murr Schunk

Využití digitálních prototypů pomohlo vytvořit novou řadu soustruhů

Výrobce VTL Blansko úspěšně využil sady aplikací Autodesk Product Design Suite při vývoji zcela nové produktové řady těžkých svislých soustruhů. Řešení na této platformě umožnilo při uvádění nových strojů díky fotorealistické vizualizaci digitálních prototypů dosáhnout firmě významných finančních i časových úspor.  

 

Společnost úspěšně implementovala koncept digitálního prototypování od vytvoření úvodních skic, přes koncepční objemový návrh a jeho vizualizaci až po tvorbu výrobní a servisní dokumentace s pomocí produktů Autodesk Inventor, AutoCAD Mechanical, Autodesk Showcase a Autodesk Vault. Vedle sady Autodesk Product Design Suite nasadila společnost CAD Studio, autorizovaný dodavatel řešení Autodesk, ve VTL Blansko také řešení Autodesk Vault pro správu dat, jehož největším přínosem je eliminace chybovosti a zrychlení cyklu vývoje výrobku v rámci celého konstrukčního týmu.

Když jde o rychlost
Urychlení vývoje nové produktové řady bylo pro firmu důležité zvláště proto, že firma vznikla prakticky na zelené louce. Díky využití konceptu digitálního prototypování se první z nové řady strojů se zajímavými výkonovými parametry, konstrukcí a vysokou tuhostí stroje, která je pro přesnost obrábění klíčová, podařilo kompletně vytvořit během pouhých 15 měsíců. Využití konceptu digitálního prototypování umožnilo navíc vyvinout stroj, který je vysoce univerzální a jednoduše modifikovatelný.
„Jestliže se chceme jako firma odlišit, musíme našim zákazníkům nabídnout kromě splnění požadovaných technických parametrů a přijatelné ceny také líbivý design stroje jako celku, který optimálně kombinuje jeho užitné vlastnosti s vysokým komfortem a ergonomií jeho obsluhy, a vhodně zapadá do stávajícího strojního vybavení našich zákazníků. To, že jsme vsadili na řešení Autodesk Product Design Suite se ukazuje jako zvláště výhodné v okamžiku, kdy naši obchodníci dokáží přesvědčit zákazníky díky špičkovým vizualizacím našich strojů ve fotorealistické kvalitě, které umožňují např. věrně zobrazit stroje přímo v jejich výrobní hale. Tímto způsobem jsme schopni zákazníkům zprostředkovat vysoce reálnou představu o stroji ještě před započetím jeho výroby, čímž pochopitelně získáváme obrovskou konkurenční výhodu,“ říká ředitel VTL Blansko František Hasoň.
Již nyní registruje firma mezi zájemci o nový stroj zákazníky z celého světa, včetně západní Evropy, Asie ale i z ČR či Slovenska. Jde zejména o firmy z odvětví energetiky, důlní techniky nebo leteckého průmyslu, které na těchto strojích obrábějí např. díly do parních turbín, razicích štítů do tunelů, větrných elektráren apod.

Jako ve skutečnosti
Obráběcí stroj tvoří složitý funkční celek a při jeho stavbě se zpravidla používají standardizované díly. Nástroj Autodesk Showcase umožňuje obchodním zástupcům výrobce ukázat stroj jako celek ve fotorealistické kvalitě pro nalezení optimálního designu a barevného provedení. Vizualizace zákazníkům umožňuje možnost náhledu na stroj tak, jak bude ve skutečnosti po dokončení montáže vypadat, přičemž je možné představit např. nejrůznější kombinace umístění ovládacích prvků stroje, jeho příslušenství, provedení krytování a celkového barevného řešení atd. Vysoká věrnost vizualizací je navíc podpořena stínováním stroje, prosvětlením z oken tovární haly, odlesky kovových součástí či díly propracovanými až do detailů šroubků.
„Menší obráběcí stroje lze v určitém smyslu chápat jako spotřební předměty, což rozhodně neplatí pro obráběcí centra za několik miliónů korun. Nicméně v obou případech je důležité, že obal prodává, protože vedle výkonových parametrů stroje je to jeho celkový design, co přímo ovlivňuje úspěšnost nového stroje ve vysoce konkurenčním prostředí. A to platí nejen pro výrobce obráběcích strojů, ale také v případě výrobců jakéhokoliv strojního vybavení, kde rychlost uvedení nového stroje na trh a jeho cena přímo ovlivňuje úspěšnost jeho prodeje,“ řekl Martin Peňáz, manažer strojírenských řešení ve společnosti Autodesk.                         
 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 1963 článek mě zaujal 440
Zaujal Vás tento článek?
Ano