500 vystavovateľov a 500 ďalších firiem zastúpených na veľtrhu na jednom mieste za minimum času a nákladov. Je tu tiež možnosť zoznámiť sa osobne s vývojom trhu a priemyslu v susednom Rakúsku a porovnať si situáciu na Slovensku, zorientovať sa v ponúkaných inováciách z viac než 20 krajín a stretnúť sa s potenciálnymi obchodnými partnermi nielen z Rakúska, ale aj z ďalších štátov Európy a Ázie.
K účasti slovenských firiem na VIENNA-TECu sa tiež vyjadril minister hospodárstva Slovenskej republiky, Tomáš Malatinský: „Priemysiel a s ním súvisiace služby sú nielen hnacou silou rastu slovenského hospodárstva, zdrojom vytvárania pracovných príležitostí, zvyšovania produktivity, ale aj inovačného rozvoja, ktorý v súčasnom období nadobúda čoraz väčší význam. Som preto presvedčený, že medzinárodný veľtrh VIENNA-TEC je ideálnym miestom pre získanie reálneho obrazu o schopnostiach slovenských firiem, porovnanie s medzinárodnou konkurenciou, prezentovanie u potenciálnych obchodných partnerov, jako aj pre podporu inovácií.“
Slovenskí odborní návštevníci a regionálne delegácie môžu využiť špeciálne ponuky – viac vo slovenčině na www.sp.cz/index1.html.

Rokovania s firmami z Ruskej Federácie
V hale A plánuje svoju účasť 10 inovačných firiem zo sibírskeho regiónu Omsk v Ruskej federácii, ktoré hľadajú obchodné zastúpenie na Slovensku a v Českej republike alebo ponúkajú iné formy obchodnej spolupráce, napr. spoločnú výrobu a vývoj, export na trhy tretích krajín (Kazachstan, Bielorusko ) alebo asistenčné služby pre firmy rovnakého zamerania na trhoch sibírskeho regiónu.
Jedná sa o firmy, ktoré ponúkajú jedinečné a unikátne inovačné technológie v rôznych, nielen priemyselných, odboroch: firma INNOVA (špecializujúca sa na vývoj a zavádzanie nových technológií mikrovlnného sušenia v rôznych oblastiach poľnohospodárstva), INDUSTRALNYJE GEODEZIČESKIJE SISTEMY (výskum a vývoj v oblasti vesmírnej geodézie ), KV-SVJAZ (vedecko-technická spoločnosť špecializujúca sa na návrhy a výrobu telekomunikačných zariadení v dosahu stredných vĺn pre diaľkové mobilné rádiostanice), ULTRAZVUKOVYJE SISTEMY (ultrazvukové čistiace systémy) - firma špecializujúca sa na oblasť vývoja technológií, konštrukcií a výroby zariadení pre ultrazvukové čistenie strojov od odolných nečistôt, DIAL (výrobca prístrojovo-softwarových systémov skríningové diagnostiky), METROMED (vývoj a výroba lekárskych prístrojov), OMIKS (výroba technologických a diagnostických vybavení pre trakčné koľajové vozidlá), TEST-LAB (služby pre analýzu životného prostredia a diagnostiku ochorenia), PROMYŠLENNYJE TECHNOLOGII (priemyselné technológie) - zameranie na sériovú priemyselnú výrobu, ktorej súčasťou je kovoobrábanie a TOČNAJA ELEKTRONIKA (presná elektronika) - spoločnosť poskytuje služby v oblasti vedecko-technického vývoja a vývoja rádiových prístrojov lekárskej techniky.
Podrobnejšie informácie o jednotlivých spoločnostiach nájdete na http://www.sp.cz/omsk.html.
S vyššie uvedenými firmami - podnikateľmi zo Sibíri - máte jedinečnú možnosť naplánovať si obchodné stretnutia a nadviazať kontakty priamo v rámci veľtrhu VIENNA-TEC 2012 vo Viedni.

O rekordnej účasti vystavovateľov zo Slovenska sa dá hovoriť už dnes. Na VIENNA-TECu pripravuje Bratislavská regionálna komora SOPK spoločný stánok slovenských firiem regiónu Bratislava, v rámci ktorého sa budú prezentovať firmy IMC Slovakia, s.r.o., IRONAL spol. s r.o., SNAHA s.r.o. a TESLA Liptovský Hrádok, ďalej sa na veľtrhu predstaví vydavateľstvo Techpark alebo môžete navštíviť samostatné expozície slovenských spoločností QUAD Industries alebo CRT-ELECTRONIC.
Viatcheslav Konchine - riaditeľ Schwarz & Partner, oficiálneho zastúpenia veľtrhu VIENNA-TEC pre štáty strednej a východnej Európy a štáty SNS je presvedčený, že pri profesionálnej príprave sa veľtrh VIENNA-TEC môže stať účinným marketingovým nástrojom pre slovenské firmy a náklady na účasť na VIENNA-TECu sú v porovnaní s podobnými medzinárodnými akciami pre slovenských podnikateľov veľmi rozumné.
VIENNA-TEC - to nie sú len obchodné kontakty a potenciálni odberatelia z Rakúska, ale je to podstatne viac, napr. zaujímavé pre podnikateľov zo Slovenska môže byť nadviazanie kontaktov s potenciálnymi partnermi z krajín juhovýchodnej Európy, predovšetkým Slovinska. Slovinsko je jedným z lídrov EÚ v počte inovácií na počet obyvateľov. Ďalej tradične silné sú obchodné siete slovinských podnikateľov v krajinách bývalej Juhoslávie a export do tretích krajín môže byť pre slovensko-slovinské kontakty veľmi zaujímavý.

Stále více českých firem využívá VIENNA-TEC 2012 jako prezentační platformu pro Rakousko, zúčastněte se i Vy!

VIENNA-TEC, jako žádný jiný veletrh v Rakousku, nabízí českým firmám, včetně malých a středních podnikatelů, reálné možnosti pro prezentaci svých inovací, výrobků a služeb potenciálním zákazníkům různých výrobních odvětví a řemesel u našich jižních sousedů. Dle institutu pro vyšší studia IHS, rakouské hospodářství očekává vyšší, než-li průměr eurozóny, reálný roční růst v průměru 1,7 % pro období 2012-2016. Letos je aktivita českých firem na VIENNA-TECu velmi vysoká. Začátkem srpna již svůj zájem o účast na veletrhu potvrdilo 16 firem, médií a organizací z České republiky.
Pro menší a střední firmy Schwarz & Partner nabízí speciální prezentační balíčky, včetně katalogových prezentací a možnosti účasti v kooperačních burzách v Praze, ve Vídni a maďarském Györu.
Představit se na rakouském trhu je možno také prostřednictvím prezentace vaší firmy v německé příloze časopisu mezinárodních obchodních kontaktů EUROKONTAKT, která vyjde koncem září 2012 a bude distribuována především na mezinárodních veletrzích skupiny VIENNA-TEC v Rakousku v říjnu 2012 a na výše uvedených kooperačních burzách.
 

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 2774 článek mě zaujal 613
Zaujal Vás tento článek?
Ano