Schunk

Inspekce metodou MPM

Nedestruktivní metoda MPM (Magnetická Paměť Materiálu) je založená na měření a analýze rozložení zbytkových magnetických polí v kovových materiálech zachycujících technologickou historii materiálu. Využívá se pro určení SCZ (Stress Concentration Zones), poruch a heterogenity v mikrostruktuře materiálu a svarových spojů. 

 

Magnetická paměť materiálu reprezentuje jev, který nastává v materiálu ve formě zbytkové magnetizace vlivem procesu výroby, tepelného zpracování, ochlazování, tváření, ohýbání, tvarování, lisování, sváření apod. v prostředí zemského magnetického pole a vlivem provozního zatížení. Principem metody je skenování intenzity magnetického pole Hp těsně nad povrchem materiálu pomocí skenovacího zařízení – jde o vozíček, na kterém jsou upevněny snímací sondy, opatřený kolečky pro snímání vzdálenosti Lx a příslušnou elektronikou pro zesílení a digitalizaci signálů ze sond.
Skenovacích zařízení je více typů a liší se hlavně počtem a umístěním sond (např. pro inspekci potrubí). Speciální vysoce citlivé skenovací zařízení je určeno pro inspekci potrubí (např. vodovodní, naftovod, plynovod) v podzemní hloubce 1 až 3 m. Zařízení je propojeno kabelem s Měřičem koncentrací napětí TSC-3M-12, který umožňuje sejmutá data graficky zobrazit na displeji, uložit do paměti a později přenést do PC, ve kterém je speciální SW pro analýzu dat.
Na displeji Měřiče koncentrací lze zobrazit skenované hodnoty intenzity Hp, nebo gradientu magnetického pole dHp/dx v číselné nebo grafické podobě (tzv. magnetogram), data uložit, přečíst, smazat, přenést do PC atd.

MPM metoda se používá k:                                                                                                                          - určení míst/oblastí s vysokou koncentrací napětí SCZ (Stress Concentration Zones), detekce materiálových vad a defektů v makro i v mikrostruktuře na povrchu i v hloubce materiálů u konstrukcí, zařízení či jednotlivých komponentů,
- inspekci svarových spojů,
- inspekci kritických míst tlakových nádob, potrubí a konstrukcí,
- sledování procesů při únavových materiálových zkouškách a destrukčních testech,
- zvýšení účinnosti a spolehlivosti inspekce kombinací s konvenčními metodami (např. AE, UT).

Oblasti využití:
- potrubní systémy včetně potrubí v zemi (1 až 3 m),
- kotle, cisterny,
- kulové a tlakové zásobníky,
- ocelové konstrukce,
- turbíny (lopatky, rotory),
- koleje, hřídele strojů,
- detaily dopravních prostředků (auta, železnice, lodě, letadla),
- svařované konstrukce,
- mosty, zdvihací zařízení.
Výhody metody MPM:
- nedestruktivní metoda,
- rychlost  měření,
- inspekce je možná i za provozu,
- není třeba úprava povrchu měřeného materiálu,
- včasná diagnostika únavového poškození,
- snadné rozpoznání nových a použitých strojních součástí,
- AE a vibrace nemají vliv na měření,
- doplněním a porovnáním výsledků s jinými metodami lze významně zvýšit kvalitu inspekce.

Omezení (vlivem vysoké citlivosti):
- nelze použít  na uměle zmagnetované kovy a nemagnetické materiály,
- přítomnost cizích magnetických materiálů v těsné blízkosti kontrolovaného objektu, přítomnost externího magnetického pole nebo elektrického svařování do vzdálenosti 1m.
Použité normy:
Normy EU ISO 24497-1, 2, 3: 2007(E) – Názvosloví, všeobecné podmínky použití
metody MPM, inspekce svarových spojů a celá řada ruských norem.
 

 
Publikováno: 24. 8. 2012 | Počet zobrazení: 1624 článek mě zaujal 350
Zaujal Vás tento článek?
Ano