rosler murr Schunk

Novinka pro města a obce: technologický park veřejného osvětlení

Společnost E.ON Servisní, s.r.o. (ESCZ) poskytuje kromě svých standardních služeb pro energetiku a plynárenství také ucelená řešení pro provozování, modernizaci a rekonstrukci soustav veřejného osvětlení (VO). Zajímavou novinku z této oblasti připravuje ESCZ nyní ve svém areálu v Brně. Tuto technologii a nové osvětlovací systémy předvede firma také na prestižním veletrhu Amper.   

 

Veřejné osvětlení je vizitkou obcí
Veřejné osvětlení je nedílnou součástí image města či obce, bohužel však je často na okraji zájmu jejich představitelů. Většinou totiž stačí, že veřejné osvětlení prostě funguje. Soustavy VO jsou však často zastaralé, poruchové, neodpovídají současným normám a někde osvětlení veřejných komunikací neodpovídá ani požadavkům na bezpečnost provozu, motoristů a chodců. Obce si ale začínají stále více uvědomovat, že veřejnému osvětlení je třeba věnovat náležitou pozornost. Hledají ekonomicky přijatelné možnosti jak pro rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení, tak pro výstavbu nového, např. při rozšiřování stávající sítě v důsledku nové výstavby. Správné řešení však může nejenom zvýšit kvalitu osvětlení veřejných prostor, ale zároveň přinést obcím také významné úspory v jejich rozpočtu, což už rozhodně stojí za úvahu.

Na počátku je pohled expertů – světelný audit
Služby společnosti ESCZ v oblasti veřejného osvětlení stručně shrnul Jaromír Uhde z útvaru Business Development: „E.ON Servisní je připravena řešit se samosprávami jakékoli záležitosti spojené s veřejným osvětlením – od standardního provozování, přes rekonstrukci a modernizaci soustavy VO až po plně přenesenou správu zařízení. ESCZ je schopna převzít veškeré starosti a povinnosti o veřejné osvětlení, a ulehčit tak práci představitelům obce. Starostové obcí na distribučním území společnosti E.ON tyto služby vítají. V současné době firma např. buduje novou síť veřejného osvětlení v Modřicích, provozuje veřejné osvětlení v pětadvaceti obcích a ve více než dvacítce obcí již provedla částečnou rekonstrukci VO. Nespornou výhodou při poskytování těchto služeb, je dlouhodobá zkušenost se správou energetických a elektrických zařízení pro koncové zákazníky a především strategické rozmístění regionálních pracovišť s pohotovostí. V případě, že by došlo k výpadku soustavy VO to umožňuje velmi rychlou reakci a opětovné zprovoznění.
Pokud se obec rozhodne pro rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení (s cílem ušetřit peníze z obecního rozpočtu za elektřinu a údržbu VO), může se na ESCZ s důvěrou obrátit. „Aby bylo možné stanovit výši úspor, provádí se nejdříve tzv. pasport veřejného osvětlení, který kompletně zmapuje současný stav VO vč. celkového příkonu. Na základě těchto podkladů lze zodpovědně zpracovat energetickou a ekonomickou studii, tzv. světelný audit, s návrhem řešení pro maximální úsporu elektrické energie s dodržením veškerých platných norem a vyhlášek,“ vysvětluje standardní postup Jaromír Uhde. 

Poskytuje kvalitní řešení i reálné úspory
„Nové výrobky a technologie ve veřejném osvětlení přinášejí městům a obcím nejen vyšší kvalitu osvětlení, ale i poměrně značné finanční úspory. Instalace nových svítidel a výbojek, případně řídicího systému soustavy VO, který reguluje osvětlení v souladu s platnou legislativou, může přinést až 40% okamžitou úsporu finančních prostředků. Při obnově používáme moderní svítidla a světelné zdroje s dlouhou životností od renomovaného výrobce. Dalším podstatným faktem je, že modernizace také přinese další výraznou - až 35 % - úsporu financí vynakládaných na údržbu VO. Takto ušetřené prostředky lze pak investovat do zbývajících prvků soustavy VO - sloupů, kabelových polí apod.,“ říká Uhde. „Moderní LED svítidla jsou z provozního hlediska sice nejekonomičtější, ale v současné době jejich většímu využití zatím obvykle brání vyšší pořizovací cena oproti moderním vysokotlakým sodíkovým výbojkám. Navíc při rekonstrukcích jsou pro použití svítidel LED limitujícím faktorem také stávající vzdálenost a výška sloupů VO a rovněž zatřídění komunikací. Při realizaci nové soustavy VO nebo rozšíření současné soustavy v důsledku nové výstavby se však i přes vyšší pořizovací cenu vyplatí o LED uvažovat a nechat si vypracovat projekt včetně návratnosti, jako alternativu k sodíkovým svítidlům.“ 

Technologický park veřejného osvětlení
V oblasti veřejného osvětlení vidí společnost E.ON Servisní velký potenciál v poskytování kvalifikovaných služeb městům a obcím. Chce se aktivně podílet na modernizaci soustav VO, které přinesou kvalitnější osvětlení komunikací, chodníků a veřejných prostor, zvýšení bezpečnosti v obcích, zlepšení jejich image a zejména úspory finančních nákladů. E.ON Servisní se proto rozhodla vybudovat ve svém areálu v ulici Hády v Brně technologický park veřejného osvětlení. „Cílem je předvést představitelům měst a obcí, odborné i laické veřejnosti v praxi současné možnosti a trendy v oblasti veřejného osvětlení. Ukázat jak fungují moderní technologie používané naší firmou při rekonstrukci a modernizaci soustav VO,“ uvedl Jaromír Uhde. Technologický park vzniká ve spolupráci s renomovanou firmou Philips, která má v tomto směru jedno z nejširších produktových portfolií jak v rámci koncových svítidel, tak i zdrojů světla. Běžné i nestandardní sloupy - v pozinkovaném nebo barevném provedení, na nichž jsou tato svítidla nainstalovaná, jsou od dodavatelů Vysto s.r.o. a Kooperativa v.o.d. 
V parku budou nainstalované jak standardní vysokotlaké sodíkové výbojky, tak svítidla řady COSMOPOLIS, dále LED svítidla s různými typy světla - teplé, studené a sadová svítidla. K vidění dále budou (z hlediska bezpečnosti) velmi moderní osvětlení přechodů pro chodce, svítidlo k nasvícení historických památek a architektonicky zajímavých objektů, různé typy slavnostního osvětlení veřejných prostranství, jako např. vánoční apod.
„Rozlehlost našeho areálu - s komunikacemi mezi jednotlivými objekty - umožňuje využít v každé modelové „ulici“ jiný druh osvětlení. Bude zde např. ulice Velká LEDková, kterou budou osvětlovat velká LED svítidla, ulice COSMOPOLISová se svítidly určenými pro hlavní komunikace, ulice SODÍKová, osvětlená menšími svítidly se sodíkovými zdroji, které jsou vhodné do bočních ulic a ulice MINI LEDková s různými typy barvy světla,“ vypočítává Jaromír Uhde. „Volné plochy budou na ukázku osazeny dvěma druhy atypických sloupů s několika výložníky, tzv. stromů, které se budou vyrábět pouze na objednávku na základě specifikace zákazníka, pro konkrétní místo, které je třeba kvalitně nasvítit. Jde např. o parkoviště nebo manipulační plochy, na nichž je třeba s minimem sloupů, které by překážely plynulosti provozu, zajistit dobré osvětlení. Celkem bude v technologickém parku  prezentována komplexní přehlídka 39 ks a 10 různých typů svítidel veřejného osvětlení. Všechna svítidla budou samostatně ovládána a regulována dálkově systémem Philips CityTouch.“
„Do konce února by měl být brněnský technologický park VO hotový a se zahájením jeho provozu se počítá v dubnu. Na zahajovací prezentaci budou samozřejmě pozváni potenciální zájemci o rekonstrukci VO ze samospráv obcí. Park však bude po domluvě přístupný všem, kdo se o veřejné osvětlení zajímají.“
Další podobný technologický park veřejného osvětlení by měl vzniknout i v Českých Budějovicích. „Je to správná cesta, jak přiblížit a prakticky předvést zákazníkům ze segmentu municipality vše, co je na trhu v oblasti VO a co je optimální právě pro jejich obec a město,“ konstatuje Jaromír Uhde.  www.eon.cz

 

 

 
Publikováno: 5. 4. 2012 | Počet zobrazení: 3133 článek mě zaujal 581
Zaujal Vás tento článek?
Ano