murr Schunk

KSK zlepšuje parametry kuličkových šroubů

Současný stav světové ekonomiky a oživení průmyslové výroby představují velkou příležitost pro společnost KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. k růstu a akvizicím nových zákazníků. V předchozích letech firma provedla řadu úsporných a proaktivních opatření, investic a inovací s cílem maximálně vyjít vstříc požadavkům zákazníků a potřebám na trhu.   

 

Společnost opětovně vstoupila na trhy Itálie, Maďarska, Švýcarska, aj. a nově začala dodávat své výrobky do Velké Británie, Číny či Mexika. V roce 2011 tržby společnosti rostly meziročně o cca 40 % a podíl exportu se dostal přes hranici 30 %. Ambice společnosti tím nekončí a proto vedení firmy vynakládá nemalé úsilí a prostředky k navýšení výrobních kapacit, k modernizaci technologií a také k akvizici zákazníků nejen na nových trzích, nýbrž také v segmentech mimo obor kovoobráběcích strojů (plastikářský a gumárenský průmysl, energetika, aj.)
Na začátku roku 2011 firma KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s. uvedla na trh novou technologii výroby extrémně dlouhých trapézových šroubů s celkovou délkou až do 12 m vyráběných z jednoho kusu hřídele a ve druhé polovině roku představila veřejnosti další inovaci, a to kuličkový šroub s poháněnou maticí s integrovanými ložisky. Na rok 2012 připravuje další novinky zaměřené na zlepšení technických parametrů kuličkových šroubů (KŠ) jako jsou například plynulost chodu, snížení hlučnosti, aj.
V roce 2011 jsme též představili našim zákazníkům nový katalog výrobků orientovaný na aplikace jednotlivých typů výrobků nabízených v základním sortimentu společnosti. Aplikační rozdělení je nyní patrné i z označení výrobku, kam byla přidána zkratka vyjadřující použití konkrétního typu výrobku. Tímto počinem vystoupily z celku výrobky předurčené pro konkrétní použití a konstruktér tak nyní má snadnější výběr.
Základem zůstávají standardní KŠ označení zkratkou ST. Tento typ kuličkových šroubů nachází největší uplatnění v praxi pro svou univerzálnost, výborné technické parametry a širokou škálu provedení. Ve většině případů jsou šrouby zhotoveny technologií broušení, okružování anebo kombinaci obou technologií.
Druhá nejrozsáhlejší je kategorie vysoceúnosných KŠ s označením HL. Vysoceúnosné KŠ jsou oproti standardním KŠ charakteristické více jak dvojnásobnou únosností a tuhostí dosažených změnou rádiusu profilu závitu. U dlouhých hřídelí KŠ může být tento profil vybroušen pouze v matici, u krátkých (do trojnásobku délky matice) pak vždy i na šroubu. Vysoceúnosné KŠ mají nižší účinnost a jsou určeny pouze pro pomaluběžné aplikace.
KŠ pro vysoké rychlosti, označení HS. Vzhledem k vysokým nákladům lineárních elektropohonů a mnohdy nepříznivému působení silného magnetického pole jsou často aplikovány ekonomicky výhodnější a technicky dostačující rychloběžné kuličkové šrouby, u kterých je obvykle stoupání závitu P rovno jejich jmenovitému průměru Do a jsou schopny provozu i při vysokých otáčkách n (součin Do a n až 125 000). Použití rychloběžných kuličkových šroubů je kromě principiální ochrany regulace pohonu proti zpětnému působení vnějších sil také ekonomicky výhodné.
KŠ pro malé rychlosti a přesné polohování, označení PP. Závit hřídele je vyráběn technologií broušení. Tento typ kuličkových šroubů je k dispozici pouze v provedení s předepnutými maticemi AP+A, nebo A+A. Kuličkové šrouby jsou nabízeny ve třídě přesnosti IT1 při dodržení podmínky maximální délky závitu Lz = 20×Do. Únosnosti těchto KŠ jsou sníženy na 70 % původní únosnosti standardních KŠ a to z důvodu snížení počtu nosných kuliček v maticích.
KŠ s vysokou účinností, označení HE. Kuličkové šrouby jsou určeny pro aplikace, kde je kladen důraz na vysokou účinnost převodu. Jsou určeny zejména pro obráběcí stroje a zařízení splňující požadavky na nízkou energetickou náročnost a také tam, kde je vyšší účinnost požadována v souvislosti s eliminací zdrojů tepla, nebo v souvislosti s pohonem KŠ.
Vysoké účinnosti je dosaženo kvalitou výbrusu profilů závitů, jejich geometrií a variantně použitím keramických kuliček v převodu.
KŠ s poháněnou maticí s vloženými ložisky RMV nebo s integrovanými ložisky RMI. Jde o konstrukční celek určený pro přímou montáž do suportu zařízení a k napojení na pohon přes ozubené kolo nebo kolo pro ozubené řemeny. Na tělese matice jsou vybroušeny ložiskové dráhy pro radiálně-axiální ložiska, nebo nasazena kompletní ložiska a matice je přímo uzpůsobena pro montáž ozubeného kola pro výše uvedené varianty pohonu.
Transportní KŠ, označení TS. Transportní kuličkové šrouby jsou určeny pro aplikace, kde není kladen důraz na vysokou přesnost polohování, jako jsou transportní a zdvihací zařízení, dřevoobráběcí stroje apod. Závit hřídele je zhotoven válcováním nebo okružováním a následně je hřídel opatřena zakončením podle požadavku zákazníka. Standardní matice je typu APE (jednoduchá nepředepnutá matice s přírubou). Tento typ kuličkových šroubů se vyrábí v třídě přesnosti T5 a T7.
Detailní popis k jednotlivým kategoriím najdete v novém produktovém katalogu společnosti.

 

                                                                                       www.ks-kurim.cz
 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 2410 článek mě zaujal 427
Zaujal Vás tento článek?
Ano