rosler murr Schunk

Energetická politika většiny společností je naivní

Společnost Epicor Software Czech představila výsledky svého prvního celosvětového průzkumu, který mapuje situaci v oblasti tzv. uhlíkového účetnictví (carbon accounting). Loni provedený průzkum ukázal, že ačkoliv připravované legislativní předpisy budou účtování uhlíku požadovat, většina společností má v jeho chápání stále vážné nedostatky.  

 

Podniky by se přitom měly zabývat tím, jak hospodaří s energií. V Austrálii byly pro uhlíkové emise zavedeny nové daňové předpisy, nové regulace brzy vstoupí v platnost i v Kalifornii a k podobným změnám legislativy bude docházet i jinde, takže Epicor firmám doporučuje, aby se se začaly uhlíkovým účetnictvím seriózně zabývat.
Průzkum byl navržen tak, aby zjistil, jak jsou podniky schopné a ochotné monitorovat své emise skleníkových plynů. Byl proveden mezi téměř 1000 společnostmi po celém světě (48 % z nich podnikalo v oblasti výroby). Nejvíce zastoupeny byly firmy se 100 až 1000 zaměstnanci s ročním obratem do 50 milionů dolarů.
Dalším cílem bylo zmapovat technologie a metody, které společnosti pro omezování emisí používají. Identifikovány byly také nejen legislativní předpisy, jimž firmy musí vyhovět v oblasti ekologické udržitelnosti svého podnikání, ale i požadavky jejich partnerů a zákazníků na společenskou odpovědnost.
Výsledky průzkumu byly tristní: průzkum ukázal, že 80 % firem nijak nemonitoruje svou uhlíkovou stopu a 58 % termín „uhlíkové účetnictví“ vůbec nezná. I z těch, kdo odpověděli na tuto otázku kladně, jen méně než čtvrtina respondentů dokázala přesněji vysvětlit, v čem uhlíkové účetnictví spočívá. Třetina firem netušila, zda se na ně vztahuje povinnost evidovat své emise. V polovině z nich nebyl určen nikdo z vedení, kdo by měl problém na starosti (jinak nejčastěji spadal do kompetence výkonného ředitele – CEO). Nicméně více než polovina respondentů byla v závěru průzkumu přesvědčena, že uhlíkové účetnictví pozitivně ovlivní jejich podnikání.
„Je docela znepokojující zjistit, že třetina respondentů vůbec netuší, zda se na jejich firmu v oblasti uhlíkových emisí vztahují nebo brzy budou vztahovat nějaké legislativní požadavky, např. povinnosti evidovat a oznamovat emise. Firmy se musejí připravit na uhlíkové účetnictví,“ uvádí Chris Purcell, ředitel produktového marketingu společnosti Epicor. Konstatuje, že povinnost sledovat uhlíkové emise nesouvisí s tím, jaké má kdo názory na globální oteplování. Podniky, které se na tyto regulační požadavky včas připraví, získají konkurenční výhodu. Pokud firmy porozumí uhlíkovému účetnictví, mohou snížit své náklady na energii nebo vydělávat na obchodování s emisními povolenkami. /vj/
 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 2842 článek mě zaujal 583
Zaujal Vás tento článek?
Ano