rosler murr Schunk

Solaris Dynamic 3D focus modul

Rozdílná výška povrchu produktu si vyžaduje rozdílnou zaostřovací vzdálenost pro laserovou optiku. Přídavný Dynamic 3D Z-axe modul umožňuje automatické, velmi rychlé a snadné přeostření paprsku. Výhodou je, že bez posuvu laseru je nyní možné mít rozdílnou zaostřovací vzdálenost, až o 45 mm.   

 

Dříve byla zaostřovací vzdálenost Solaris laseru přesně definována typem optiky a neměnná. V některých aplikacích je produkt mimo tuto zaostřovací vzdálenost nebo máme dvě výškově rozdílné plošky, a pak dochází k zvětšení značícího bodu laseru právě přeostřením mimo zaostřovací vzdálenost a snížením výkonu pro značení. Vizuálně písmo pak není ostré. Z toho důvodu je možné použít právě zaostřování se Solaris Dynamic 3D Z-axe modul, přeostřující paprsek v Z ose. Doplňkovou instalací Solaris Dynamic 3D modulu lze získat variabilní zaostřovací vzdálenost laseru, a stopa a bod laseru bude vždy správně zaostřen a písmo bude s ostrým okrajem.

Přeostřovací Solaris 3D Z-axe modul, měnící plynule zaostření optiky v rozmezí 45 mm se používá ke značení nestejně vzdálených povrchů, bez pohybu produktu nebo laseru. Dynamické 3D přeostření se provádí rychlým elektronickým posunem dvou čoček v expandéru paprsku. V návrhovém software SolMark pro tvorbu značení je položka s hodnotou pro Z osu. Jde právě o hodnotu pro přeostření na jinou vzdálenost od optiky laseru.
S dynamickým 3D modulem získá uživatel perfektní značení v různých vzdálenostech zaostření se zvyšující se rychlosti produkce, kdy přeostření je v hodnotách několika ms. Eliminuje se mechanický pojezd laseru a tedy i stabilita přesnosti značení, bez vlastního pohybu produktu nebo laseru.

Použití Solaris Dynamic 3D Z-axe modulu
Nejčastější použití přídavného modulu je pro značení elektronických komponent, jako jsou jističe, stykače, patice elektrických komponent apod. Laser přeostřuje na rozdílné výšky produktu a značení probíhá velmi rychle. Přeostřením se dostane laser i do míst, kde nelze použít mechanické značení a může kopírovat i křivkové povrchy, jako jsou oblouky nebo válcové povrchy. Milisekundový čas na přeostření nikterak nezpomalí produkci a vždy zaručí vysokou kvalitu stopy laserového paprsku.

Leonardo technology s.r.o., Hlohovec 37, 691 43 Hlohovec  
tel.: 777 584 636 (777 LT info), e-mail: haumer@LT.cz, www.LT.cz 
 

 

 
Publikováno: 5. 4. 2012 | Počet zobrazení: 2418 článek mě zaujal 522
Zaujal Vás tento článek?
Ano