Rosler murr Schunk

ERP a výroba plastů

Výroba plastů je velmi specifickou oblastí, kde velmi záleží nejen na výrobě samé, ale i související logistice a komunikaci s odběrateli. Nejde jen o to, co a jak vyrábíte, ale i komu a jak dodáváte. Firma tak potřebuje mít k dispozici kvalitní ERP systém a jeho prostřednictvím dobře ošetřenou nejen výrobu, ale i další své činnosti. 

 

Stroje a podnikové systémy
V plastikářské výrobě se používají stroje různých typů, např. vstřikovací, lisovací, vakuovací lisy… Jejích propojení s ERP systémy je velmi důležité, ale zpravidla se při něm neobjevují zásadní potíže, i když stroje mohou mít různé parametry např. sílu vytlačování, přítlačnou sílu apod. I tyto parametry lze v informačních systémech sledovat. Stroje z dané skupiny typů jsou různě zaměnitelné, což je specifikum plastikářské výroby. Obdobná zaměnitelnost běžně nebývá možná. S tím si však informační systém poradí. V kapacitních plánech je toto specifikum evidováno jako „alternativní pracoviště“. Sledování zmetkovosti, přípravné doby („seřizovací časy“), opotřebení forem apod. – i to jsou základní požadavky v tomto druhu výroby.
Systémy pro plastikářskou výrobu jsou specializovaná ERP řešení, která obsahují
veškerou potřebnou funkcionalitu umožňující snadnou a rychlou implementaci ve firmách působících v tomto výrobním odvětví. Důležitou součástí je proto EDI komunikace, příjem a zpracování odvolávek, a provázanost nákupního a výrobního plánu i řízení expedičních procesů včetně tisku transportních etiket, zasílání avíz o dodávce a podpora sběru dat pomocí čárového kódu.

Formy a kapacity
Podívejme se však i na další specifika výroby plastů. Jedním z nich je např. otázka forem. Toto speciální nářadí, nutné pro výrobu v rámci operace lisování je drahé a jeho cenu je nutné rozpouštět dle životnosti do jednotlivých výrobků. Při plánování výroby je tak nutné zohlednit nejen kapacity stroje, ale i formy.
Přípravné časy pro lisování nejsou konstantní a závisí na druhu předešlého výrobku. Pokud byl vyráběn na stejné formě a má např. jen jinou barvu, je čas na přípravu násobně kratší, než při kompletní výměně formy. Formy se mohou poškodit a je nutné je opravovat Při plánování výroby je to nutné zohledňovat.
Zajímavé je, že ačkoli je výroba plastů svým charakterem sériová, často si firma vytvoří i vlastní středisko na výrobu forem, což je naopak typicky zakázková výroba. Požadavkem je pak zvládnutí evidence zakázkové i sériové výroby v jednom systému. Podstatnou roli hraje i sledování prostojů a výkaz práce seřizovačů. Pracovníci, zajišťující seřízení a přípravu pracoviště, jsou zpravidla kvalifikovanější (a ve vyšší tarifní třídě) než obsluha lisu, jehož produktivitu neovlivňuje obsluha, ale seřizovači tím, že minimalizují časy seřizování a přípravy formy.

Aby systém pomáhal
Informační systém (nejen) pro výrobce plastů musí zvládat Technickou přípravu výroby (TPV), ať už jde o snadné pořizování kusovníků a postupů, importy dat z CAD aplikací, průkazné, termínové změnové řízení, podpora norem ISO apod. Výrobci se neobejdou ani bez tvorby kalkulací či bez podpory obchodní a nabídkové činnosti.
Systém jim pomůže i s hledáním alternativ při výrobě, např. s možností záměny materiálů. Musí zvládnout i definice náhradních operací na úrovni technologického postupu nebo pracoviště či zohlednit alternativy při přípravě skladových dokladů nebo v kapacitním plánování.
Důležitá je optimalizace zásob: systém automaticky generuje požadavky na nákup i na výrobu a porovnává materiálové potřeby se stavem skladu s ohledem na budoucí pohyby.
Další důležitou věcí, je sledovatelnost ve výrobě, tj. dohledání stavu rozpracovanosti zakázky, zpětné dohledání příčiny reklamace, možnost sledovat historii změn, kusovníků a postupů na výrobních příkazech formou odchylkového řízení. Informační systém musí umět podporovat i řízení jakosti, plánovat kapacity i zdroje, vyhodnocovat zakázky a účtovat. Pro detailní seznámení je nejlepší oslovit výrobce takového ERP, který rád představí jeho funkce a často i umožní vidět práci systému v reálné praxi u některého ze zákazníků.

Ing. Miroslava Adamyová
HELIOS Green, Asseco Solutions, a.s.
 

 
Publikováno: 11. 10. 2012 | Počet zobrazení: 2905 článek mě zaujal 596
Zaujal Vás tento článek?
Ano