murr Schunk

Firmy posilují investice do vlastní výroby energie

Na částečnou energetickou soběstačnost hodlají letos vynaložit firmy působící v ČR stovky milionů korun. Na projekty mohou čerpat dotace, které jim pokryjí až 70 % uznatelných nákladů.

 
Vývoj urychlilo zvyšování cen elektřiny a plynu ve druhé polovině loňského roku a rostoucí poptávce nahrává i to, že za současné situace se může návratnost investic zkrátit až o polovinu. Snahu investovat do vlastních zdrojů energií a dalších ekologických řešení nemají jen průmyslové společnosti, kde se elektřina výrazně podílí na nákladech, ale i menší firmy přecházejí na efektivnější řešení. Řada z nich se rozhodla pro vybudování vlastní fotovoltaické elektrárny či bioplynové stanice, jak vyplývá z rostoucího zájmu o tyto projekty. Aktuálně jsou stále populárnější fotovoltaické systémy spojené s tepelnými čerpadly a akumulací přebytečné elektřiny v bateriích s možností připojení nabíjecích stanic pro elektromobily.
Další možností je využití biomasy. Bioplynové zdroje vyrábějí zhruba čtvrtinu obnovitelné elektřiny v ČR, přičemž firmy využívají k výrobě vlastní energie odpadní biomasu z různých druhů zemědělské nebo průmyslové produkce. Například Škoda Auto investuje 80 mil. eur do modernizace své teplárny Ško-Energo v Mladé Boleslavi, která nyní spaluje ze 70 % uhlí, zbývající třetinu tvoří biomasa. Po modernizaci už bude spalovat pouze biomasu s využitím štěpky z českých státních lesů.
 
Publikováno: 4. 3. 2022 | Počet zobrazení: 227 článek mě zaujal 42
Zaujal Vás tento článek?
Ano