murr Schunk

Zvyšování cen surovin a materiálů je příležitostí pro oprávárenství

Firma SELP Servis loni oslavila 15leté působení na trhu a má za sebou úctyhodnou práci pro české, slovenské i polské železniční dopravce. Prošla si úspěšným vývojem s řadou úspěchů. Jak vidí její aktuální situaci a budoucnost jednatel a zakladatel firmy Ladislav Pikal?

 

V čem je dnešní situace na trhu jiná než v době, kdy firma začínala, a jak se vyrovnáváte s dnešním zdražováním vstupů?
Situaci na trhu rozdělím na dvě části. V oblasti našich dodavatelů v průběhu let došlo k vyprofilování hlavních dodavatelů zboží, služeb a materiálu. Tento relativně ustálený stav trval do začátku letošního roku. Prudký nárůst cen nás přinutil znovu hledat jiné dodavatele třeba i vzdálenější, kde nás donedávna s ohledem na dopravu a další náklady nenapadlo, že by cena mohla být výhodnější. Opak je ale pravda, v některých případech byla nižší o 10–30 procent. Chci tím tedy říct, že jsme začali s revizí našich dlouholetých dodavatelů se snahou o zmírnění nárůstu cen na vstupu do výroby.
Ale to není jediný problém. V minulosti platila cena s mírnými odchylkami rok i déle. V současné době, pokud někdo garantuje cenu jeden měsíc, je to spíše výjimka. Další naší snahou je snížit závislost na externích službách, proto jsme investovali do stejného vybavení, které nás částečně zbaví závislosti na externích dodavatelích a současně umožní i lépe reagovat na požadované termíny dodání. Zakázky na výrobu nových náhradních dílů se v čase mění s tím, jak se proměňuje vozový park. I když v zásadě se „kazí“ stále to samé a požadavky se plus mínus opakují ve vlnách, jak je to v opravárenství běžné – jeden až dva roky skoro nic a pak nestačíme vyrábět…
Pokud jde o opravy, předpokládám, že dojde k určitému přehodnocení s ohledem na cenu nových materiálů i celkovou ekonomickou situaci a poptávka po opravách dílů bude větší. Myslím si, že ta doba teprve přijde.

Je ze strany zákazníků větší zájem o výrobu nových náhradních dílů, nebo jejich renovaci? A pokud jde o údržbu, preferují železnice vlastní údržbářské týmy, nebo si raději najímají profesionální firmu?
Rozsah údržby na železnici je odjakživa velkou neznámou. Jsou jednotky, které provádí pouze základní údržbu, tj. vyměňují běžně opotřebené díly, doplňují pohonné hmoty atd. Jiní stále ještě provádí rozsah údržby na úrovni specializované opravny. Aktuálně platí, že opravy budou v řadě případů výhodnější než výroba, protože ekonomika jede v cyklech, SELP Servis se na tuto situaci dlouhodobě připravoval. Naše kapacity jsou až dvojnásobné proti stavu před pěti lety.

SELP Servis byl od svého počátku zaměřen hlavně na údržbu a servisní podporu železničních výrobců i dopravců, s tím souvisela i výroba. Řada výrobců dnes posiluje své zaměření na servisní aktivity, ve kterých vidí budoucnost svého působení. Vnímáte třeba větší konkurenci z jejich strany, pokud jde o servisní činnost?
Je pravda, že původním záměrem byla oprava náhradních dílů. Výroba pak byla „vynucena“, protože bylo potřeba sehnat díly velmi rychle na opravu, navíc jsme je potřebovali v málo kusech, a aby byly cenově dostupné právě i v menším množství. Dnes nám výroba nových dílů tvoří 30–40 procent tržeb.
Stejným fenoménem opravárenství je poměr rozsah versus cena a k tomu samozřejmě kvalita. Naše konkurence se zaměřuje především na díly, které se vyrábí často a ve velkých objemech, my jsme ale na rozdíl od nich schopni realizovat i malý rozsah, který se třeba nemusí nikdy opakovat, a to v poměrně krátkém čase při zachování maximální odbornosti. Naší maximální snahou je nesklouznout ke snižování rozsahu prací ve snaze lépe odolat konkurenci, spíše naopak – rozsah prací se za 15 let významně rozšířil a dnes se nezaměřujeme pouze na kolejová vozidla, ale i další strojírenskou výrobu.

David Kostolník
Foto: SELP Servis

 
Publikováno: 13. 7. 2022 | Počet zobrazení: 242 článek mě zaujal 48
Zaujal Vás tento článek?
Ano