murr Schunk

MULTICUT 500i POWER – výkonné multifunkční centrum z produkce KOVOSVIT MAS

Celosvětově podíl víceosých a multifunkčních strojů stoupá vlivem zejména stoupající produkce a sériovosti dílců a také vlivem zvyšující se ceny lidské práce. Snížení nákladů na manipulaci, snížení počtu operátorů strojů, maximální koncentrace operací na jeden stroj, snížení výrobního času to vše představuje nezanedbatelnou úsporu nákladů, které v součtu tvoří nemalé peníze v rozpočtech výrobních podniků.  

 

Investice do multifunkčního stroje, která se tedy z počátku může zdát velmi nákladnou, je vzhledem k uvedeným aspektům navrácena rychle zpět.
V oblasti multifunkčních obráběcích center může i KOVOSVIT MAS a.s. již nějakou dobu nabídnout náročnějším zákazníkům vlastní řešení. V rámci řady multifunkčních soustružnicko-frézovacích center MULTICUT společnost již uvedla na trh k zákazníkům více jak tři desítky těchto strojů, z nichž již několik bylo v provedení POWER s možností výkonného soustružení přírubových součástí. Z původního drobného zákaznického požadavku a následné konstrukční úpravy se posléze stala nová regulérní verze stroje, disponující velkým rozsahem výkonu pro soustružení o krouticím momentu až 3000 Nm. Navíc v letošním roce dojde k uvedení další novinky v tomto segmentu strojů, řada MULTICUT bude rozšířena o větší obráběcí centrum MULTICUT 630 s modulárním řešením délkových variant stroje – 3000, 4500 a 6000 mm.
Za dobu od uvedení prvního stroje MULTICUT 500 na trh se realizoval prodej strojů v provedení jak s protivřetenem, tak s koníkem. Společnost získala za tuto dobu mnoho zkušeností s provozem a servisem těchto strojů z velké části u zahraničních zákazníků, ale i nasazením strojů ve své vlastní výrobě. Tyto poznatky byly hlavní inicializací procesu inovace konstrukčních celků stroje a softwarového vybavení, jejímž výsledkem je stroj s novým označením MULTICUT 500i.
Z hlediska konstrukčních celků se proces inovace dotkl důležitých uzlů stroje. Původní soustružnické vřeteno s průvlakovým synchronním vřetenem o výkonu 59 kW bylo rozšířeno o variantu 22 kW s převodovkou s vyšším krouticím momentem, které je doplněno samostatným odpojitelným pohonem pro řízení režimu obrábění s osou C, tj. polohování vřetena. Současně tento odpojitelný pohon zabezpečuje statickou brzdu soustružnického vřetena. K tomuto kroku inovace bylo přistoupeno hlavně z hlediska zvýšení krouticího momentu vřetena z režimu obrábění osy. Zároveň tím byla zajištěna bezpečnost v případě náhlého výpadku napájení stroje, kdy v režimu C osy zůstává soustružnické vřeteno zabrzděno zvláště při obrábění osově nevyvážených obrobků.
Rekonstrukce proběhla i v oblasti nástrojového hospodářství stroje, zásobník nástrojů byl doplněn spodním inovovaným krytováním pomocí skluzů a okapů pro třísky a chladicí kapalinu ulpívající na nástrojích, dále byl rozšířen počet lůžek nástrojů z 78 na 81 ks a možnost standardně zvolit upínací kužel nástrojového vřetena Capto C6. Rovněž kryt výměny nástrojů doznal změn v podobě jednoduché konstrukce, vyšší spolehlivosti a zkrácení času výměny nástroje. Do zásobníku je nově možné upnout nástroj průměru až 150 mm s vynecháním sousední pozice v zásobníku.
Velké změny se dotkly i přívodů energií do osy B a vřetena S3, kde byl zvoleno jednodušší a spolehlivější řešení a zároveň i možnost snadnější servisní výměny opotřebených přívodních prvků.
S ohledem na vyšší tuhost posuvných krytů stroje byla optimalizována prosklená plocha posuvných krytů se zachováním dostatečného zorného pole obsluhy do pracovního prostoru. Nové řešení automatické sondy nástroje je vybaveno výsuvem do pracovního prostoru stroje a umožňuje tak kontrolu širšího spektra použitelných nástrojů. Z důvodu problémového zakrytování vedení výsuvu lunety byla zavedena změna systému vedení se zabezpečením vyšší dlouhodobé spolehlivosti řešení a odolnosti proti poškození ulpíváním kovových třísek.
Na stroj byl aplikován nový řídicí systém Sinumerik 840Dsl (Solution Line). Součástí systému byla aplikace programovacího prostředí SHOP TURN.

 

                                                                                       www.kovosvit.cz
 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 2170 článek mě zaujal 457
Zaujal Vás tento článek?
Ano