hnv murr

V tendru jsou všichni na stejné startovací čáře

Společnost I&C Energo vznikla jako servisní zázemí pro ČEZ v jaderné elektrárně Dukovany a také pro podporu provozu JE Temelín. Jak vidí spolupráci na projektu dostavby JE Dukovany s dalšími českými firmami Jiří Holinka, generální ředitel a předseda představenstva I&C Energo.

 

Společnost I&C Energo vznikla v roce 1993 jako společný podnik firem ČEZ a Westinghouse. Nicméně záhy od zahájení činnosti začala budovat svou konkurenceschopnost na trhu i mimo skupinu ČEZ, a to nejenom v ČR, ale i v zahraničí. Podle Jiřího Holinky to bylo klíčové rozhodnutí pro vybudování aktuální pozice na trhu. Dnes obsahuje referenční seznam projektů ve více než 30 zemích.

Patříte mezi největší české dodavatele investičních projektů a servisních služeb pro průmyslové aplikace. Na jaké trhy se zaměřujete?
Pro naši společnost je stále hlavním segmentem výroba a distribuce elektrické energie. Zaměřujeme se na komplexní služby v oblasti systémů kontroly a řízení, průmyslových informačních systémů, systémů elektro a tzv. building technologií a dodávek strojních činností v oblasti jaderné energetiky. Dodávky na českém a zahraničním trhu realizujeme ve třech hlavních produktech – v servisu, investicích a inženýringu.

Do jaké míry je pro vás významná servisní činnost, pro niž byla firma založena?
Část našich činností je stále spojena s původním konceptem dodavatelské údržby pro jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Dodavatelská údržba je po celou dobu existence I&C Energo základním pilířem našich dodávek a v současné době generuje zhruba čtvrtinu ročních tržeb firmy.

A zbylé tři čtvrtiny?
Původní zaměření firmy na servis provozovaných jaderných bloků cíleně rozšiřujeme do inženýrsko-dodavatelské oblasti. V návaznosti na know-how z dodavatelské údržby průmyslových provozů nám roste podíl investičních dodávek s významným rozsahem vlastního inženýringu. Investiční dodávky nabízíme od zpracování studií a projektů, tvorby softwaru, systémové integrace a podpory přes dodávky, montáž, uvedení do provozu až po zajištění pravidelného záručního i pozáručního servisu.
Další oblast činnosti je optimalizace energetických výroben. Jde o inženýrské nadstavby, v rámci nichž tvoříme vlastní řešení pro konkrétní elektrárny. Například jak zlepšit účinnost spalování, jak monitorovat systém výkonových transformátorů, nebo jsme vyvinuli aparatury pro měření koncentrace boru atd.

Vaše firma má eminentní zájem účastnit se dostavby NJZ v ČR. Jaké máte v tomto směru šance a co vše chcete v rámci dodavatelského řetězce nabídnout?
Dlouhodobě budovaná pozice dodavatele v české jaderné energetice nás logicky vede k úkolu stát se pevnou součástí dodavatelského řetězce při výstavbě nových zdrojů JE v ČR. Nicméně postavení v dodavatelském řetězci si musíme vysoutěžit stejně jako ostatní firmy – jsme všichni na stejné startovací čáře.
Co se týká obsahu nabídky, patříme mezi největší české dodavatele investičních projektů a servisních služeb v oblasti systémů řízení technologických procesů a systémů elektrického napájení. Významnou část našich aktivit tvoří také strojní činnosti se zaměřením na potrubní systémy, ocelové konstrukce a jiné technologické strojní zařízení. Dalšími jsou dodávky a servis v oblasti tzv. building technologií, včetně zařízení systémů technické ochrany budov, zabezpečení elektráren či elektronických systémů protipožární ochrany. To vše chceme také nabídnout vítězi tendru.

V rámci dodávek SKŘ se prolínáte s příbramskou firmou ZAT. Jste nějak dohodnuti, nebo si budete konkurovat?
I&C Energo není výrobcem. Naše dodávky realizujeme z pozice systémového integrátora schopného vytvořit řešení z produktů různých výrobců. Tento přístup pro výrobce obvykle neznamená konkurenční ohrožení, ale naopak spolupráci umožňující obsáhnout celý potřebný rozsah realizace.
To platí i pro už v minulosti úspěšně ověřenou spolupráci firem ZAT a I&C Energo. Výrobce se prioritně zabývá vlastním řídicím systémem, ale celkové řešení oblasti SKŘ zahrnuje i oblast projektů a realizace polní instrumentace, kabeláže, specifických softwarových aplikací atd. Tím je dán dostatečně obsáhlý rozsah pro spolupráci kvalifikovaných firem, kam ZAT i I&C Energo patří.

Jaké jsou vaše současné zakázky pro JE Temelín a Dukovany, co vše dodáváte?
Probíhající realizace dodávek pro JE Dukovany i Temelín se aktuálně počítají na desítky. Rád bych zmínil tři velké projekty, jejichž technicky komplikovaná realizace je závislá na termínech odstávek jaderných bloků a bude probíhat několik let. Na Dukovanech je takovým projektem rekonstrukce blokových úsekových rozváděčů. Na Temelíně jsme klíčovým partnerem firmy Westinghouse při probíhající modernizaci řídicích a kontrolních systémů, kdy se původní systém WDPF nahrazuje systémem Ovation. Pro obě jaderné elektrárny jsme dlouholetým dodavatelem údržby tzv. logických celků SKŘ a elektro, včetně přímé zainteresovanosti na průběhu a výsledku odstávek.
Primární úkol pro většinu našich činností je zajistit nepřerušený provoz v energetických provozech. Harmonogramy odstávek a investičních projektů jsou pevně dané a definují naše úkoly v nich, což klade vysoké nároky na operativní řízení, které spolehlivě naplňujeme.

Pokud byste zhodnotil stav jednání o spolupráci vaší firmy s jednotlivými uchazeči teď a v roce 2013, jaká byla situace tehdy a nyní, pokud jde o jednání s jednotlivými zájemci o dostavbu NJZ v ČR?
Rozumím důvodům, které vedly k ukončení tendru na třetí a čtvrtý temelínský blok a nechci spekulovat, nakolik vývoj v dalších letech posouvá optiku pohledu na tehdejší situaci. Stejně jako pro ostatní uchazeče i pro I&C Energo znamenalo zrušení tendru spoustu zmařeného úsilí a prostředků. Z hlediska nabízeného uskupení uchazečů byla tehdejší situace odlišná a klíčové české dodavatele, jako např. Škodu JS nebo I&C Energo a Metrostav, více preferovali konkrétní nabízející. Tomu odpovídala i závaznost smluvních řešení tvořených dodavatelských modelů už ve fázi nabídky.
Dnešní situace a otevřenost dalšího vývoje vyžaduje komunikaci a spolupráci se všemi třemi uchazeči. Věřím, že jsme dokázali tyto zájemce přesvědčit o naší kompetenci a přínosu pro jejich nabídku. Rozhodující období je však teprve před námi a výsledek určí až celkové finální smluvní řešení u vybraného uchazeče.
Osobně mě mrzí, že na rozdíl např. od Polska nebo Maďarska není rozsah lokálních dodávek stanoven žádným parametrem. Pokud totiž uchazeči budou své dodavatelské řetězce budovat s důrazem na globální zahrnutí všech jejich aktuálních projektů a příležitostí v Evropě, může být v takovém případě jeden dukovanský blok logicky v nevýhodě.

Pokud byste tedy stručně shrnul vaši největší konkurenční výhodu pro vítěze tendru, jak byste ji definoval?
Ve svém oboru patří I&C Energo mezi největší české firmy s mnoha úspěšnými jadernými referencemi. Naší základní konkurenční výhodou jsou proto zkušenosti, reference, odbornost a lidské zdroje, kterými jako firma disponujeme. Důležitá je i dlouholetá spolupráce s investorem, tj. společností ČEZ, a znalost nejen lokálních kódů a standardů, ale i potřeby servisních a dokumentačních požadavků pro budoucí provoz.

Kamil Pittner
Foto: I&C Energo

 
Publikováno: 17. 1. 2024 | Počet zobrazení: 130 článek mě zaujal 10
Zaujal Vás tento článek?
Ano