OnRobot Schunk

Společnost SHM ze Šumperka se nachází v historicky nejlepším období

Hlavní obchodní segment společnosti SHM je služba povlakování nástrojů zákazníků. Potřeba moderních PVD povlaků na nástroje vyvolává poptávku po kvalitě, širokém sortimentu a krátkých dodacích termínech. To vše může šumperská společnost nabídnout.   

 

Díky vlastnímu vývoji nedávno SHM představila nové typy povlaků TripleCoatings® s nanokompozitní strukturou a na bázi chromu a hliníku jak pro tradiční oblast řezných nástrojů, tak i pro dynamicky se rozvíjející segment tvářecích nástrojů a forem pro tlakové lití hliníku. SHM má dnes v základní nabídce 10 různých typů PVD povlaků s možností zákaznických variant. Obchodní názvy povlaků jako je MARWIN, ALWIN či DARWIN jsou u uživatelů velmi dobře známé. Kvalitní propagace a především technická podpora zákazníků, včetně odborných školení, patří k silným stránkám obchodní strategie společnosti.
Rok 2011 byl pro společnost SHM nejlepší v její historii. Dosažené výkony (PVD povlaky) přes 80 mil Kč představovaly meziroční nárůst o 40 %. Na vytvoření výborných výsledků se projevil vliv dlouhodobého budování obchodních vztahů, oživení v automobilovém průmyslu a trvalý inovativní proces, který ve společnosti SHM patří k podnikatelskému záměru od prvopočátku. K celkovým výsledkům je ještě možné přičíst výkony pobočky na Slovensku s obratem kolem 6,5 mil Kč.
Nabídka společnosti SHM je regionálně omezena na ČR, Slovensko a Polsko díky zmíněným dodacím termínům a tím, že se jedná o službu na nástroje zákazníků.
Silnou exportní pozici a podnikatelský záměr postavený na exportu má ovšem dceřiná společnost PIVOT. Ta vyvíjí a vyrábí PVD povlakovací zařízení, která se přes druhou mateřskou společnost, švýcarský PLATIT AG, prodávají do celého světa. Zařízení vyráběná v Šumperku jsou v 35 zemích a jejich seznam narůstá. Technologie vyvinutá odborníky ze Šumperka představuje ve světě tu nejvyšší laťku a pro mnohé nedosažitelný vrchol. Obrat společnosti PIVOT je téměř 300 mil Kč a podíl na zisku z dceřiné společnosti je významným faktorem ovlivňujícím hospodářské výsledky SHM.

Výzkum a vývoj nových aplikací
Pro letošní rok společnost SHM plánuje rozšíření sortimentu aplikací PVD povlaků. To je velmi významné pro její budoucnost. Proto je také výzkum a vývoj zaměřen na povlaky pro nové a netradiční aplikace. Vývoj přitom probíhá i ve spolupráci s VŠ a výzkumnými instituty v ČR a v Evropě a také s průmyslovými partnery. Nejvýraznější průmyslová spolupráce probíhá se společností Pramet Tools, pro kterou je SHM výhradním dodavatelem PVD povlaků. Již v předchozím období byl v rámci projektu TIP společně vyvinut nový PVD povlak na bázi Al2O3, a SHM se tak zařadila mezi velmi úzký okruh firem, které dokážou připravit takový typ povlaků PVD technologií. V novém společném projektu se vývoj zaměří na velmi hladké a tvrdé povlaky. Nově se rozbíhá také spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně na výzkumu a vývoji PVD povlaků typu TiC/C s velmi nízkým koeficientem frikce a vysokou tvrdostí. Již tradičně probíhá společný výzkum v oblasti nanokompozitních povlaků, vlivu obsahu kyslíku na jejich strukturu a vlastnosti, s Technickou univerzitou v Mnichově, konkrétně s Prof. S. Vepřekem. Konečně nanokompozitní povlaky jsou historicky největším úspěchem společnosti SHM, protože je začala připravovat již v roce 1996 a stala se tak natrvalo první firmou na světě, která přípravu těchto supertvrdých povlaků zvládla.
SHM zahájila v loňském roce první etapu významné investice do výstavby zcela nového výzkumného a vývojového centra. Investice probíhá s podporou v rámci programu MPO ČR POTENCIÁL. Celková investice 60 mil Kč dostane veřejnou podporu 27,5 mil Kč. Zahájení provozu VaV centra je naplánováno na červenec letošního roku. Vznikne tak jedinečné české výzkumné centrum v oboru PVD technologií, založené a provozované na komerční bázi.
Společnost SHM s její dceřinou společností PIVOT zaměstnává 130 zaměstnanců v regionu s velmi vysokým stupněm nezaměstnanosti. Od založení společnosti, která bude mít mimochodem v příštím roce 20 let, se SHM hlásí k principům společenské odpovědnosti. Proto dlouhodobě prosazuje a realizuje sociálně a regionálně zaměřené aktivity. Podnikatelské úspěchy byly oceněny také tituly Podnikatel roku 2010 Olomouckého kraje a Manažer odvětví 2010 pro spolumajitele a ředitele společnosti pana Pavla Holubáře.                               
 

                                                                                              www.shm-cz.cz
 

 

 
Publikováno: 12. 5. 2012 | Počet zobrazení: 3445 článek mě zaujal 683
Zaujal Vás tento článek?
Ano