EDF murr Schunk

MSV – (téměř) každoroční svátek strojařů

Jednoroční frekvence podzimních strojírenských veletrhů v Brně (s výjimkou jednoho nuceně vynechaného) obvykle nedává velké možnosti hodnotit proběhlé změny tradičně konzervativního oboru strojírenské výroby.

 

Přesto se jich vždy pár najde a v současné „turbulentní“ době stojí za to podrobně sledovat jejich vliv na vývoj výrobní techniky. Především lze pozorovat vliv růstu cen – surovin/energií i práce a tím pádem i výrobků a služeb. Bude zajímavé hodnotit, jakými „zbraněmi“ v této nové situaci jednotliví výrobci a dodavatelé strojírenské výrobní techniky disponují a zda s nimi umějí zacházet. Na straně uživatelů narůstá riziko špatné investice do úrovně výrobní i automatizační techniky.
Prostřednictvím nabídky obráběcích strojů japonských výrobců Okuma, Brother a Okamoto a nabídkou aditivních technologií společnosti General Electric Additive se Misan s.r.o. snaží pokrýt co nejširší okruh poptávek na výrobní techniku. K tomu přistupují vlastní, zákaznicky orientovaná řešení automatizace jednotlivých výrobních strojů nebo jejich skupin. Letošní exponáty zahrnují:

Brother M200X3 + Misan Robocell
Zákaznické řešení automatizace japonského vysokorychlostního obráběcího centra Brother M200X3 s průmyslovým robotem a zásobníky šuplíkového typu. Jedná se o automatizační koncept plně zkonstruovaný a realizovaný v rámci společnosti Misan, který je využíván řadou zákazníků v různých modifikacích. Řešení je založeno na šestiosém průmyslovém robotu a dvojici oboustranně výsuvných paletových zásobníků materiálů. Uživatelské rozhraní, které je opět výsledkem vlastního vývoje Misan, je připraveno pro komunikaci výrobních i nevýrobních dat s externími nadřazenými informačními systémy.

Okuma 2SP-2500H
Další automatizační řešení uvidí návštěvníci na stroji Okuma, kde půjde o systém dodávaný samotným výrobcem stroje. CNC soustruhy 2SP-H série patří konstrukčně mezi čelní soustruhy, což jsou soustruhy s horizontální osou vřetena bez koníka. Jsou určeny k produkci součástí přírubového typu, takže koníka nepotřebují. Zvláštností čelních soustruhů 2SP-H je, že mají dvě paralelně uspořádaná vřetena a dvě nástrojové hlavy rovněž s horizontální osou rotace. Tok materiálu do a z obou polovin stroje zajišťuje portálový zakladač doplněný o dvojici stohovacích zásobníků materiálů, respektive obrobků.

Okuma Multus U3000 2SW
Jakožto zástupce vysoce univerzálních strojů předvedeme víceúčelové soustružnické centrum Okuma Multus U3000 v provedení 2SW, tj. s plnohodnotným protivřetenem a dvanáctipolohovou spodní revolverovou hlavou. Horní soustružnicko-frézovací hlava s upínacím rozhraním typu HSK-63A využívá pro své pohyby pravoúhlou kinematiku lineárních os X, Y a Z. Díky tomu lze stroj využívat pro přesné i produktivní obrábění až do průměru 650 mm a délky 1500 mm. Soustružnicko-frézovací hlava se vyznačuje kompaktním provedením při vysokém instalovaném výkonu. Technologická ukázka obrábění zaujme méně obvyklými procesy soustružení s využitím naklápění soustružnického nástroje v ose B a také výrobou ozubení pomocí progresivní metody „skiving“.

Okuma Genos M660V-e
Tříosé obráběcí centrum Okuma Genos M660V-e je univerzální stroj s geny Okumy nabízený v předem definované specifikaci s atraktivní cenou. Využívá osvědčený portálový litinový rám nesoucí lineární osy X a Z, který je postaven na masivním spodním loži. Lože je současně základnou pro pracovní stůl stroje rozměru 1530 x 660 mm nesený na ose Y. Nabízená specifikace stroje zahrnuje frézovací vřeteno s upínacím kuželem velikosti 40 a maximálními 15 000 ot/min. Disponibilní krouticí moment vřetene je 199 Nm.

Okamoto ACC-63SA1
Přesné rovinné brusky klasické konstrukce s křížovým stolem řady ACC – SA1 se vyrábí v šesti velikostech stolu od 200 x 500 mm do 500 x 1000 mm. Stroje jsou určeny pro opracování malých a středně velkých obrobků. Používají Okamoto elektronické řízení s ovládacím panelem vybaveným dotykovým displejem, které umožňuje plně automatický chod kombinovaný s ručním ovládáním. Možné je nastavit automatický brousící cyklus a používat rychlý přísuv do řezu na svislé ose. Tyto modely mají k dispozici také například automatické orovnávání obvodu brousicího kotouče s kompenzací úbytku kotouče.

Laserové spékání práškových kovů
Součástí expozice Misan na Mezinárodním strojírenském veletrhu bude 3D tiskárna GE Concept Laser M2 pro zpracování kovových práškových materiálů. Zařízení pracuje se základnou velikosti 250 x 250 mm a může stavět až do výšky 350 mm. Zpracovávané materiály sahají od zlata přes korozivzdorné a teplotně odolné oceli až po slitiny hliníku a titanu. Stavební výkon se pohybuje od 2 do 20 cm3 za hodinu v závislosti na materiálu a požadavcích na jakost povrchu.
Aditivní výroba nabízí zcela nové možnosti konstruování i výroby nových dílů v letectví a kosmonautice stejně jako v medicínské produkci, kde má již své nezastupitelné postavení. Úspěšné aplikace se také vyskytují ve výrobě forem a obecně v prototypové výrobě.

Ing. Ondřej Svoboda, Misan s.r.o.
Foto: Misan

 
Publikováno: 31. 10. 2022 | Počet zobrazení: 165 článek mě zaujal 29
Zaujal Vás tento článek?
Ano