Rosler murr Schunk

AUTOMATICA v duchu „zelené“ automatizace a světa robotů

V areálu mnichovského Nového výstaviště se po dvou letech opět představí nejmodernější řešení a novinky v oboru průmyslové automatizace na 5. ročníku Mezinárodního odborného veletrhu pro automatizaci a mechatroniku. Veletrh, který letos přichází o měsíc dříve, je pro výrobní podniky významnou informační platformou. AUTOMATICA 2012 proběhne již od 22. do 25. května.   

 

Odborný svaz Robotika Automatizace německého strojírenského svazu VDMA již loni na podzim prognózoval, že automatizační odvětví docílí v roce 2011 silný dvoumístný růst a také výstavnická organizace Messe München je přesvědčena, že prestižní veletrh naváže na své dosavadní úspěchy. „Počet obsazených pavilónů vzrostl z původních čtyř na pět. U předběžných rezervací vzrostl počet vystavovatelů a čistá výstavní plocha. Už rok před zahájením přislíbilo svou účast na 250 vynikajících vystavovatelů a je rezervováno o 10 % více plochy než ve srovnatelném časovém období před minulou Automaticou. V branži je dobrá nálada,“ konstatovala Anja Schneider, odpovědná vedoucí projektu u Messe München.

Efektivní automatizace ohleduplná k životnímu prostředí
S enormním zájmem se při minulém konání veletrhu setkala iniciativa „Zelená automatizace”, která podle organizátorů jasně ukazuje dvě perspektivy budoucí automatizace: Jednak komponenty šetřící zdroje pro udržitelnou výrobu a jednak systémy pro konkurenceschopnou sériovou výrobu zelených technologií. Jak ukazuje technologické fórum IPA, témata udržitelnosti a energetické účinnosti prostupují průmysl stále víc. Proto budou také na veletrhu AUTOMATICA 2012 hrát významnou roli. Mimořádně zajímavá je ve spojení s Green Automatisation i oblast tzv. Blue Competence, která v podstatě určuje pravidla a nastoluje „jízdní řád“ ekologických trendů v průmyslu.

Zaměřeno na praxi
Významným plusem veletrhu je celkové spektrum výstavy, které bylo vytvářeno v těsné spolupráci s průmyslem robotiky a automatizace: klíčovými obory jsou montážní a manipulační technika, robotika, strojové vidění a průmyslové zpracování obrazu, které je ještě následně rozčleněno na obory Machine Vision (strojové vidění) a RobotVision (robotické vidění). Nabídka je doplněná o obory polohovacích systémů, techniky pohonů, senzoriky, bezpečnostní techniky, napájecí techniky, software a služeb a také výzkumu a technologie. AUTOMATICA tak představuje celé spektrum automatizace i kompletní řetězce tvorby hodnot – od komponentů až po systém a od aplikace až po služby. Logickou součástí veletrhu je proto i 7. německý kongres robotiky (IRA), který bude příležitostí seznámit se s vývojovými trendy a názory předních osobností v oboru.
Přes svou obrovskou rozmanitost je veletrh přehledný, pavilóny jsou jasně tematicky strukturovány, takže se každý návštěvník může rychle zorientovat a dostat se do expozice, která ho zajímá.
Novinkou letošního ročníku je zvláštní přehlídka výroby baterií a jejich komponent, připravená ve spolupráci s VDMA. Budou tu virtuální 3D modely výrobních struktur, výroba jednotlivých článků, elektrod, jejich spojování apod.
Nově je do programu veletrhu integrován i program zaměřený na výrobu kompozitů, které jsou považovány za materiály budoucnosti s velkou oblastí použití. Na Automatice bude poprvé prezentována celá oblast kompozitů v plné šíři a procesy, které s ní souvisejí (především automatizovaná výroba kompozitů). Ve dnech 24. a 25. května proběhne také kongres SMS k výrobě kompozitů.

Ruku v ruce s roboty
Roboti jsou již mnoho let neodmyslitelnou součástí průmyslu. Jsou silní, rychlí, přesní a vytrvalí, ale mají i určitá omezení z bezpečnostních důvodů, takže musí pracovat v oddělených buňkách. V budoucnu však moderní technika zajistí tak vysokou bezpečnost, že člověk a robot budou moci pracovat doslova ruku v ruce. Veletrh Automatica předvede bezpečnou spolupráci člověka a stroje.
Další vývoj „bezpečných robotů” umožní na jedné straně buňkové koncepty bez pevných zábran, šetřící místo a na druhé straně nové aplikace systémů člověk + robot, např. v montáži, v lékařské technice nebo v sektoru služeb. Cestu do průmyslové praxe urovnal i standardizační základ normy ISO 10218-1 týkající se bezpečné kooperace člověka s robotem (MRK). Obsahuje bezpečnostní požadavky pro průmyslové roboty, aby člověk a robot mohli spolupracovat v určeném pracovním prostoru bez prostorového oddělení ochrannými zábranami nebo světelnými závorami.
„MRK dovoluje kombinovat silné stránky člověka i robota a automatizovat tak procesy, které dosud nebyly z ekonomického hlediska automatizovatelné. Člověk má vyšší kognitivní schopnosti, je kreativní a může se rychle přizpůsobit komplexním situacím. Roboti naproti tomu mají neúnavnou přesnou opakovatelnost i při vysoké zátěži. Spoluprací je možno pracoviště navrhovat ergonomičtěji a díky vyššímu stupni automatizace snižovat náklady,” říká Martin Hägele, vedoucí oddělení robotických systémů IPA.
Německé centrum pro letectví a kosmonautiku, DLR, světový lídr v oblasti bezpečné MRK, např. jako první provedlo biomechanicko – medicínské testy zranění, jejichž cílem je vyvinout, podobně jako v oblasti automobilů, standardizovaný postup testování nárazu (crash test) pro roboty. Špičkovým exponátem institutu je robot s odlehčenou konstrukcí (LBR), který byl zdokonalen firmou Kuka Robotics. Při vývoji robota LBR nestavěly Kuka a DLR jeho koncept na robotické technice, nýbrž vycházely ze scénáře, že člověk a robot pracují společně. Tím byly nově definovány požadavky na robota, které lze nejlépe realizovat odlehčenou konstrukcí a integrovanými senzory síly a momentu.
Dalším průkopníkem na poli bezpečné kooperace člověka a robota je Reis Robotics. Již koncem 90. let firma ohlásila patenty na softwarové funkce, které by umožnily zajistit bezpečnou redukci rychlosti stejně jako ohraničení pracovních prostor pro bezpečnost osob – bez instalace dělicích ochranných zařízení. I tato svá řešení v Mnichově představí.
Mezinárodní federace robotiky (IFR) pořádá 23. května kulatý stůl, na němž budou prezentovány první výsledky ke světovému trhu průmyslových robotů a situace celosvětového průmyslu robotů. Nejlepší řešení se budou ucházet o získání prestižní ceny IERA Award 2012. Tato cena, udělená dosud celosvětově 8krát, bude na Automatice udělena společně oběma velkými organizacemi zabývajícími se roboty - International Federation of Robotics (IFR) a IEEE Robotics and Automation Society (IEEE/RAS).
 

 

 
Publikováno: 5. 4. 2012 | Počet zobrazení: 2593 článek mě zaujal 554
Zaujal Vás tento článek?
Ano