EDF murr Schunk

V Českých Budějovicích soutěžili mladí technici

Na Vysoké škole technické a ekonomické (VŠTE) v Českých Budějovicích proběhl 22. března již 8. ročník Mezinárodní technické olympiády, která se tak postupně stává na škole, která je nejmladší českou vzdělávací institucí svého druhu, uznávanou tradicí.

 

Jedná se o soutěž jednotlivců i soutěžních týmů středních škol, gymnázií a základních škol organizovanou Technickým a vzdělávacím konsorciem při VŠTE, na kterou mohou zájemci z řad škol vyslat několik soutěžících nebo soutěžních týmů, vedených pedagogem z dané školy.
Každý soutěžící nebo soutěžní tým zpracuje projekt, jehož forma může být stejná jako ročníkový projekt na příslušné škole. Povoleny jsou i konzultace pedagogů z dané školy i z VŠTE, která nabízí nejen možnost konzultací s určenými odborníky k jednotlivým tématům, ale i využití svých laboratoří k potřebným měřením v rámci experimentů.

Přihlášené projekty
Na letošní ročník sice nedorazili tradiční účastníci reprezentující nemladší generaci technického školství ze Slovenska, to však neznamená, že by soutěž byla méně hodnotná. O zajímavé projekty rozhodně nebyla nouze, jak dokumentuje seznam přihlášených exponátů:

- Návrh a 3D model pojízdného zvedáku kol automobilu
- Elektrická navíječka cívek
- Zelené střechy
- Manipulátor s řízením LOGO!
- Bonbon Cobot
- Výroba systému pro monitorování teplot akumulačních nádob
- Čtyřkolka
- Zabezpečovací systém
- Aplikace pro sdílené zobrazení stavitelských modelů ve VR
- Docházkový systém s online správou a databází uživatelů
- 3D model fotosyntézy

Z celkově 11 prací ze středních škol a jedné základní z ČR měli nejsilnější zastoupení ostřílení matadoři posledních olympiád – VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice, SPŠ strojní a stavební Tábor a SPŠ Tachov, které vyslaly do klání na VŠTE po dvou týmech.
Oproti novince loňského ročníku, kdy byla poměrně výrazně zastoupena i nově ustavená sekce obecných projektů určená i pro základní školy, zahrnující všechny ostatní práce, letošnímu plně dominovala sekce technická, kde se utkalo o vítězné pozice 10 projektů, sekce základních škol byla zastoupena letos jen jedním projektem.

Důležitá je zejména prezentace
Po slavnostním zahájení rektorem VŠTE následovala prezentace jednotlivých studentských prací, které hodnotila tříčlenná odborná komise. Soutěžící museli představit své projekty během zhruba čtvrthodinových prezentací (mohli využít PowerPoint prezentaci, vizuální a audio pomůcky nebo i vytištěný 3D projekt), následovaných diskuzí a dotazy k detailům dané práce. Hodnotily se nejen projekty, ale také jejich prezentace a kvalita provedení předvedeného modelu.
Všechny práce porotu velmi zaujaly a mladí technici si získali obdiv za nápady, vlastní zpracování, ale i řemeslné zhotovení projektů, jako byla např. čtyřkolka, zabezpečovací systém, model pojízdného zvedáku, docházkový systém nebo Bonbon Cobot, který za trefu airsoftovou pistolí na terč odmění bonbonem.
Soutěžící na prvních třech místech pak obdrží diplom o předním umístění a hodnotné věcné dary. Porotci i zástupci škol doufají, že mladí technici budou ve své práci pokračovat. To ostatně mnozí z nich naznačili i ve svých prezentacích, kde rozebírali další potenciál pro zlepšení. Do příštího ročníku technické olympiády jsou zváni studenti základních i středních škol se svými projekty, přičemž sekce Základní školy není zaměřená pouze na techniku.

A jak dopadlo finále letošní Technické olympiády?
Na nejvyšším stupni vítězů se umístil a hlavní cenu za 1. místo si odvezl Jáchym Průcha z VOŠ, SPŠ a SOŠ řemesel a služeb Strakonice za elektrickou navíječku cívek z recyklovaných plechovek a celý postup, který popsal ve své prezentaci krok za krokem.
O 2. místo se – podobně jako o následující třetí příčku – podělily hned dvě práce: Manipulátor s řízením LOGO!, který představil jeho autor Michal Průcha ze SOŠ Velešín, a Bonbon Cobot přihlášený týmem SPŠ Tachov ve složení Nicholas Beauchamp, Denis Chotěnovský, Tomáš Svoboda a Jakub Tutsch.
Za třetí místo udělila porota ocenění projektu Výroba systému pro monitorování teplot akumulačních nádob, který představil Vojtěch Mazanec ze SPŠ strojní a stavební v Táboře a Čtyřkolka, již vytvořil tým SPŠ Tachov, tedy konkrétně Jiří Kováč, Jan Lukej, Teodor Pech a Filip Tintěra.
Mnohem snazší práci měla letos porota v sekci základních škol vzhledem k tomu, že posuzovala jen jediný přihlášený projekt: 3D model fotosyntézy, za který si odnesl tím pádem ocenění vítězný tým strakonické ZŠ Dukelská – Barbora Nováková, Emma Havlová a Tomáš Vlastník.

Josef Vališka
Foto: VŠTE

 
Publikováno: 1. 5. 2023 | Počet zobrazení: 67 | Počet přeposlání: 0 článek mě zaujal 7
Zaujal Vás tento článek?
Ano