rosler murr Schunk

Výstavba jaderných elektráren v Rusku probíhá podle plánů

Výstavba nových bloků jaderných elektráren Rostovská, Novovoroněžská a Leningradská na území Ruské federace, jejichž konstrukci zajišťuje státní podnik Rosatom, pokračuje dle navržených plánů.   

 

Dceřinými společnostmi Rosatomu jsou Atomstrojexport a Gidropress, které se pod vedením české společnosti Škoda JS ucházejí v rámci konsorcia MIR.1200 o tendr na dostavbu JE Temelín. Novovoroněžská JE 2 a Leningradská JE 2 jsou budovány podle stejného technologického řešení, které nabízí konsorcium pro dostavbu Temelína (VVER generace 3+). Rosatom v současnosti implementuje projekty výstavby 9 reaktorů na území Ruské federace a dalších 19 reaktorů ve světě, což je nejvíce ze všech uchazečů o dostavbu Temelína.
Novovoroněžská JE 2
V pokročilé fázi je stavba Novovoroněžské JE 2, kde bylo v prvním čtvrtletí na staveništi jaderné elektrárny smontováno zařízení o celkové hmotnosti 1400 t. Byla dodána část rozměrných zařízení, jako jsou parogenerátory, silové transformátory, či jeřáby strojovny o nosnosti 15 a 50 t.
V dubnu bylo zahájeno betonování třetího podlaží vnitřní ochranné obálky jaderného reaktoru č. 2 a probíhá kompletace armovacích bloků pro čtvrté a páté podlaží, jejichž montáž bude zahájena v létě. V reaktorové části prvního bloku probíhá montáž systému havarijního chlazení aktivní zóny. Na jaře byl rovněž dodán systém „suché ochrany“ pro reaktor č. 2. „Suchá ochrana“ je určena pro snížení radiačního a tepelného působení na šachtu reaktoru. Ve druhém čtvrtletí bude zahájena montáž vrchní reaktorové části bloku č. 1 a tlakové nádoby reaktoru.
Leningradská JE 2
Leningradská JE 2 bude zahrnuta do programu prací finského Úřadu pro radiační a jadernou bezpečnost (STUK). V průběhu návštěvy delegace koncernu Fortum Power and Heat Oy byly posouzeny možné varianty spolupráce při společném vývoji a implementaci informačního systému pro inženýrskou podporu výroby a monitoringu stavu zařízení. Nabídka finské strany je založena na spolupráci mezi společností Fortum Power a Leningradskou JE 2.
Rostovská JE 
V dubnu se na staveništi 3. a 4. bloku Rostovské jaderné elektrárny betonovaly první vrstvy stropní konstrukce reaktorového oddělení bloku č. 3 a probíhala montáž potrubí požárního vodovodu strojovny. Hlavní událostí druhého čtvrtletí bude dodávka tlakové nádoby na staveniště bloku č. 3, plánovaná na červen.
 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 3206 článek mě zaujal 588
Zaujal Vás tento článek?
Ano