murr Schunk

Jak bezpečně skladovat li-Ion baterie?

Již více než 30 let se společnost DENIOS zabývá vývojem a výrobou produktů pro bezpečnou manipulaci a skladování olejů, hořlavin, pohonných hmot, odpadů a jiných nebezpečných látek.

 

V široké nabídce naleznete komplexní řešení pro předpisové skladování i manipulaci s nebezpečnými látkami, samotnými záchytnými vanami z oceli nebo plastu různých velikostí počínaje a skladovacími kontejnery, určenými pro vnější i vnitřní umístění, konče. Velmi žádanými produkty z DENIOS sortimentu jsou také bezpečnostní skříně na nebezpečné látky, podlahové plošiny a sorbenty. Portfolio produktů završují individuální projekty v podobě ucelených skladovacích systémů podle zadání a potřeb zákazníka, které zároveň splňují legislativní požadavky na správné skladování nebezpečných chemických látek.
Možná jste již zaznamenali, že se v poslední době čím dál častěji hovoří o problematice bezpečného skladování a manipulace s li-Ion bateriemi, a to jak novými, tak i nějakým způsobem poškozenými. Nabízí se tedy otázka, jak bezpečně skladovat li-Ion baterie?
Pro bezpečné skladování baterií se na trhu pomalu začínají objevovat vhodná řešení, a ani na tomto poli nezůstává společnost DENIOS pozadu. Součástí sortimentu jsou např. speciální protipožární skříně na baterie v různých provedeních nebo speciální boxy na baterie se zhášecím granulátem PyroBubbles, které zajišťují dostatečnou bezpečnost při přepravě baterií.

Protipožární skříně na li-Ion baterie
Bezpečnostní skříně na li-Ion baterie s oboustrannou požární odolností 90 minut jsou vyvinuty pro bezpečné aktivní či pasivní skladování lithium-iontových baterií s malým až středním výkonem, které odpovídají normám EN 14470-1 a EN 1363-1. Pro bezpečné uložení, tj. pasivní skladování, nových či použitých li-Ion baterií jsou určeny bezpečnostní skříně typu SafeStore, které odpovídají normě EN 14470-1 a samozřejmě se pyšní 90minutovou požární odolností.
Bezpečnostní skříně typu SmartStore s požární odolností 90 minut jsou oproti tomu vhodné pro tzv. aktivní skladování, kdy lze li-Ion baterie nejen bezpečně uskladnit, ale zároveň i nabíjet. Tento typ skříně má zabudovaný zhášecí systém s elektrickou požární signalizací a inteligentní monitorování stavu nabíjení. Tyto skříně jsou vybaveny jednofázovými, případně třífázovými zásuvkami pro nabíjení baterií přímo z elektrické sítě.
Pro skladování většího množství baterií lze navrhnout a vyrobit technicko-bezpečnostní kontejner, který bude pro tyto účely speciálně upraven.

PyroBubbles a boxy na skladování li-Ion baterií
Pro bezpečnou přepravu především poškozených li-Ion baterií jsou navrženy zvláštní plastové a nerezové boxy naplněné PyroBubbles granulátem, které jsou k dostání v různých velikostech. PyroBubbles je důmyslný zhášecí prostředek na pevné i kapalné hořlaviny třídy požárů A, B, D a F. DENIOS plastové a nerezové boxy s PyroBubbles granulátem, určené na přepravu a skladování li-Ion baterií, disponují UN schválením pro přepravu poškozených li-Ion baterií.

Jak to celé funguje?
Poškozenou baterii jednoduše uložíme před uzavřením boxu do PyroBubbles granulátu tak, aby jím byla ze všech stran bezpečně obklopena. Pokud se baterie uložená v boxu v průběhu skladování vznítí, bezpečně uvnitř boxu vyhoří, což je doprovázeno vyvedením reakčních plynů v podobě kouře zpod uzavřeného víka boxu. PyroBubbles granulát nedá následně ohni šanci, do několika minut se postará o jeho udušení a kouř přestane být patrný.
Podrobnější informace a celkovou nabídku skříní a boxů na baterie naleznete na www.denios.cz

Foto: DENIOS

 
Publikováno: 13. 7. 2022 | Počet zobrazení: 264 článek mě zaujal 45
Zaujal Vás tento článek?
Ano