asseco Aimtec murr

Digitální revoluce v průmyslové výrobě

Světové výdaje na digitální transformaci letos mají podle společnosti IDC dosáhnout 1,8 bilionu dolarů a do roku 2025 mají růst až téměř o pětinu ročně. Mezi hlavní priority digitální transformace patří inteligentní výroba a optimalizace digitálního dodavatelského řetězce.

 

Téměř třetina investic směřuje do výrobního sektoru. Ivo Procházka, Senior Local Sales Representative ve společnosti Ness Czech, varuje, že vlak digitální transformace se v zahraničí už dávno rozjel, především v USA, západní Evropě a Číně. Český průmysl do tohoto vlaku potřebuje co nejdříve naskočit, aby si zachoval svoji konkurenceschopnost.

Co si představit pod digitální transformací podniku?
Digitální transformaci lze definovat jako využití síly nových digitálních technologií, jako jsou cloud, internet věcí, analytika, sociální média a edge computing, k transformaci řízení podniku, organizace práce a zlepšení zákaznické zkušenosti.
Může mít mnoho podob. Důležitý je holistický pohled na koncepci změny řízení a rozhodování podniku, bez kterého se digitální transformace lehce rozpadne na řadu dílčích, navzájem nepropojených iniciativ. Bez nosného prvku v podobě moderního podnikového informačního systému jsou přínosy dílčích iniciativ digitální transformace často jen částečné, a podnik zcela nevyužije potenciál, který nové digitální technologie nabízí.

Jaké lze očekávat přínosy?
Hlavním cílem je zefektivnit vnitropodnikové procesy a získat informace o možných nových zdrojích příjmů nebo službách. Důležité je také zprůhlednění dodavatelských řetězců a modernizace spojení a komunikace se zákazníky díky vzniku nových digitálních ekosystémů pro spolupráci.

Co je motivací pro firmy ze sektoru průmyslové výroby?
Podniky v sektoru průmyslové výroby se vydávají na cestu digitalizace, aby zefektivnily vnitropodnikové procesy pro rychlejší a lepší řízení a rozhodování. Hledají nové obchodní modely, vylepšují zákaznickou zkušenost a zapojují se do digitalizovaných dodavatelských řetězců. Využitím digitálních technologií mohou lépe stanovovat a sledovat efektivitu využití podnikových zdrojů.  

Jakou roli hrají v digitální transformaci informační systémy?
Podnikový informační systém hraje v digitální transformaci firmy naprosto klíčovou roli. Digitální transformace může uspět a přinést největší užitek jen v případě, pokud pozitivně ovlivní podnikové procesy, jako například řízení výroby, nákup materiálu, vychystávání zboží ze skladu a jiné. Pokud budou procesy probíhat díky vhledům digitální transformace efektivněji, podnik se bude moci rychleji a lépe rozhodovat. Pokud se digitální transformace odehrává mimo podnikové procesy, její dopad na fungování podniku bude omezený.

Jak by měla firma informační systém s ohledem na digitální transformaci vybírat? Co by měl splňovat, a naopak čemu se vyhnout?
Firma by si měla nejdříve říci, jakých byznysových cílů chce ve svém oboru dosáhnout. Poté se rozhodne, jaké bude potřebovat informační technologie, aby svých cílů dosáhla. Následně vybere vhodné IT nástroje, jako podnikový informační systém, a k jejich nasazení přidělí lidské zdroje a rozpočet. Podnikový informační systém, často označovaný zkratkou ERP, by měl nejenom dirigovat vnitropodnikové procesy, ale umožnit i digitální napojení na procesy obchodních partnerů a zákazníků. Při výběru podnikového informačního systému by firmy měly přihlédnout k jeho komplexitě, robustnosti a schopnosti bez modifikací a vývoje pokrýt jejich klíčové procesy. Vyhnout by se naopak měly systému, který jejich požadavky splňuje jen s velkým množstvím dodatečného vývoje.

Jaký postup považujete za nejvhodnější? Jít cestou nového ERP systému a poté začít s projektem digitální transformace, nebo jít cestou postupných kroků a digitalizovat menší oblasti bez ohledu na systém? Jaké jsou výhody a nevýhody?
Jediná možná cesta je implementace jádra nového podnikového informačního systému, které je schopno všechny následné dílčí digitalizační projekty holisticky propojit do jednoho funkčního celku. Pokud se podnik pustí do digitalizace po částech, hrozí, že mu vznikne mnoho oddělených datových sil, která přinesou jen krátkodobý užitek.

Máte nějaký příklad souhry ERP a digitální transformace z průmyslového podniku?
Jeden z hezkých příkladů prospěšnosti digitální transformace ve výrobním podniku je automatické napojení konstrukčních nástrojů CAD do podnikového informačního systému. S příchodem CAD nástrojů jsou data uchovávána elektronicky, a to i v 3D. Jejich napojení na podnikový informační systém umožní automatické zakládání materiálových položek včetně jednoduchého 3D náhledu pro jednoduchou vizualizaci, která lidem usnadní práci s uloženými daty výrobku. Spolupracující pracoviště, jako nákup, technologie, logistika a další, mohou velmi jednoduše k datům uloženým v podnikovém informačním systému přistupovat a s nimi pracovat (objednat část výrobku, která se vyrábí v kooperaci, objednat materiál na sklad, připravit výrobní kusovník či pracovní postupy a další).

Dodáváte řešení SAP, jaké jsou jeho přednosti pro zdejší průmyslové podniky, a to včetně potenciálu pro digitální transformaci?
Mezi klíčové přednosti nejnovějšího systému SAP S/4HANA patří mnohem větší rychlost zpracování dat, díky níž podniky získají přehled o stavu svého podnikání v reálném čase. Datový model SAP S/4HANA je efektivnější, s menšími nároky na HW infrastrukturu. SAP S/4HANA dále podnikům umožňuje kvalitnější a rychlejší rozhodování díky přehlednému modernímu uživatelskému prostředí SAP Fiori. SAP S/4HANA je doplněna o tzv. Best Practices pro celou řadu odvětví, které jsou provázané s metodikou implementace.

Podpora pro předchozí generaci SAP Business Suite končí za 5 let, má tedy smysl se zaobírat již jen nejnovější generací S/4HANA?
U nových zákazníků je volba jasná, u stávajících uživatelů řešení SAP je nejvyšší čas začít se na přechod chystat, protože na základě našich zkušeností bude podnik potřebovat rok, aby nový systém SAP S/4HANA řádně implementoval. Poptávka po konzultačních službách spojených s řešením SAP S/4HANA je setrvale vysoká a v průběhu následujících pěti let ještě poroste. Takže doporučujeme vše řešit s dostatečným předstihem, třeba i s ohledem na očekávanou inflaci a potenciál ušlých příležitostí vyplývajících z možností digitální transformace a nového informačního systému.

Kamil Pittner
Foto: Ness Czech

Úskalí digitální transformace

Cesta k digitální transformaci průmyslového podniku je dlouhá a má mnoho úskalí. Jaké jsou podle expertů společnosti Ness Czech nejčastější mýty, se kterými se výrobní firmy mohou během svého putování setkat?

1. Prediktivní údržba vyžaduje strojové učení
V dnešní době převládá názor, že prediktivní údržba je výhradní doménou strojového učení (Machine Learning, ML), a že je tedy nezbytně nutné prediktivní údržbu implementovat spolu se strojovým učením. To však zdaleka není pravda. Například jeden z předních průmyslových výrobců maximalizoval získávání hodnoty z prediktivní údržby pomocí základní techniky matematického modelování bez použití ML.

2. Konkurenční výhoda vyžaduje vlastní vývoj platforem
Konkurenční výhodu také přinese zrychlení doby uvádění produktů na trh, okamžitý přehled např. o stavu výroby, transparentní podnikové procesy a lepší integrace do okolních digitálních ekosystémů. Základním stavebním kamenem je moderní podnikový informační systém ERP, jako např. SAP S/4HANA, který shromažďuje a vyhodnocuje data a propojuje podnik se svými zákazníky a obchodními partnery. Nad tímto systémem pak může podnik případně stavět vlastní platformy pro specifické potřeby.

3. Digitální řešení vytvářejí hodnotu transformací podnikových procesů
To je pravda, ale větší přidanou hodnotu a vyšší podíl na celkové marži získá ten podnik, který integruje svůj digitálním ekosystémem se zákazníky a obchodními partnery.

4. Řešením je internet věcí
Ačkoli mají IoT (internet věcí) a IIoT (průmyslový internet věcí) totožné základní vrstvy a sdílejí stejné technologie, nejde o totéž. IIoT je podmnožinou širšího IoT, propojuje průmyslová aktiva, prediktivní analýzu a zaměstnance. Výrobní sektor přijal IIoT, aby využil bezkonkurenční produktivitu, agilitu a úroveň efektivity této technologie. Výsledkem je velká transformace v celé této oblasti, která vede k významným pozitivním obchodním výsledkům a personalizovaným zákaznickým zkušenostem.

5. Velkou část digitální transformace tvoří technologie a provoz
Digitální transformace neobnáší pouze provádění změn ve výrobě, jinak se vytvoří nová sila dat, která nebudou sdílena se zbytkem firmy. Digitální transformace znamená přeměnu chodu celého podniku k nové, štíhlé a agilní firemní kultuře. Je třeba ji přijmout na úrovni celého podniku, a to i v průmyslovém prostředí.

 
Publikováno: 11. 1. 2023 | Počet zobrazení: 448 článek mě zaujal 63
Zaujal Vás tento článek?
Ano