hnv murr

Průmysl ve znamení ekologie a kyberbezpečnosti

Letošní ročník Hannover Messe představí od 17. do 21. dubna 2023 kromě strojů a technologií pro moderní průmysl i řadu novinek zaměřených na témata, která charakterizují trendy současného světa.

 

Jde zejména o řešení k dosažení CO2 neutrální výroby pro průmyslové podniky a dodavatelský řetězec či zajištění bezpečnosti digitální výroby.
Jak např. konstatují výzkumníci z Fraunhoferova institutu (ISI), v Německu je průmysl zodpovědný za asi 23 % skleníkových plynů a až 70 % průmyslové poptávky po energii je způsobeno energeticky náročnými průmyslovými odvětvími, jako jsou ocelářství, výroba cementu nebo základních chemikálií apod. Veletrh proto mj. představí energetické systémy budoucnosti, informace o stejnosměrných sítích, software pro správu energie i možnosti, jak analyzovat dodavatelské řetězce a sladit svou výrobu s výsledky neutrálními z hlediska CO2.
Dalším ze stěžejních témat tohoto největšího průmyslového veletrhu je digitalizace a automatizace. Výrobci strojů léta diskutovali o průmyslovém internetu věcí (IIoT) a souvisejících připojených strojích, přičemž důraz byl kladen především na výměnu výrobních dat. Nyní je dalším krokem integrace strojů do energetického systému firem s cílem optimalizovat spotřebu elektřiny, stlačeného vzduchu apod. Když je např. k dispozici vlastní obnovitelná, nízkonákladová energie, stroje mohou běžet na plné obrátky, v ostatních případech je záhodno nakládat s energiemi při současných vysokých cenách co nejefektivněji. Totéž platí pro logistická centra, kdy sklad nemusí vždy běžet na 100 % své kapacity, pokud systém ví, že jí není aktuálně zapotřebí.

Kyberbezpečnost ve výrobním prostředí
S postupující digitalizací je stále důležitější další téma, které bude akcentováno na Hannover Messe: ochrana sítí, počítačových systémů, kyberfyzických systémů, strojů a dat.
S rostoucím objemem dat předávaných mezi továrnou a podnikovými informačními systémy, jako jsou např ERP, MES apod., i mezi stroji navzájem v rámci sítí IIoT, vzrůstá i význam kybernetické bezpečnosti a snaha o realistické posouzení situace ohrožení digitální infrastruktury i hardware průmyslových firem. A právě tomuto tématu bude věnována i jedna z klíčových akcí doprovodného programu Industrial Security Circus, zaměřená na menší a střední podniky, s cílem informovat je formou kombinace zábavy, školení bezpečnosti a nových způsobů předávání znalostí o obranných strategiích a řešeních dostupných na trhu z oblasti IT. Ale také jim nabídnout spolehlivé technologie a služby. Inspirací je myšlenka, že např. kouzelník používá podobné metody odvádění pozornosti, manipulace a klamání jako hackeři. Důraz je kladen na bezpečnost provozních technologií (OT security) a na společném stánku se problematice kyberbezpečnosti v průmyslu bude věnovat 40 vystavovatelů.

Platforma pro vodíkové a palivové články
Pro vodíkovou mezinárodní ekonomiku vyvíjí řada firem inovativní řešení pro výrobu vodíku, související infrastrukturu a jeho využití v dopravě. Mnohé z nich se představí i na Hannover Messe, jako třeba nová generace elektrolyzérů pro vodíkové továrny, systémy pro výrobu, přepravu a skladování vodíku nebo technologie pro vodíkové a palivové články. V tomto segmentu se bude prezentovat na 500 firem nejen z Evropy, ale i z Číny, Japonska, Jižní Koreje, USA a Kanady.
Na akci Hydrogen + Fuel Cells Europe zas bude prezentovat svá řešení na 300 vystavovatelů, a první kroky k vybudování vodíkové dopravní infrastruktury už můžeme sledovat i v ČR.
Evropa již vyrábí a spotřebovává přibližně 80 mil. tun vodíku ročně, a do roku 2030 chce nahradit šedý vodík, založený na fosilních zdrojích, zeleným a instalovat elektrolyzéry, které by produkovaly 10 mil. tun zeleného vodíku ročně. Ale nejen Evropa sází na vodík, např. čínská firma Refire již provozuje více než 4000 nákladních aut na palivové články a její viceprezidentka Audrey Ma představí zkušenosti s nimi i zástupcům evropského průmyslu.

Josef Vališka
Foto: Einfochips, Deutsche Messe

 
Publikováno: 1. 5. 2023 | Počet zobrazení: 254 článek mě zaujal 46
Zaujal Vás tento článek?
Ano