murr Schunk

Balíček pro zajištění shody s normou EN 1090 usnadňuje svářečům audit prováděný podle této normy

Od července 2014 musejí být podniky vyrábějící ocelové nosné konstrukce certifikovány. Tomu předchází náročný interní proces se závěrečným auditem, který provádí externí certifikační organizace. Až do této doby však platí obě normy, tzn. příslušná národní norma nebo evropská EN 1090.   

 

To znamená, že zadavatel zakázky může již dnes požadovat dodržení normy EN 1090. Dobrá zpráva: Všem vlastníkům svařovacího systému TransSteel z produkce společnosti Fronius odpadá časově náročný proces spojený s vyžadováním a získáváním specifikace svařovacích postupů (WPS).
Skupina norem EN 1090 nahrazuje v Evropě dosud platné prováděcí normy pro ocelové nosné konstrukce. V souladu s touto skutečností mohou podniky prodávat pouze výrobky s platnou CE certifikací. Výrobci kovových konstrukcí mají povinnost nechat se certifikovat, aby tak prostřednictvím auditu splnili předpoklady k získání certifikačního čísla k certifikační (CE) značce. Tento proces (zajištění shody) předpokládá 5 kroků:

1.    Rešerše informací vztahujících se k uvedené normě a k příslušným třídám provedení
2.    Požadavkům normy odpovídající vyškolení pracovníků
3.    Zavedení systému zajištění kvality  
4.    Vytvoření specifikace svařovacích postupů (WPS)
5.    Audit provedený certifikačním místem      

Na čas a náklady náročný krok číslo 4, tzn. specifikaci svařovacích postupů (WPS), převzala pro svoji typovou řadu svařovacích systémů TransSteel do své režie společnost Fronius. Kovovýrobci si tak ušetří celý, s tímto bodem spojený, pracovní proces.
Specifikace svařovacích postupů (WPS) musí poskytovat informace o svařovacím postupu, průměru svařovacího drátu, přídavném materiálu, druhu svaru a o tloušťkách svařovaných materiálů. Tyto specifikace (WPS) v případě přístrojů TransSteel platí pro ocelové konstrukce třídy provedení (EXC) 1 a 2. Specifický MAG (Metal-Aktivgas) postup, který se zde využívá, je založený na charakteristice „Steel“ a platí pro běžné přídavné a pomocné materiály používané ve výrobě ocelových konstrukcí, které jsou uvedené ve specifikaci svařovacího postupu.
Balíček pro zajištění shody s EN si může uživatel jednoduše objednat spolu se svařovacím systémem TransSteel, anebo v případě potřeby doobjednat kdykoliv později. Splnění normy EN 1090-2 pro ocelové konstrukce třídy provedení (EXC) 1 a 2 potvrzuje plaketa umístěná na viditelném místě svařovací soupravy. /jm/ 

 

                                                                                          www.fronius.cz
 

 

 
Publikováno: 18. 6. 2012 | Počet zobrazení: 1947 článek mě zaujal 430
Zaujal Vás tento článek?
Ano