rosler murr Schunk

Počítačové technologie pomáhají měřit emoce zákazníků

IBM ve spolupráci s firmou nViso, specializovanou na softwarová řešení pro rozpoznávání emocí, pracují na technologii, která umožňuje měření emocionálních reakcí spotřebitelů na internetovou reklamu a média.   

 

Tradiční forma výzkumu emocí spotřebitelů spoléhá na schopnost respondentů zapamatovat si a popsat jemné emocionální reakce. To je ovšem při současné nasycenosti médií čím dál obtížnější. Díky řešení společností nViso a IBM budou nyní firmy moci rychle posoudit, jaký účinek mají jejich značky a reklamní kampaně na zákazníky.
Nová technologie, jako vůbec první cloudová služba svého druhu, je založena na patentované snímací technologii 3D Facial Imaging. Ta analyzuje mikrovýrazy ve tváři a pohyby očí s nevídanou přesností a v unikátním rozsahu. Záznamy jsou pak porovnávány s databází vzorců reakcí lidské mimiky a prostřednictvím vědecké analýzy umožňují měřit reakce spotřebitelů na tzv. branding a komunikaci.
Tvář jako sociologický dotazník
V rámci internetového průzkumu nViso sledují jeho účastníci reklamy před zapnutou webkamerou. Speciální software v sekundových intervalech zaznamenává jejich okamžité reakce, ty jsou následně anonymně seřazeny a vyhodnoceny ve vztahu k jedné ze sedmi základních lidských emocí. Výsledky analýzy je pak možné porovnat s reakcemi na konkurenční kampaně nebo roztřídit podle demografických ukazatelů jako je věk nebo pohlaví apod.
3D Facial Imaging umožňuje zachytit a zpracovat, interpretovat emoce okamžitě jak se projeví, a zajistit tak díky vysoké škálovatelnosti přímé měření emocionální odezvy prostřednictvím třeba miliard zařízení. Výhodou je podle výrobce i to, že není potřeba instalovat žádný náročný software, vše se odehrává v cloudovém prostředí, takže prakticky jediné co je zapotřebí, je internetový prohlížeč a webová kamerka, které představují dnes už standardní výbavu většiny počítačů. Technologie je distribuována (online nebo offline) na počítače testovaných zákazníků, a dokáže se uplatnit i v mobilním prostředí - nViso nabízí rozhraní pro mobilní zařízení, takže díky speciální aplikaci lze pro zjišťování a sběr těchto dat využít i smartphony či tablety. Systém funguje tak, že nViso pošle video (např. TV reklamní spot nebo promoční oznámení) na uživatelův počítač s webkamerou a inteligentní software zachytí prostřednictvím webové kamerky s vysokou přesností i nejpřechodnější mikrovýraz tváře, sledující příslušné video. Odezva je sekundu po sekundě odesílána na ústřední server k analýze a zpracování.
Systém automaticky analyzuje lidské emoce z výrazu tváře mnohem příjemnější cestou než jakákoli podobná metoda, nevyžaduje  tzv. black boxy, elektrody a snímače, čímž je oproti obvykle používaným metodám levnější. Je natolik robustní, že si dokáže poradit i s faktory jakými jsou např. špatné světelné podmínky, obraz mimo zaostřený úsek, okluze, či pohybové rozostření v mobilním prostředí. Sofistikovaný algoritmus zachycuje v reálném čase pomocí stovek měřicích bodů pohyby 43 svalů v naší tváři automaticky. Nepotřebuje žádnou kalibraci, nebo prostředí speciální laboratoře či odborného personálu, dokáže operovat v globálním záběru i v komplikovaném domácím prostředí a získat okamžitou objektivní odezvu pro relevantní nezkreslené výsledky.
Na vědeckých základech
Výrazy tváře jsou vrozené všem lidským bytostem a staly se jedním z nejsilnějších způsobů jak vyjadřujeme své pocity a emoce. Každá tvář má přitom unikátní geometrický tvar. Zmíněné počítačové řešení je založeno na systému rozlišování výrazu tváře (Facial Action Coding System – FACS), pracující s  využitím lidské mimiky, který vytvořili uznávaní vědci jako např. sociální psycholog Dr. Paul Ekman, W. Friesen a další. Jejich dělení zachycuje základní sadu 7 tzv. primárních emocí, univerzálně vyjadřovanou výrazem tváře. Patří do ní: štěstí – neštěstí, neočekávané překvapení – splněné očekávání, strach a bázeň – pocit jistoty, radost – smutek, klid – rozčilení, spokojenost - nespokojenost až znechucení, zájem – nezájem. S využitím technologie 3D Facial Imaging technology, nViso automaticky, v reálném čase a s vysokou přesností analyzuje prostřednictvím základních lidských emocí reakce v obvyklém přirozeném prostředí, bez lidského zásahu. Z nich špičkové algoritmy umělé inteligence přesně dekódují pohyby svalů ve tváři a převádí je na škálu emocí, které vyjadřují.
Výstupy systému nViso lze snadno interpretovat, výhodou je zejména schopnost přiřazovat odezvu specifickým emocím. Takže sledování odezvy pomocí systému 3D Facial Imaging pomáhá účinně měřit specifické nálady zákazníků tak, jak jsou vyvolávané působením různorodé škály médií a marketingových kanálů. Toto přesné měření umožňuje marketérům porovnávat odezvy na začátku, během a na závěr sledovaného videa stejně jako vliv specifických obrazů, scén nebo okamžiků spojených s určitým produktem či značkou, jak reagují na různé marketingové stimuly. Precizní výkonná analýza a analytické nástroje pomáhají zadavatelům reklamy činit chytřejší rozhodnutí, integrovat zjištěná data do svých vlastních systémů a objevit tak např. skryté trendy, a samozřejmě také dávají možnost upravovat na základě zjištěných výsledků různé aktivity, reklamní kampaně apod. Například firma, jež dodává balené spotřební zboží, by za použití softwaru nViso spolu s řešením IBM SmartCloud mohla lépe určit dopady potenciální reklamní kampaně a předvídat emoce, které by tato kampaň ve vztahu k dané značce vyvolala. /ibm/
 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 4244 článek mě zaujal 742
Zaujal Vás tento článek?
Ano