murr Schunk

Murrelektronik vstupuje do světa Vision systémů

S příchodem nového letopočtu nabízí společnost Murrelektronik, coby specialista na decentralizovanou automatizační techniku, nově instalační řešení pro průmyslové zpracování obrazu.

 

Systémy Vision jsou v průmyslové výrobě i logistice stále důležitější. Průmyslové kamery pro zpracování obrazu nemohou chybět v platformě Průmysl 4.0 nebo v průmyslovém internetu věcí (IIoT). Společnost Murrelektronik proto nyní nabízí se svými instalačními řešeními decentralizovaná Vison řešení pro průmyslové zpracování obrazu. Výrobci strojů a systémů tak mají po svém boku výkonného partnera v podobě společnosti Murrelektronik, pokud jde o napájení a správu signálů/dat pro inteligentní propojení kamer v průmyslových výrobních procesech nebo logistice. Firma sází na decentralizované komponenty včetně switchů, rozvaděčů a podavačů, které lze namontovat na stroj, a na odpovídající vysoce výkonnou kabelovou a konektorovou techniku. Tyto komponenty minimalizují nároky na instalaci a maximalizují výkon nových i stávajících strojů a systémů.      

Plug & Play pro Vision systémy
Efektivní napájení a spolehlivá datová komunikace jsou pilíři fungující instalační koncepce. Cílem je efektivně a hospodárně spojit zařízení stroje nebo závodu do jednoho systému. Modulární instalační řešení pro vidění z portfolia Murrelektronik umožňují integrovat decentralizovaný koncept instalace do stávajících systémových architektur i do nových strojů a systémů.
Mezi tyto komponenty patří hybridní switch Xelity (který má připojení až pro čtyři kamery a zvládá plynulou i bezchybnou datovou komunikaci), hlavní rozbočovací skříň (rozdělovač napájení a signálu) a Injection Box (napěťový a signálový napáječ). Každý z nich je určen k montáži přímo do prostředí stroje v blízkosti příslušného systému Vision.
„Náš koncept decentralizované instalace má tu bezkonkurenční výhodu, že našim zákazníkům ušetříme časově náročnou a drahou instalaci rozvaděčů," říká Simon Schlichenmaier, Market Development Vision Systems ve společnosti Murrelektronik.
Další výhodou je, že díky modulárním řešením Plug & Play lze Vision systémy nejen rychle a flexibilně uvést do provozu, ale také usnadnit a urychlit diagnostiku funkcí během provozu, což výrazně zkracuje prostoje systému i stroje.

Inteligence tam, kde je potřeba
V řešeních pro instalaci systémů Vision se firma zaměřuje na procesy, které probíhají mezi kamerou a řídicí jednotkou systému. Tam, kde průmyslové zpracování obrazu nebylo v dosavadních systémech možné kvůli přeplněným rozvaděčům, poskytují řešení značky Murrelektronik pro Vision instalaci nápravu díky menšímu množství kabelů a jejich kratším délkám. Díky přenosu dat rychlostí 1 Gbit/s prostřednictvím kabelů s X-kódováním je možné zpracování obrazu s vysokým rozlišením pro mnoho průmyslových aplikací. Síťová komunikace probíhá rychlostí až 2,5 Gbit/s.
Zpracování dat probíhá přímo na stroji. Murrelektronik přenáší inteligenci tam, kde je potřeba. S řešeními pro Vision instalace mohou zákazníci zkracovat své výrobní procesy k vyšší efektivitě. V důsledku toho zvyšují kvalitu a vyhýbají se nákladným přepracováním. Navíc firma zeštíhluje rozvaděče, tzn., že menší rozváděčové skříně ušetří tolik potřebné místo.

www.murrelektronik.cz
Foto: Murrelektronik

 
Publikováno: 3. 3. 2022 | Počet zobrazení: 287 článek mě zaujal 45
Zaujal Vás tento článek?
Ano