murr Schunk

Legislativní změny by měly umožnit dvojí občanství i pro Čechy

Návrh zákona o státním občanství ČR, který předložilo ministerstvo vnitra k legislativnímu projednání na úrovni vlády ČR,  přináší změny, které by mohly výrazně usnadnit situaci státním občanům ČR žijícím v zahraničí, i těm, kdo se např. jako zástupci firmy do ciziny k dlouhodobému pobytu chystají.

 

Kdo chce získat cizí občanství, tak by se už nemusel vzdát toho českého, zatímco dosud mohou dvojí občanství mít převážně jen ti, co žijí v manželství s cizincem. Českým občanům, kteří dobrovolně nabudou cizí státní občanství, tak bude umožněno ponechat si to české, zatímco podle dosud platných předpisů jej tím automaticky ztráceli – s výjimkou těch, kteří mají za manžela či manželku cizince.
Stát také umožní snadněji získat občanství krajanům v zahraničí a těm, kteří o něj z pohledu české legislativy přišli kvůli emigraci. „Nová právní úprava nebude omezovat možnost zjednodušeného nabytí občanství pouze na osoby, které pozbyly české nebo československé občanství od 25.2.1948 do 28.3.1990,“ uvedla Petra Schneiderová z tiskového oddělení MV ČR. Emigranti a jejich potomci se při žádosti o české občanství podle nového zákona nebudou muset vzdát svého dosavadního občanství, a mít na území ČR trvalý pobyt jako dosud.
Návrh zahrnuje i změny podmínek pro získání českého občanství u lidí z členských států Evropské unie a Švýcarska, Lichtenštejnska, Norska a Islandu. V těchto případech by se doba trvalého pobytu požadovaná k udělení občanství ČR měla zkrátit na tři roky, ze současných pěti. Pro občany ostatních států bude nadále platit dosavadní 5leté období. Pro cizince však bude v případě přijetí nové legislativy v navrhované podobě zřejmě obtížnější získat české občanství než dosud, kdy jim většinou stačilo splnit požadavek délky trvalého pobytu v ČR. Budou muset už také prokazovat, že byli v Česku po celou tuto dobu a obhájit znalost českých reálií. Měl by se také důsledněji zkoumat, jejich vztah k Česku a zda jsou integrováni z hlediska pracovního, rodinného a sociálního.
Předmětem diskuze je zatím ještě otázka, zda si cizinci, kteří dostanou české občanství, budou moci podržet i své původní. Návrh zákona, který předložilo MV ČR obsahuje jak variantu, která to umožňuje, tak zachování současného stavu, a o definitivní právní úpravě by se mělo ještě rozhodnout.
 

 
Publikováno: 16. 7. 2012 | Počet zobrazení: 3100 článek mě zaujal 589
Zaujal Vás tento článek?
Ano