Rosler murr Schunk

Eplan a Rittal: Silní partneři pro výrobu rozváděčů

Obě firmy společně představují, co projektanti a výrobci rozváděčů potřebují znát, aby mohli naplno využít síťových inženýrských řešení a digitálních dat.

 

Praktické výhody a příležitosti digitalizace v rámci procesu výroby řídicích a distribučních rozváděčů, to je téma, které spojuje Eplan a Rittal. Důraz je kladen především na přímý a dlouhodobý přínos řešení – zcela v souladu s filozofií obou společností. Společně prezentují možnosti vývoje rozváděčů od návrhu až po výrobu dle konceptu Průmyslu 4.0.
Při příležitosti veletrhu Amper budou představena následující řešení a produkty: EPLAN Platforma 2022, cloudové řešení EPLAN, RiPanel a strojní vybavení z nabídky Rittal Automation Systems a produkty pro výrobu průmyslových rozváděčů a IT řešení.
Stejně jako strojírenství i výroba řídicích a distribučních rozváděčů čelí výzvám, mezi které patří neustálé zlepšování produktivity, systematicky vytvářené inovace a výroba/dodání výrobků pod stále větším časovým a finančním tlakem. Příležitosti, které se otevřely díky digitalizaci procesů v souladu s průmyslovým internetem věcí (IIoT), jsou stále zřejmější. Eplan a Rittal se snaží zákazníkům společně a v praxi předvést potenciální výhody svých řešení.
Inteligentní interakce softwaru, dat a konfiguračních řešení nabízených oběma společnostmi napomáhá objasnit, jak jednotlivé nástroje fungují společně, a tím podporují tvorbu hodnoty inženýrských procesů prostřednictvím posílené účinnosti (obr. 1). Eplan představuje inovativní řešení pro zvýšení efektivity během procesu vývoje výrobku. Ústředními body jsou nová verze EPLAN Platforma 2022 (viz obr. 2) podporující mezioborovou spolupráci a sdílení dat prostřednictvím cloudu, integrace tepelného návrhu (Thermal Design Integration), konfigurační nástroj RiPanel a Rittal Therm, a také portály pro CAD/CAE data (Eplan Data Portal, PARTcommunity).Automatizace ve výrobě rozváděčů
Ve společné expozici Eplan a Rittal si návštěvníci mohou naživo vyzkoušet produkty z nabídky Rittal Automation Systems (obr. 3), jako jsou: přířezové centrum Secarex AC18 pro přípravu kabelových kanálů a DIN lišt, mobilní stanice CW 120-M pro dělení, děrování a ohýbání měděných přípojnic, poloautomaty pro úpravu vodičů, Smart Lifter (zdvihací a přepravní zařízení pro rozváděčové skříně) a v neposlední řadě sortiment ručního nářadí. Propojení reálného a virtuálního světa si bude možné vyzkoušet při zapojování rozváděče pomocí aplikace EPLAN Smart Wiring.Rozváděčové skříně a rozvod proudu do 6300 A
Z portfolia skříní bude k vidění řada malých skříněk KX a kompaktních skříní AX, které úspěšně nahradily předcházející řady. V sekci věnované rozvodu proudu bude k vidění skříň s ověřeným řešením dle ČSN EN 61439 až do 6300 A, vedle kterého bude pole s ochranou proti obloukovému zkratu, tzv. Arc Flash. Nedílnou součástí stánku bude i sekce věnovaná venkovním skříním Rittal.Průmyslové chlazení
Kromě jiných systémů chlazení společnosti Rittal, budou mít návštěvníci veletrhu možnost vidět novou rozváděčovou chladicí jednotku o výkonu 500 W. Jedná se o zástupce nové řady Blue e+ S, která je právě uváděna na trh (k dispozici budou výkony 300, 500 a 1000 W – viz obr. 4). Doplňuje nástěnné chladicí jednotky Blue e+ vyšších výkonů (1,6–5,8 kW), přebírá veškeré atributy technologie Blue e+ (invertorem řízený výkon jednotky, aktivní a pasivní chladicí okruh atd.), a přináší inovace dle požadavků zákazníků – nové chladivo R513A s nižším GWP (potenciál globálního oteplování) a integrovanou možnost připojení k systému dálkového dohledu Smart Service Portal.IT připravené na budoucí výzvy
Dnešní doba zažívá obrovský nárůst zařízení připojených k internetu, ať už se bavíme o Smart Home, Smart Cities nebo IoT případně IIoT zařízeních. Všechna tato zařízení generují obrovské množství dat, které je potřeba zpracovávat a ukládat. Zároveň je velký tlak na tzv. zelená řešení, která jsou specializovaná na monitorování okolních podmínek a efektivní řízení výkonu jednotlivých komponent na základě naměřených hodnot. V souvislosti s tím nabízí společnost Rittal ucelené řešení v podobě systému RiMatrix Next Generation, který v sobě zahrnuje všechny prvky IT infrastruktury.
Na veletrhu bude k vidění nový rack VX IT, který je základem systému RiMatrix NG, síťový rack TX CableNet s inovativním systémem zavedení kabelů střechou, inteligentní napájecí lišty PDU (viz obr. 5), umožňující monitorování okolního prostředí a řízení přístupů nebo bezpečnostní řešení v podobě Micro Data Centra.

www.rittal.com/cz-cs/
Foto: Rittal

 
Publikováno: 4. 6. 2022 | Počet zobrazení: 427 článek mě zaujal 81
Zaujal Vás tento článek?
Ano