rosler murr Schunk

...a přetrvají věky

Zapisovatelná fyzická média a fyzické nosiče s každou novou generací sice pojmou více informací, ale zároveň většinou i mnohem rychleji degradují. Řešením pro případy, kdy je data nutno dlouhodobě archivovat může být pozoruhodná technologie DTD ( Data Tresor Disc), která díky vlastnostem záznamové vrstvy předčí jakékoliv DVD či jiná paměťová média pro zálohování.  

 

Jde o novou generace archivačního DVD, které vyhovuje nárokům pro dlouhodobé uchovávání dokumentů např. ve státních archivech, knihovnách, úřadech, muzeích apod. Slouží nejen pro archivaci dat ve státní sféře či pro firemní účely, ale lze jej samozřejmě využít i pro běžné domácí ukládání dat, např. archivace digitálni fotografie.
Výrobcem toho unikátního produktu je česká společnost Northern Star, jejíž odborníci strávili několik let vývojem a přípravou technologie DTD, která po důkladných kontrolách a mezinárodních testech vstoupila v roce 2010 na náš trh. Moderní záznamové médium, které nepodléhá vlivům prostředí a bez zvláštního zacházení slibuje životnost až 160 let, plně vyhovuje pro archiv důležitých dat, u nichž je hodnota při jejíchž ztrátě nevyčislitelná.
Optické nosiče s. r. o.
Standardně používané materiály pro záznamovou vrstvu CD-R jsou zejména organické látky ze skupin „cyanine” a „phtalocyanine”. Nevýhodou organických látek ze skupiny cyanine je jejich krystalická struktura pohlcující vlhkost a změna vlastností v čase způsobená denním světlem, což má za nasledek jen omezenou několikaletou životnost záznamových médií založených na použití těchto materiálů.
Laserem vytvořený záznam na CD-R i na DVD-R/+R je ve formě „pitů” což jsou vypálené značky o různých délkách (např. u CD-R se jedná o délky od 3T až po 11T takže vypálené značky mají celkem 9 různých délek a mezery mají také 9 různých délek, u DVD-R/+R je navíc ještě délka 14T).
Po vypálení záznamu do organické záznamové vrstvy ze skupiny cyanine dochází časem vlivem vlhkosti ke změně velikosti krystalů záznamové vrstvy, a tím ke změně velikosti vypálených pitů v takové míře, že čtecí mechanika přestává být časem schopna velikosti jednotlivých pitů rozlišovat a tím se disk stává nečitelným.
Výrobci se navíc snaží přizpůsobit záznamové vrstvy na bázi cyanine požadavkům na vysoké zápisové rychlosti, což vede ke zvýšení citlivosti na světlo a tím k nestabilitě dat v čase.
 K tomu všemu je potřeba ještě zmínit problematiku koroze vrstvy „reflektoru“.  K „zněčitelnění disku může snadno dojít i při zdánlivě nepatrném poškození laku chránícího odrazivou vrstvu kdy se ke kovové vrstvě dostane vzduch, ta zoxiduje a znemožní tak čtení uložených dat. Na trhu je dostupných několik výrobků jak CD-R tak DVD-R/+R označovaných jako vhodné „pro archivaci dat“, kde je nejčastěji standardně použitý materiál reflektoru - čisté stříbro - nahrazen zlatem. Tyto optické disky „pro archivaci dat“ mají však obvykle odstraněn pouze problém koroze reflektoru a jejich výrobci již dále nezmiňují, že pro záznamovou vrstvu jsou použity standardní organické materiály, což znamená, že záznamové vrstvy standardních DVD-R/+R mají výše zmíněné nedostatky a tím i problémy s čitelností v časovém horizontu 2 až 10 roků.
Cesta k trvanlivějším datům
Snaha eliminovat slabiny dosavadních záznamových médií vedla české výzkumníky k vývoji DVD+R „recordable” optického disku se záznamovou vrstvou na základě kovů a polokovů. Zatímco záznamové vrstvy klasických disků jsou tvořeny organickými materiály, které časem poměrně rychle degradují, u technologie DTD není základem záznamové vrstvy nestabilní organické barvivo, ale keramicko-kovové materiály, které lépe chrání uložená data před vlivy prostředí. Proto je disk odolný vůči světlu, vlhkosti, vyšším teplotám, UV záření, magnetismu i radiaci. Nedochází tak k přirozenému stárnutí záznamové vrstvy, jako u předešlých organických disků, DTD diskům nevadí přímé slunce ani extrémní výkyvy teplot. Unikátní vrstva má tak díky stabilním složkám v podstatě podobné vlastnosti jako starověké desky s klínovým písmem.
Vlastnosti použitých anorganických materiálů, spolu s technologií vícepozičního plasmového naprašování, zajišťují neměnnou velikost pitů vypáleného záznamu v čase za současného odstranění problému koroze reflektoru. Vypálené „pity“ digitálního záznamu tvoří permanentní záznam, který není možné vymazat a ani přepsat jako je tomu např. u technologií optických disků RW (rewritable). DTD nepotřebuje provádění periodické kontroly stavu záznamu vypálených dat a tím jsou počáteční zvýšené náklady na pořízení disku, způsobené náročnou technologií vícepozičního plasmového naprašování, rychle zpět. Tím, že není nutno archivovaný záznam přepalovat na další a další kusy standardních recordable disků odpadá také likvidace odpadu ve formě špatně čitelných disků, které bylo nutno nahradit.
Výrobní proces DTD, aneb jak to funguje:
Na výrobní lince jsou na dvou vstřikovacích lisech současně vyrobeny dvě plastové poloviny disku o průměru 120 mm a síle 0,6 mm z opticky čistého polykarbonátu, kde první (Layer0) obsahuje vylisovanou „U” drážku (groove) ve spirále od středu k vnějšímu okraji pomocí lisovacího nástroje – matrice (stamper). Druhá (Layer1 - dummy) má funkci krycí a ochrannou proti mechanickému poškození záznamové vrstvy finálního výrobku.
Tvar a velikost „U” drážky je dlouhodobým vývojem přesně stanovena a v průběhu výroby je měřena s přesností na 0,1nm přístrojem AFM (Atomic Force Microscope). Do této drážky je oproti standardnímu rotačně odstředivému nanášení organické světlocitlivé vrstvy, známé z výroby DVD+R, nanášena ve speciálním zařízení skupina vrstev z přesně vybraných prvků splňující nejpřísnější kritéria odolnosti a imunitě vůči světlu, UV záření, radiaci, vlhku, magnetismu a dalších vlivů okolního prostředí. Tyto vrstvy (ochranné, zápisové a reflexní) jsou nanášeny celkem v devíti vakuových komorách technologií plazmového naprašování v plynné ochranné atmosféře, čímž je zaručena absolutní homogenita (vyrovnanost) vrstev. Proces nanášení je pravidelně kontrolován přesným optickým měřením na zařízení Elipsometer s přesností na 0,01nm.
Po metalizačním procesu jsou obě poloviny disku slepeny speciálně vyvinutým lepidlem s maximální odolností vůči výše uvedeným vlivům a finální výrobek prochází konečnou optickou kontrolou, jejímž úkolem je vyřadit výrobky nesplňující kvalitu podle norem ECMA (European Computer Manufacturers Association). To jsou např. stanovené limity chyb ve vrstvách a kvalitativní podmínky ostatních opticko-mechanických vlastností. /dtd/
 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 3274 článek mě zaujal 651
Zaujal Vás tento článek?
Ano