Rosler murr Schunk

Informační systémy v podnikání

V dnešní době, kdy je trh ve všech odvětvích činnosti v podstatě obsazen zavedenými firmami, je čím dál těžší nejen na trh proniknout, ale se na něm i udržet. K tomu, aby se to podařilo, je nutné se mít o co opřít. Nezbytnou oporou pro správně fungující firmu jsou bezesporu kvalitní pracovníci, ale to už samo o sobě nestačí - základ je v informacích, které musí být ve správné podobě, rozsahu a formě v pravý okamžik k dispozici. Informace, původně roztříštěné do jednotlivých informačních bází a kanálů, jsou spolu úzce provázané a jediný možný způsob, jak je efektivně využít, je v ucelených informačních systémech, označovaných zkratkou ERP.

 

Rozvoj IT technologií je v současnosti extrémní, ale v ERP stále platí, že před technologií má přednost elasticita, modifikovatelnost, komplexnost a odborníci, kteří systém budou zprovozňovat. Co uživatele enormně zajímá, je pokrytí problematiky jeho odvětví, integrace firemních procesů, přizpůsobení systému jeho individuálním i firemním požadavkům, připojení mobilních zařízení k datové základně a snadná ovladatelnost všech modulů a komponent systému.
Před tvůrci ERP systémů tak stojí nelehký úkol, na co možná nejobecnějším jádru podchytit veškeré odlišnosti ve zpracování ať oborů a odvětví, tak i jednotlivých firemních rolí. Velkou roli sehrávají vertikálně pojatá branžová řešení. Účast specializované firmy, znalé daného oboru podnikání, je velmi vhodná a zabrání tomu, aby se místo branžového řešení jen neslepila úprava na základě okamžitých požadavků konkrétního zákazníka. Branžové řešení musí být pojato v celé šíři dané problematiky, jedině tak může firmě umožnit dynamiku a rozvoj v podnikání.
To, co systém také prodává a následně ovlivňuje jeho úspěšnost, je jeho ergonomie, uživatelská přítulnost a přizpůsobivost. Požadavky legislativního procesu a státní správy jsou neustálé a tak výhodu mají ty systémy, které umí reagovat na požadavky uživatele v jeho prostředí. Běžné základní úpravy by měl být schopen provádět sám vyškolený uživatel.
ERP systémy jsou více konzervativní než softwarová řešení v jiných oblastech, ale ani jim se nemůže vyhnout technologický boom dnešní doby. Expanze ultralehkých mobilních zařízení ovládaných dotykem, hlasem nebo gesty je nezadržitelná. Představa účetní provádějící likvidaci faktur na tabletu je jistě iluzorní, ale vznikají speciálně orientované aplikace. Najednou má smysl umístit svá data do cloudu, aby byla bez problému dostupná v kanceláři, doma, na cestách nebo na dovolené. Má smysl budovat do ERP systémů ergonomicky vyladěné aplikace pro ovládání dotekem nebo hlasem. Má smysl propojovat sociální sítě s manažerskými funkcemi v podnikových informačních systémech.
S technologií jde ruku v ruce i zavádění nových byznys modelů. Stávající model prodeje licencí má stále svoje místo, ale s příchodem cloudových služeb a nových distribučních kanálů se stále více uplatňuje cena odvozená od služeb a výpočetního výkonu, které zákazník skutečně využije.
 

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 2788 článek mě zaujal 636
Zaujal Vás tento článek?
Ano