rosler murr Schunk

Nedostatečná podpora rozhodování vede až ke ztrátě konkurenceschopnosti

Nedostatečná podpora rozhodovacích procesů je nejčastěji citována mezi výrobními společnostmi jako kritická bariéra růstu, tvrdí průzkum IDC Manufacturing Insights, provedený mezi 378 výrobními podniky z automobilového průmyslu, strojírenství, high-tech elektroniky a leteckého průmyslu. Ukazuje, že klíčem k inovacím a růstu jsou rychlejší podnikové procesy, informace v reálném čase a spolupráce.  

 

Průzkum byl proveden koncem roku 2011 mezi výrobními podniky v USA, Velké Británii, Francii, Německu, Itálii, Brazílii, Číně, Indii, Japonsku, Kataru, Saudské Arábii, Sjednocených arabských emirátech a Rusku. Studie s podtitulem „Snaha o dosažení provozní dokonalosti: akcelerace obchodních změn prostřednictvím nové generace ERP systémů“ zdůrazňuje, že k dosažení růstu výrobci potřebují analyzovat všechny dostupné informace, aby maximalizovali transparentnost a hodnotu informací a vyhodnotili dopady na podnikání. Avšak neadekvátní podpora ze strany informačních systémů, nízká kvalita dat a nedostatečná integrace s partnerskými systémy jsou hlavními překážkami ke zlepšení rozhodovacích procesů.

O efektivním řízení rozhoduje přístup k informacím
Studie dále zdůrazňuje, že podle 60 % respondentů současné podnikové procesy a IT systémy limitují zlepšení rozhodování, které je nezbytné k dosažení provozní dokonalosti. Navíc postrádají spolupráci ve stylu sociálních sítí v rámci existujících ERP systémů, což eliminuje snahy vedoucí k vytvoření funkční podpory rozhodování.  Nejvýše na seznamu přání výrobních podniků stojí rychlejší podnikové procesy, informace v reálném čase a spolupráce – jakožto klíčové faktory k dosažení efektivnějších pracovních procesů a kvalitnějšího rozhodování.
Jako klíčové faktory lepší podpory rozhodování jsou napříč všemi odvětvími a regiony nejčastěji citovány rychlejší podnikové procesy (85 %), přístup k informacím v reálném čase (60 %) a lepší spolupráce (60 %).Bariéry lepšího rozhodování se však liší podle jednotlivých odvětví; zatímco letecké a strojírenské podniky trápí roztříštěnost dat umístěných v různých systémech (67 % letecké a 68 % strojírenské), automobilové společnosti poukazují zase na nedostatečnou integraci partnerských systémů (77 %), a sektor high-tech a elektrotechniky doplácí na chybějící či nepřesná data.
Stále častějším předmětem diskuse v rámci výrobních společností jsou spolupráce a komunikace na úrovni sociálních sítí. I když tento požadavek není zatím dominantní (pouze 4 % firem jej jmenovalo na prvním místě), celkově byl mezi všemi požadavky jmenován jako druhé největší omezení existujících ERP systémů, což předznamenává důležitost sociálních ERP prostředí pro zvýšení podnikové produktivity. 35 % respondentů také prohlásilo, že mobilita a sociální sítě do budoucnosti kompletně transformují způsob práce.

Faktory pro budoucnost: rychlost adaptace a sociální sítě
V příštích třech letech bude pro výrobní organizace kritická rychlost. Rychlejší reakce na změny je vyžadována zejména v leteckém průmyslu (71 %) a high-tech a elektrotechnickém průmyslu (78 %), stejně jako zefektivnění procesů vedoucích k provozní dokonalosti (72 % všech výrobců). Ke krátko a dlouhodobým ERP potřebám dále patří detailnější přehled (58 %) a lepší úroveň spolupráce (42 %).
 „Současné ekonomické prostředí se vyznačuje nižším růstem a zdá se, že výrobní společnosti na tyto výzvy odpovídají zvýšením rychlosti a flexibility všech svých aktivit. Ale i když jsou si organizace plně vědomy potřeby rychlé inovace k získání vyšší konkurenceschopnosti, jen těžko dokáží tyto vize realizovat kvůli neadekvátní IT podpoře a následné neschopnosti okamžitě reagovat na požadavky. Ambiciózní společnosti proto musejí změnit své systémy směrem k vyšší rychlosti a společnému rozhodování, aby mohly podporovat inovativní růstové strategie,“ řekl Pierfrancesco Manenti, vedoucí projektu IDC Manufacturing Insights v regionu EMEA.
„Výrobní společnosti vůbec poprvé zmiňují technologie sociálních sítí jako integrální komponentu nástrojů pro rozhodování, přičemž více než třetina z nich tvrdí, že rozvoj sociálních sítí jim umožňuje myslet odlišně a efektivně měnit způsob práce zaměstnanců,“ řekl Andrew Kinder, ředitel produktového marketingu společnosti Infor.  /pv/

 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 2805 článek mě zaujal 597
Zaujal Vás tento článek?
Ano