rosler murr Schunk

ABB: přehlídka špičkových řešení a nápadů

Společnost ABB představí ve své expozici na veletrhu AMPER 2012 řadu technických a technologických novinek a inovací od vysokonapěťových zařízení a rozvodných systémů, až po produkty pro rezidenční sektor a domácnosti.   

 

Na svém stánku č. 16 v pavilonu P brněnského výstaviště představí kromě jiných tyto novinky:

Pro vysoké i nízké napětí
V oblasti vysokonapěťových systémů nabízí ABB retrofit VN rozvaděčů. Spínací přístroje jsou nejnamáhanější částí rozvodných zařízení, tudíž nejrychleji stárnou a vyžadují zvláštní pozornost při posuzování opotřebení a případné nutnosti výměny. Často tak dochází k situaci, kdy zařízení jako celek nemá vážnější funkční problémy, ale údržba zastaralých a opotřebených spínacích prvků je neudržitelná. Pro tyto případy má ABB připraveno řešení, ekonomicky výhodnou alternativu k jinak nutné výměně celého rozváděče.
Kompaktní rozvaděčový systém SafePlus je určen pro distribuční sítě do 36 kV. Nabízí vynikající flexibilitu díky kombinaci plně modulárních a částečně modulárních konfigurací ve spojení se standardním distribučním rozvaděčem SafeRing. Představuje tak kompletní řešení pro distribuční sítě 12/24/36 kV.
Tradiční součástí produktového portfolia jsou přístrojové transformátory VVN. Jejich úkolem je poskytnout přesné vstupní údaje pro systémy jištění/ochran, ovládání a měření, včetně fakturačních měření. Tyto transformátory vvn mají za úkol především:
- transformovat proudy nebo napětí z jejich obvyklé vysoké hodnoty na velikosti zpracovatelné elektrickými ochranami a dalšími přístroji.
- oddělit sekundární obvody od primárních, které jsou připojeny k systémům velmi vysokého napětí.
- umožnit normalizaci elektrických ochran a dalších přístrojů využitím pouze několika hodnot jmenovitých sekundárních proudů a napětí.
Pod označením Relion nabízí ABB skupinu výrobků pro ovládání a ochranu energetických zařízení od výroby přes přenos až po sekundární distribuci elektrické energie.
Kompaktní sekundární trafostanice řady Orion - budovy trafostanic této řady jsou betonové monobloky, učené pro transformaci VN/NN v distribučních soustavách do 22 kV v rozsahu výkonu instalovaných olejových nebo suchých transformátorů 400, 630, 1000 a 1600 kVA.
Rozvaděče MNS iS se svým unikátním systémem oddělování silových a ovládacích prostor nabízejí nejvyšší možnou úroveň bezpečnosti pro obsluhu a kontrolu. Kratší doby odstávky, méně času na hledání závad a nižší zásoba náhradních dílů zaručují nižší náklady na provoz zařízení. Při kombinaci MNS iS s dalšími výkonovými a automatizačními technologiemi lze technicky lépe navrhnout, vyprojektovat a řídit rozvaděčový systém nízkého napětí v jediném systému.

Řídicí systémy a PLC
V části expozice věnované PLC se představí nejvýkonnější procesorová jednotka PM592 v provedení XC pro práci v obzvláště drsných podmínkách, nová řada operátorských panelů CP600 s vektorovou grafikou nebo s webovým mikroprohlížečem, inovované programovací prostředí PS501 Control Builder Plus dle IEC61131-3 s programováním PLC funkcí v jazyce C a integrovanými nástroji  DriveManager pro frekvenční měniče ABB, PlutoManager pro realizaci bezpečnostních funkcí SIL3 a Panel Builderem 600 pro tvorbu vizualizace na panelech CP600.
Řídicí systémy v expozici zastupuje hlavně nový Systém 800xA 5.1, který nyní nabízí v rámci FP1 mnohá vylepšení klíčových funkcí. Jde zejména o systémovou integraci, podporu nejnovějších verzí ERP systémů, dávkové zpracování, programování, zobrazování a diagnostiku alarmů, virtualizaci a mnoho dalších.
Řada Freelance v aktuální verzi 9.2 nově podporuje instalace pod Windows 7. Nyní je tedy možné instalovat OPC server, vývojový a operátorský nástroj tohoto nejmenšího DCS na světě pod 32 bit. verzemi Professional, Enterprise a Ultimate.

 

 

 

Zcela novou řadu frekvenčních měničů AC S880 představí Jednotka prodeje pohonů. Řada integruje osvědčená řešení a technologie předchozích řad. Navíc přináší nové prvky pro zvýšení produktivity, zlepšení bezpečnosti a přispívá k úsporám elektrické energie ve všech odvětvích průmyslu. Součástí prezentace je také sortiment NEMA motorů Baldor s vyšší účinností, a mechanických částí pohonů Dodge.
Analytika, instrumentace a bezpečnostní technologie
Z oblasti měření a regulace se představí nová řada inovativních snímačů tlaku 266x, která nachází uplatnění zejména v průmyslu a energetice. Nová řada je nástupcem dosavadních snímačů řady 264 a 265, které si díky svým parametrům a spolehlivosti získaly značnou popularitu.
Videografický zapisovač SM 500F umožňuje sběr a ukládání dat z různých druhů snímačů a jejich další zpracování a přenos. Na veletrhu se představí spolu s osvědčenými snímači teploty řady TSP, kompaktním snímačem tlaku 261 a kompaktní clonou Orimaster, používanou pro měření průtoku páry.
Bezpečnostní systémy ABB Jokab Safety
Dynamické bezpečnostní obvody a rozsáhlé bezpečnostní programovatelné automaty (PLC) jsou převratnými myšlenkami, které byly realizovány v oblasti bezpečného řízení, kontroly a ochrany. PLC šetří počet vstupů, nabízí větší spolehlivost, jsou bezpečné a umožňují jednoduché připojování a odpojování strojů pomocí All-Master jednotky.
Další ze zajímavých novinek prezentovaných na veletrhu je miniaturní jistič S 200 S s bezšroubovými svorkami. Díky technologii Easy-Connect, použité u bezšroubových svorek kompaktních jističů, lze daleko rychleji a snáze dokončit vodičovou instalaci systémů, bez nutnosti použití nástrojů. Konce pevných či slaněných vodičů s koncovými návlačkami stačí jednoduše zasunout do příslušné svorky, kde budou bezpečně uchyceny. Pro odpojení vodiče stačí pouze zatlačit na speciálně vyvinutou uvolňovací páčku, zabraňující jeho náhodnému uvolnění. Odpojení vodiče je tak bezpečné, rychlejší a nevyžaduje žádný nástroj.

Lovec blesků: Bleskosvod Pulsar s včasnou emisí výboje
Unikátní funkce aktivního bleskosvodu je založena na včasné emisi specifického vstřícného výboje (Early Streamer Emission system – ESE). Ještě dříve, než se náboj nahromadí přirozeným způsobem ke vstřícnému výboji, Pulsar generuje výboj, který se rychle šíří s cílem zachytit blesk a nasměruje jej do země. Časový předstih oproti jednoduchému tyčovému bleskosvodu byl ověřen v řadě laboratoří a zajišťuje zásadní přídavnou ochranu.

Domovní audio a video telefony ABB-Welcome
Nové moderní domovní audio a video telefony ABB-Welcome přinášejí zajímavé možnosti v oblasti komunikace. Mimořádný komfort, vyšší bezpečnost a stylový design, umožňující sladit systém v interiéru i s vnější architekturou. Kromě špičkového dotykového video displeje a nabídky hands-free telefonů v několika designových řadách patří k trumfům systému také intuitivní ovládání a snadná montáž díky pouze dvojvodičové technologii.

 

 

 
Publikováno: 5. 4. 2012 | Počet zobrazení: 2865 článek mě zaujal 585
Zaujal Vás tento článek?
Ano