murr Schunk

Péče o mobilní hydrauliky přístroji KLEENTEK

Zatímco přínosy kvalitní péče o oleje v průmyslu jsou veřejnosti poměrně známé, zajištění špičkové péče o oleje v mobilních zařízeních běžné není. Přitom pořizovací náklady mobilních zařízení (např. pro oblast stavebnictví, doly, těžbu dřeva atp.) se pohybují v podobných cenových relacích jako výrobní zařízení pro průmysl. Také ztráty způsobené prostojem v nejméně vhodný okamžik se bez problémů mohou vyšplhat do výše statisíců korun.   

 

Konstrukce mobilních hydraulik či převodovek je přirozeně odlišná od průmyslových, je přizpůsobena jejich mobilitě a také ztíženým pracovním podmínkám. Tato zařízení jsou mnohem více namáhána vlivy počasí, velkými rozdíly teplot, jsou vystavena působení mnohdy drsného venkovního prostředí – déšť, sníh, prach, vlhkost, otřesy atp. Tomu odpovídá i větší namáhání oleje a také mnohem větší kontaminace oleje nečistotami, produkty degradace oleje a vodou.
V praxi je péče o oleje většinou omezena na pouhou výměnu olejové náplně v nádrži a filtrů po určitém počtu odpracovaných motohodin. Pečlivější uživatelé preventivně mění oleje a filtry dříve, než stanovuje doporučený interval, ti spořivější mění později. Málokdo se však zaobírá tím, v jakém stavu je olej při jeho konkrétních pracovních podmínkách v průběhu či na konci intervalu. Z naší mnohaleté praxe vyplývá, že olej při výměně po doporučeném intervalu je svými parametry srovnatelný s olejem novým, jen s tím rozdílem, že obsahuje nečistoty. Proto také výměna oleje ve stroji z pravidla nic neřeší, jelikož v systému zůstane část oleje (podle konstrukce i třetina) a také převažující část nečistot.
Efektivnější a levnější je olej elektrostaticky čistit - zbavovat jej mechanických nečistot, produktů degradace a vody. Optimálním způsobem je kontinuální ošetřování oleje přístrojem Kleentek a pravidelné vyhodnocování stavu oleje.
Na obr. 2 jsou výsledky kontrolní olejové zkoušky, na kterých je zcela patrné jakých výsledků dosahujeme aplikací přístroje na elektrostatické čištění olejů u mobilních hydraulik. Mikrofiltr na levé straně je výsledkem zkoušky ze vzorku oleje ze stroje na bezvýkopové protlaky. Stroj byl po výměně olejové náplně, hydraulický systém je osazen dvěma filtry 20 µm na zpětné větvi a jedním filtrem 10 µm v bypassu. Mikrofiltr na pravé straně je výsledkem elektrostatického čištění oleje v celém hydraulickém systému.
Samozřejmě se setkáváme s názory typu „náplně mobilních hydraulik jsou zpravidla menší než u průmyslových zařízení a kvalitní péče o olejovou náplň v řádu stovek litrů se nevyplatí“ nebo „máme tak veliké úniky, takže nám stačí olej pouze doplňovat“. Opak je pravdou a špičkový servis olejů velmi šetří náklady provozovatele mobilního zařízení.
 
Nejčastější problémy mobilních hydraulik způsobených nečistotami v olejích
- Vydírání těsniv, úniky olejů – nečistoty v oleji působí abrazivně na třecí plochy a postupné obrušování těsniv a stíracích kroužků způsobuje úniky olejů a zároveň i průnik dalších nečistot do systému, které dále negativně působí na chod stroje.
- Postupné zpomalování chodu hydraulických prvků, výkonnost stroje pracujícího s nečistotami v hydraulickém systému se postupně může snížit i o 30 %. Jen pro představu - pracovní cyklus bagru se tak z 10 sekund prodlouží na sekund 13.
- Cukání (slip-stick efekt) – problémy s přesností ovládání hydrauliky. Tento problém je obzvlášť nebezpečný např. u jeřábů s dlouhými výložníky, kdy cukání hydrauliky může způsobit neočekávaný pohyb břemene a způsobit tak velké škody. U bagrů je tento jev obzvlášť nežádoucí při okopu inženýrských sítí.
- Nedostatečné pracovní tlaky – nečistoty působící v čerpadle způsobují jeho postupné opotřebení a postupné snižování schopnosti generovat potřebný tlak oleje.
- Zalepování ventilů, sítek a citlivých mazacích kanálků – nejčastěji způsobeno působením mechanických nečistot a produktů stárnutí oleje v kombinaci s vodou.
- Přehřívání – zvýšené koeficienty tření na kluzných plochách a tvorba úsad v chladicím systému snižující jeho účinnost jsou typickým projevem znečištěného oleje.
- Opotřebení kluzných ploch, pitting, vnitřní koroze – způsobeno porušením mazacího filmu a kontaminací oleje vodou.
U mobilních systémů jsou poruchy a prostoje obzvláště nepříjemnou záležitostí –  provozovatel není schopen dodržet nasmlouvané termíny a může přijít o zakázku. Mnohdy se porucha přihodí na nepřístupném místě, a pokud jde o havarijní stav harvestoru uprostřed lesa, dozeru či bagru na stavbě, rypadla či nakladače v obtížně přístupné části lomu - znamená porucha i obtížně řešitelný a velmi drahý logistický oříšek.

Přínosy elektrostatického čištění olejů mobilních systémů
- Eliminace prostojů
- Snížení nákladů na servis a náhradní díly
- Prodloužení životnosti zařízení
- Obnovení výkonnosti strojů
- Snížení spotřeby olejů a filtrů
- Snížení spotřeby paliva

Způsoby aplikace péče KLEENTEK
- Stacionární jednotka přímo umístěná na mobilním zařízení v provedení na 230 V resp. 24 V může být trvale umístěna na stroji a olejové náplni je věnována maximální možná péče za provozu stroje.
- Péče o olej při plánované odstávce stroje jednotkou s vysokou čistící kapacitou, v průběhu čištění se střídají mezní polohy hydraulických prvků tak aby došlo k vyčištění celého hydraulického systému.
- Dvě pracovní náplně a jejich pravidelná obměna – jedna pracovní náplň pracuje ve stroji a druhé náplni je věnována péče elektrostatického čištění Kleentek. Podle technickým možností se náplně střídají v pravidelných intervalech.
 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 2027 článek mě zaujal 418
Zaujal Vás tento článek?
Ano