murr Schunk

Nejobtížnější svar za 30 let svářečské praxe

Dodavatel automobilového průmyslu nachází řešení pro extrémní přemostění spár v metodě CMT Advanced.

 

Progresivní termické postupy mohou nabídnout ideální řešení při zvláště náročném spojování materiálů. Výrobce a dodavatel pro automobilový průmysl, společnost Magna Steyr to názorně předvedl při výrobě komplexních, vzhledově i kvalitativně náročných součástí z hliníkových slitin. Tento podnik se sídlem v rakouském Grazu v mimořádně složitých případech využívá metodu CMT Advanced. Svařovacím procesem vyvinutým společností Fronius zde vyplňují a přemosťují spáry až do šířky několika milimetrů, a to na vysoké optické i kvalitativní úrovni. Ve výsledku tak splňují nejvyšší nároky zákazníků u karoserií luxusní třídy a předcházejí dříve nezbytným a mimořádně vysokým nákladům na dokončovací práce.
Hliníkové karosérie limuzín třídy Premium, vyráběné v malém počtu kusů, představují opravdovou výzvu. „Nekompromisně se vyžaduje nadstandardní vzhled svarů. Ani póry ani dodatečné tmelení nejsou přijatelné,“ vysvětluje Werner Karner z vedení spojovacího centra zkušební konstrukce (Fügezentrum Versuchsbau) společnosti Magna Steyr. Svar ve vzorovém příkladu spojuje 1,1 mm silný plech sloupku B se stejně silným plechem střechy. Oba jsou ze slitiny AlMgSi 6014 a je zapotřebí spojit je koutovým svarem v přeplátovaném spoji. Ten vyrovnává výrobou podmíněnou součtovou chybu, která vyplývá z výškového rozdílu sloupku B a střechy. „To je nejobtížnější svar, jaký jsem zažil během 30 let své profesní praxe,“ vysvětluje odborník na svařování W. Karner. Šířka spáry, kterou je třeba vyplnit, může činit několik milimetrů. Zvládnout takové přemostění spáry bez materiálové prohlubně znamená splnění maximálního požadavku. Ve společnosti Magna neměli dosud k dispozici žádný vhodný postup. Ve výrobě to znamenalo nepřijatelné náklady na dodatečné práce na každém sloupku B. Při hledání ekonomicky přesvědčivého řešení testovali zodpovědní pracovníci společnosti Magna Steyr systém nové metody obloukového svařování střídavým proudem CMT Advanced. Společně s odborníky z vývojového a výrobního podniku Fronius nalezli vhodné řešení. Po několika testech provedených ve výrobních podmínkách se rozhodli okamžitě nasadit zařízení do sériového režimu robotizované výroby.
Metoda CMT Advanced s cílenou volbou polarity svařovacího proudu otevírá před uživatelem novou možnost svařování kovů s nižším přínosem tepla a zároveň vysokým odtavným výkonem. Mimořádná stabilita oblouku zvyšuje bezpečnost procesu. Významná inovace spočívá v tom, že ke změně polarity dochází během fáze zkratu. Protože při zkratu oblouk nehoří, odpadají jinak negativní vlivy, jako je přerušení oblouku a z toho vyplývající nestabilita procesu.

Rakouská společnost Fronius International se sídlem v Pettenbachu disponuje pobočkami ve Welsu, Thalheimu a Sattledtu, a výrobními závody v České republice a na Ukrajině. Působí v oborech: nabíjecí systémy akumulátorů, svařovací technika a solární elektronika. Po celém světě má 2677 zaměstnanců, z toho 1923 v Rakousku. V oblasti výzkumu a vývoje pracuje 358 zaměstnanců. Díky 14 odbytovým dceřiným společnostem, dvěma zastoupením (Turecko / svařovací technika a Čína / solární elektronika) a 130 mezinárodním prodejním partnerům dosahuje podílu exportu 93 %. Podíl investic v obchodním roce 2009 činil 14,9 % z celkového obratu 329 000 000 eur. Díky vynikajícím výrobkům a službám, stejně jako 649 aktivním patentům je Fronius technologickou jedničkou na světovém trhu. 
 
Publikováno: 5. 2. 2011 | Počet zobrazení: 3481 článek mě zaujal 535
Zaujal Vás tento článek?
Ano