rosler murr Schunk

ČR šlape na brzdu s podporou obnovitelných zdrojů

Energetický regulační úřad (ERÚ) zahájil přípravy na zastavení finanční podpory pro nové obnovitelné zdroje energie (OZE) od roku 2014. V příštích zhruba 20 až 30 letech, po které bude trvat dosavadní podpora, by tak bylo možné na nákladech za energie ušetřit stovky miliard korun. Oznámila to předsedkyně ERÚ Alena Vitásková, podle níž je současná podpora obnovitelných zdrojů za hranicí ekonomických možností ČR.   

 

Jen letos stojí podpora OZE přes 38 mld. Kč, což hradí spotřebitelé prostřednictvím plateb za elektřinu. Stát přispívá 12 mld. Kč, čímž zdražení elektřiny částečně kompenzuje. Podle šéfky ERÚ možná stát stejnou částkou přispěje i v příštím roce, ale v dalších letech to již není jisté.
Nové obnovitelné zdroje už bez dotací
Zastavení podpory se týká nových zdrojů od roku 2014, nikoli již vybudovaných, nebo těch, které budou uvedeny do provozu do konce roku 2013. Podpora stávajících obnovitelných zdrojů je podle zákona garantována 20 let. Podle ERÚ budou náklady na obnovitelné zdroje v letech 2005 až 2034 při zastavení podpory v roce 2014 činit 874,3 mld. Kč, zatímco při zastavení podpory až v roce 2020 by do roku 2040 dosáhly 1072 mld. Kč a podle šéfky ERÚ existuje i varianta, že by náklady na OZE (mj. kvůli biometanu, biokapalinám a biomase) do roku 2040 vzrostly na téměř 1492 mld. Kč. Obává se hlavně podpory produkce biometanu, která by podle ní mohla mít ještě horší důsledky než dřívější fotovoltaický boom. Při zastavení podpory v roce 2014 by však do roku 2040 spotřebitelé podle ERÚ ušetřili 618 mld. Kč.
To by však vyžadovalo změny v legislativě, a v případě, že sněmovna neschválí prezidentem nedávno vetovaný zákon o podporovaných zdrojích energie, chce úřad přispět k vytvoření nové legislativy, která omezení OZE umožní.
 „Česká republika má celosvětově jednu z nejvyšších podpor obnovitelných zdrojů v přepočtu na obyvatele a výše podpory ohrožuje konkurenceschopnost českých firem,“ uvedla Alena Vitásková. Tento názor podporuje i Sdružení velkých spotřebitelů energie, jehož předseda Karel Šimeček poukazuje na to, že elektřina pro průmysl je v ČR v současné době vedle Kypru, Malty a Slovenska nejdražší v Evropě a zrušení dotací na obnovitelné zdroje, které ji prodražuje, by prospělo konkurenceschopnosti českých firem.
Brzda, nebo stimul sektoru?
Snahy o ukončení podpory OZE naopak dlouhodobě kritizují jejich provozovazelé a ekologické organizace. Ukončení podpory je podle nich v rozporu se zákonem a zbrzdí rozvoj celého sektoru. Zastánci obnovitelných zdrojů poukazují na to, že místo omezování jejich podpory by se měl ERÚ zabývat vysokými náklady na distribuci elektřiny, které patří v ČR k nejvyšším v Evropě a tvoří přes 30 % ceny elektřiny, jak uvedla fotovoltaická asociace CZEPHO.
Podle Asociace obnovitelných zdrojů energie Vitásková svým plánem překračuje kompetence nezávislého regulátora a pro zastavení podpory neexistují věcné důvody, neboť kalkulace ERÚ nebere v úvahu přínosy obnovitelných zdrojů pro hospodářský růst
I přes zastavení podpory očekává ERÚ, že stát dostojí svým závazkům: poskytnout podporu investorům, kteří na ni do konce příštího roku získají nárok a také slibu vůči EU dosáhnout 13,5% podílu OZE v Česku. Toho by podle Aleny Vitáskové mělo být dosaženo už příští rok (loni pokrývaly 10,55 %). Výkonný ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák ale upozorňuje, že tento závazek se netýká jen elektřiny, ale především i tepla, protože jde o podíl energie ze všech obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie.
Podle šéfky ERÚ by spotřebitelé v budoucnu měli mít možnost zvolit si mezi dražší energií z OZE a levnější energií např. z uhelných elektráren a vybranou elektřinu by si odpovídajícím způsobem zaplatili. To je ovšem značně kontroverzní řešení, protože je zřejmé, že většina spotřebitelů by zvolila levnější „špinavou“ energii a tím by se de facto opět podpořil rozvoj tradičních zdrojů, které měly právě OZE začít nahrazovat.
 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 2941 článek mě zaujal 622
Zaujal Vás tento článek?
Ano