murr Schunk

Technologie zítřka v sériové výrobě

V povelikonočním čase uspořádala firma Misan ve svém předváděcím středisku v Lysé nad Labem ve spolupráci s firmami technology-support a TaeguTec dvoudenní odborný seminář na téma „Technologie zítřka v sériové výrobě“. Desítky účastníků se na něm mohly seznámit s nejmodernějšími technologiemi a aplikacemi, zaměřenými zejména na opakovanou výrobu v měřítku sériové, velkosériové a hromadné produkce.  

 

Diskutovány byly typické aspekty, jakými jsou výběr vhodného stroje, optimalizace nástrojového vybavení včetně nasazení jednoúčelových nástrojů, volba a konstrukce upínacích přípravků, automatizace a monitorování výroby, i téma softwarové podpory zaměřené právě na sériovou výrobu na číslicově řízených strojích.

Bratříčku, nezavírej vrátka…
Úvodní část semináře byla věnována představení obráběcích strojů Brother, kde ředitel společnosti Misan Ondřej Svoboda prezentoval historii i možnosti těchto výkonných zařízení, vyvíjených od počátku se zaměřením na požadavky zákazníků ze specifických průmyslových sektorů.  Zatímco v první fázi se firma Brother zaměřila na faktory, jako jsou vysokorychlostní obrábění, vysoká přesnost a snadná obsluha, minimální zástavbové rozměry a přijatelná cena, v další fázi se výrobce soustředil na eliminaci vedlejších časů a nyní je to zejména zvyšování tuhosti a snižování spotřeby energií. Výsledkem jsou špičkové stroje, které lze považovat za malá, resp. zmenšená obráběcí centra. Zaslouží si rozhodně pozornost a bližší představení novinek této značky a jejich zajímavých vlastností přineseme proto v následujícím čísle.
V prezentaci zástupců firmy technology-support byli účastníci seznámeni se softwarovou podporou zacílenou na sériovou výrobu na číslicově řízených strojích. Kromě, jak nalézt odpověď na otázku CAM software mimo CNC obráběcí stroj nebo dialogové programování na CNC obráběcím stroji? – a ta nemá jednoznačné, univerzálně platné řešení, se mohli účastníci semináře seznámit i s novinkami v programu GibbsCAM. Konkrétně zde byly detailně představeny možnosti nového modulu TMS (Tombstone), navrženého pro programování více součástí upevněných na otočných stolech. Nejpoužívanější je čtyřstěnný prvek, dílce lze upínat nad sebou, vedle sebe, vybírat z jedné nebo dvou stran do „hnízd“ pro jednotlivé obrobky, modul umožňuje precizní nastavení všech klíčových parametrů obráběcí operace.

Hi-tech obrábění v Lysé
Během organizovaných ukázek strojů si účastníci mohli v řezu prohlédnout vysokorychlostní obráběcí centra Brother a soustružnické stroje Mazak s různými stupni doplňkové automatizační výbavy pracující dle partprogramů připravených v CAM prostředí GibbsCAM a osazené moderními řeznými nástroji, které představila firma TaeguTec. S velkým zájmem se setkalo zejména představení CNC rovinné brusky s revolučním řídicím a programovacím systémem vybaveným dotykovým displejem Okamoto ACC64 CAiQ, zařazené mezi doplňkovými ukázkami.
K technologiím, které u nás patří mezi absolutní novinky v obráběcích procesech, se řadí i unikátní chlazení středem nástroje olejovou mlhou, aerosolem, které je nyní zaváděno u některých výrobců. Mezi první firmy, kde se tato pozoruhodná technologie začala uplatňovat, patří podniky ze segmentu automotive, především velké automobilky. V ČR byla díky aktivitě společnosti Misan tato novinka k vidění vůbec poprvé.
 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 1987 článek mě zaujal 416
Zaujal Vás tento článek?
Ano