Schunk

Inovace řezných nástrojů jako předpoklad zvýšení produktivity výroby

Inovace v zatím nejmenované firmě začíná nepochybně s její vyspělou technologií v oblasti výzkumu a vývoje. Přibližně 10 % zisku firmy je vkládáno do výzkumu. Jako výsledek svého snažení přináší do oblasti kovoobrábění neustále další a další originální produkty a tím i ekonomická řešení problematických procesů obrábění. Také soustavně upgraduje a uvádí v realitu různá zlepšení v oblasti vlastní komputerizace, toku dat, kvality a bezpečnosti svých zaměstnanců. Ano je řeč o hlavním členu společenství IMC firmě ISCAR.  

 

Oblast frézování

Jako klasický příklad neustálého vylepšování a zdokonalování použitelnosti vlastních nástrojů uvádí ISCAR na trh novou monolitní karbidovou frézu pod obchodním názvem FEEDMILL-CHATTERFREE. Ta shrnuje vlastnosti třech existujících nástrojů. Rychloposuvové frézy FEEDMILL, hrubovací frézy s děleným ostřím a frézy s rozdílnou zubovou roztečí známou pod názvem CHATTERFREE. Vlastnosti všech těchto tří má nový nástroj s označením EFP-E4CF… v rozsahu průměrů 6 až 20 mm. S nespornou výhodou lze tento kombinovaný nástroj použít především v oblasti výroby forem a zápustek. Při obrábění dutého tvaru a jeho rychlém vybrání se s výhodou využije vlastnost nástroje FEEDMILL, kdy lze použít posuv na zub až 0,5 mm při hloubce záběru od 0,3 do 1 mm. Později při práci nástroje ve větší hloubce
a na bocích uživatel ocení dělení třísek na menší segmenty a velmi dobrou odolnost nástroje proti vibraci danou vlastností systému CHATTERFREE. Čtyř a 5zubé monolitní frézy jsou vyráběny z mikro zrnného karbidu IC903 s povlakem AL-TEC garantující vysokou odolnost proti otěru.
Stejné oblasti obrábění, tedy výrobě forem a zápustek, je určena i další novinka. Toroidní monolitní karbidové frézy ETR jsou určeny především pro jemné dokončování tvarových ploch a příkrými vertikálními přechody. Malý rádius na rohu nástroje generuje nízké řezné síly, čímž se snižuje riziko vibrací a předurčuje nástroj jako vhodný pro obrábění tenkostěnných součástí a dlouhých štíhlých
nepodepřených tvarů. Nástroje v rozsahu průměrů od 2 do 10 mm s rádiusy 0,5 až 3 mm jsou zatím dodávány v jakosti karbidu IC900. Ten vyhovuje svými vlastnostmi širokému rozsahu materiálů.
Pro oblast rovinného frézování a bočních úběrů jsou určeny frézy doplňující již tak bohatou řadu nástrojů HELIDO. Novinka má obchodní název HELIDO S890. Proč 890? Břitové destičky skýtají 8 využitelných řezných hran. Nástroj byť s úhlem nastavení 88 stupňů umožňuje hrubovat 90 stupňové boční úběry jednotlivými průchody po maximální hloubce záběru 9 mm. Tělesa o průměru 50 až 160 mm
jsou osazována oboustrannými destičkami S890 SNMU 1305. Ty jsou zatím dodávány ve čtyřech různých geometriích a v šesti jakostech karbidů SUMO-TEC.
Na čele zpozitivněná geometrie a tvarovaná řezná hrana jsou garantem nižších řezných sil a plynulého chodu nástroje a to i při vjíždění a vyjíždění ze záběru.

Oblast soustružení
V oblasti soustružení přichází firma ISCAR s rozšířením vlastní řady čelních mini zapichovacích nástrojů MINCUT. Původní řada MIFHR-8 pokrývající rozsah čelního zapichování od 8 do 17 mm s max. hloubkou zápichu 5,5 mm je nyní rozšířena nástrojem MIHFHR-10 a jejich pole působnosti tak vzrůstá na možnost čelního zápichu od 10 do 34 mm a hloubky zápichu 9 mm. Držáky jsou vybaveny přívodem vnitřního chlazení. Vysoce pozitivní geometrie na čele břitové destičky přispívá vysokou měrou k dokonalému dělení a utváření třísky. Nástroj lze použít i jako rotační k jemným aplikacím frézování.

Barevné rozlišení jakostí SUMO –TEC, nový utvařeč M3M
V oblasti standardních (tzv. ISO) destiček přichází firma se zajímavým řešením aplikačního rozlišení svých nejnovějších jakostí karbidů. Ve snaze zjednodušit a na první pohled definovat kategorii použití karbidů SUMO-TEC, které byly v původním provedení od sebe k nerozeznání, používá firma proces povlakování tak, že je možné se spolehlivě řídit jejich barevným rozlišením (viz obr.). Takže karbidy IC6015, IC6025 se světle purpurovým lemem jsou určeny k obrábění nerez ocelí, karbidy IC5005, IC5010 se šedým lemem jsou pro obrábění litin a jakosti IC8150, IC8250, IC8350 se zlatým lemem jsou určeny pro obrábění ocelí.
Navíc u jakosti IC6025 (M20-M35) určené pro hrubovací operace s přerušovaným řezem je aplikován nový utvařeč M3M. Ten svojí konstrukcí geometrie (zpevněná hrana proti vrubovému opotřebení, zpevněný roh, deflektor) výrazně zvyšuje životnost destičky.
Zpozitivnění řezné hrany na čele přináší klidnější řez a snížení řezných sil o 5 až 10 %. V současné době jsou na trhu destičky WNMG 08, CNMG12, DNMG15 s utvařečem M3M a další typy budou.

Rozšíření systému MODULAR GRIP
Ani léta známý systém zapichovacích destiček TOP-GRIP, CUT-GRIP, GRIP, HELI-GRIP a mladší modulární řada držáků MODULAR GRIP není vyběhlým artiklem, ale stále užívanou a expandující řadou. Systém přímých a kolmých nožových držáků MODULAR GRIP byl nyní doplněn o další zajímavé držáky na ISO destičky DCM/GT 0702..., QC95MT 100504-SM, CC95MT 100504-SM, SC45MT 100508-SM, RC90MT 1205M0-SM, VCM/GT 1103..., WPEB/X 0604... a CCM/GT 09T3... Tím tento systém dále nabyl na své univerzálnosti a významu pro zákazníky.

 

                                                                                                     www.iscar.cz
 

 

 
Publikováno: 12. 5. 2012 | Počet zobrazení: 2421 článek mě zaujal 403
Zaujal Vás tento článek?
Ano