IBM Rosler murr Schunk

Systém vytvořený ze splněných přání

Horkými trendy komplexní informatiky posledních let jsou propojení doslova každého s každým a sdílení dat. Pozadu pochopitelně nezůstávají ani ERP systémy, například sofistikovaný Helios Nephrite z produkce Asseco Solutions.

 

Systém, který je zdokonaleným nástupcem po léta oblíbeného Heliosu Green, nabízí komplexní řešení především velkým firmám, jež působí na českém a slovenském trhu.

Úmyslem tvůrců systému bylo, aby maximálně odpovídal přáním a potřebám jejich zákazníků. Proto při jeho vývoji zapracovali připomínky a přání více než 440 firem, které dříve používaly předchozí generaci systému. Nový produkt nyní dokáže usnadnit práci nejen managementu firem a administrátorům systému, ale i jeho uživatelům.

Jedním z efektů, které zákazníci pocítí, je i zlepšení týmové spolupráce napříč celou firemní strukturou, jemuž využívání systému napomáhá. To přináší zásadní zvýšení efektivity práce zaměstnanců, kteří se mohou soustředit na podstatu své činnosti, aniž by ztráceli čas neefektivní komunikací. To pochopitelně přináší společnostem, které Helios Nephrite používají, vyšší výnosy.
 
Monitorovat a optimalizovat

Platforma Helios Nephrite podporuje procesní řízení, řízení projektů a obchodních procesů. Navíc se prostřednictvím strojového učení ve své činnosti neustále zdokonaluje.
Tvůrci nového Helios Nephrite zdůrazňují, že přechod ze staršího Helios Green je natolik výhodný, že sami klienti jsou motivováni systém změnit.

Klíčovou funkcí ERP systému je samozřejmě monitoring a následná optimalizace výkonu. Helios Nephrite v tomto případě nabízí nástroj Telemetrie, pokročilý způsob monitorování provozu systému a analýzu vlivů na jeho výkon. Lze tak jednoduše hledat příčiny problémů a řídit práci zaměstnanců. Intuitivní pracovní plocha zase zjednodušuje a zpřehledňuje práci uživatelů a výrazně snižuje náročnost na zaškolení v novém systému.

Pokročilý způsob monitorování systému pomáhá správci optimalizovat provoz systému Helios Nephrite a identifikovat příčiny problémů. Výstupy nabízí ve formě přehledných dashboardů. Telemetrie je určena jak novým klientům systému, tak i zákazníkům, kteří k novému řešení migrují.

Maximum efektivity

Cílem používání Telemetrie je, aby došlo ve firmě ke zvýšení efektivity práce celého systému a tím i jeho uživatelů. Tento nástroj je prevence problémů a detekce potenciálních slabých míst v systému. S pomocí modulu může správce Heliosu sledovat jak databázový, tak aplikační server.

V případě databázového serveru novinka monitoruje výskyt deadlocků a blokací, nastavení SQL serveru, nastavení jednotlivých databází, průběh SQL jobů a SQL metriky. U aplikačního serveru se jedná o sadu metrik, jako je přihlašování uživatelů, využití tříd, aplikaci šablon, filtrů a pohledů, spouštění funkcí, využití IOM a volání systému přes IO Tunel.

Pro Windows server sbírá tzv. Windows události (logy z Event Vieweru), systémové metriky, informace o procesorech, paměti, využití disků a Windows služby (Services).

Data Telemetrie jsou ukládána do specializovaného úložiště Elasticsearch, které umožňuje maximálně rychle a efektivně ukládat a opět zpracovávat sledované informace. Výstupy jsou vytvářeny v Kibaně, která nabízí nástroje pro analýzu dat a přípravu přehledných a praktických dashboardů.

Co znamená Telemetrie

- Pokročilé monitorování provozu systému s analýzou vlivů na výkon.
- Analýza výkonnostních ukazatelů prostředí, databázového serveru i aplikace.
- Detailní informace pro řešení hlášených problémů.
- Podklady pro ad-hoc analýzy pro správce.
- Identifikace slabých míst a predikce potenciálních ohrožení.
- Manažerské výstupy pro vyhodnocení efektivity práce uživatelů.
- Zpětná vazba pro řízení rozvoje systému podle jeho používání.

Chytře na projekty…

Přístup k datům je možný odkudkoliv prostřednictvím webového portálu, který disponuje řadou přednastavených scénářů pro použití obchodníků nebo servisních pracovníků nebo reporting pro top management.

Další z novinek, na kterém tým pro Helios Nephrite v posledních měsících pracoval, je modul pro Projektové řízení, který poptávala řada zákazníků. Přináší komplexní pohled na projekt libovolné velikosti od plánování, řízení až po jeho vyhodnocení.

Novou funkcionalitou jsou také Žádanky, které řeší například případy žádosti o služební notebook nebo mobilní telefon a efektivně pomocí tohoto modulu mohou pracovníci žádat také o nové vizitky, marketingové materiály a mnoho jiného.… i na dokumenty

Pro holdingy je pak určena funkce, která umožňuje, aby jeden systém mohl spravovat více organizací pod různými IČO. To se týká prakticky veškeré firemní agendy, ale zásadním faktorem je i společný reporting a výkaznictví.

Už od loňského podzimu je v Helios Nephrite i nová funkcionalita pro položkové schvalovací workflow. Například pro fakturu, jež má sto položek a každou musí schvalovat někdo jiný. Pro každou položku je možné nastavit odlišné workflow s odlišnými schvalovateli a pravidly pro schvalování. Což výrazně zrychlí tok elektronických dokumentů napříč firmou.

Zásadní rozvoj zaznamenala i oblast CRM. To, které je nativní součástí Helios Nephrite, nabízí opravdu komplexní nástroj pro správu kontaktů se zákazníky. Současně je ale plné analytických nástrojů a manažerských pohledů.

Kateřina Trčalová
Asseco Solutions
Foto: Asseco Solutions

 
Publikováno: 13. 7. 2022 | Počet zobrazení: 359 článek mě zaujal 84
Zaujal Vás tento článek?
Ano