rosler murr Schunk

Ceramitec 2012

Souběžně s mezinárodním veletrhem Automatica proběhne letos na mnichovském výstavišti také další významná mezinárodní akce - veletrh Ceramitec - nově s podtitulem „Technologie - inovace - materiály“.  

 

Výhodou pro návštěvníky je, že organizátoři umožnili návštěvníkům na jednu vstupenku přístup i na druhou akci. Co tedy bude v Mnichově ve čtyřech halách na výstavní ploše 44 000 m2 k vidění?
Veletrh pokrývá široké spektrum oblastí – zastoupeny jsou suroviny, hrubá a jemná keramika, ohnivzdorná keramika, prášková metalurgie, technická keramika a prakticky vše, co s těmito obory souvisí. V rámci branže tak Ceramitec pokrývá prakticky vše - od klasické keramiky a zpracování surovin až po špičkovou hi-tech keramiku a speciální průmyslové aplikace z oblasti technické keramiky. Je proto logické, že přítomni budou prakticky všichni významní hráči v oboru. Minulý ročník v roce 2009 se zúčastnilo 656 vystavovatelů (z toho více než polovina ze zahraničí z 35 zemí) a zhlédlo jej na 15 000 návštěvníků z téměř pěti desítek zemí. Podobnou účast očekávají organizátoři i letos. Obdobně jako tehdy, jsou nejvíce zastoupeny firmy z Německa, Itálie, Francie, Velké Británie, Číny, Španělska, USA, Nizozemska či Turecka, v první desítce zemí s největším počtem vystavovatelů figuruje i ČR, odkud je přihlášeno (zatím) 7 vystavovatelů. V podstatě obdobnou strukturu vykazuje i statistika návštěvníků, kteří se rekrutují především z řad profesionálů, což kopíruje zaměření veletrhu. „Všichni klíčoví zástupci, kteří byli na minulém ročníku se zúčastní i letos, rostoucí trend vidíme hlavně u hrubé keramiky,“ konstatovala na tiskové konferenci k veletrhu tisková mluvčí Dr. Jutta Seitz.
CERAMITEC 2012 zahájí panelová diskuse na téma „nákladová a energetická efektivita“, což je i jedno z ústředních témat celého veletrhu. Každý výstavní den má speciální motto a je zaměřen na určité téma. Odborný svaz Práškové metalurgie připravil např. na 22. května „Den práškové metalurgie“, kde se představí tradiční i nové technologie a výrobní postupy pro výrobu dílů práškovou metalurgií, inovace a technologie pro výrobu v keramickém průmyslu i nová zařízení v tomto oboru. Následující 23. květen je pro změnu „Heavy Clay Day“, neboli Den hrubé keramiky zaměřený mj. na šetření zdrojů a energetickou úspornost. Na akci se bude poprvé podílet i evropská pracovní skupina ECTS (European Ceramic Technology Suppliers). Den technické keramiky připadá na 24. května a jeho součástí bude i zapojení účastníků 10. Mezinárodního sympozia o keramických materiálech a komponentech pro energetické a environmentální aplikace, které se koná 20. - 23. května v Drážďanech. A konečně 25. května je na programu Den Indie, která je partnerskou zemí letošního veletrhu.
Premiérově jsou na letošním ročníku jako novinka nabízeny i prohlídky s průvodcem zaměřené na nejzajímavější exponáty ke každému tématu, které představují doplněk veletržního programu. Různé trasy jsou zaměřeny na tématické okruhy „Hrubá keramika“, „Technická keramika" a „Energetická účinnost, pece, refraktory". Účast je bezplatná, ale pro zájemce o ca 2,5 h specializované prohlídky je nutná předchozí závazná registrace.
 

 

 
Publikováno: 5. 4. 2012 | Počet zobrazení: 2715 článek mě zaujal 536
Zaujal Vás tento článek?
Ano