murr Schunk

Univerzitní spolupráce na 3D tisku pro stavaře

Technická univerzita v Liberci, která je garantem projektu na vytvoření robotického ramene pro stavebnictví, spojila své síly s odborníky z Kloknerova ústavu ČVUT v Praze.

 

Tým vědců z Technické univerzity v Liberci (TUL) navrhuje v projektu 3D Star mobilní robotické zařízení Printing Mantis, které bude možné jednoduše dopravit na stavbu a vytisknout s ním i několikapatrové budovy přímo na místě. Zařízení by se přemisťovalo po staveništi a postupně tisklo jak svislé, tak vodorovné konstrukce.
V projektu, na který získala TUL dotaci přes 72 mil. Kč, mají vědci společně s odborníky z Kloknerova ústavu ČVUT v Praze, již jsou specialisté v oblasti materiálového inženýrství, ověřit hlavní principy fungování robotického ramene, vytvořit funkční model tiskové hlavy a pořídit vzorky tištěných stavebních konstrukcí.
Vědci z TUL vyvinuli testovací zařízení s mobilní tiskovou hlavou i model robotického ramene, které dokáže opsat libovolnou křivku a má nést tiskovou hlavu. Úkolem odborníků z ČVUT bylo vyvinout a optimalizovat beton a cementové směsi pro tiskové zařízení tak, aby bylo do budoucna možné z procesu tisku vyloučit nutnost zapojení člověka.
První experimenty už úspěšně proběhly v testbedu, kde se provádí tiskové zkoušky s cementovým kompozitem o zrnitosti do 1 mm s přídavkem plastifikátoru a dalších modifikačních přísad. V návrzích jsou i betony s příměsí kovových nebo polypropylenových vláken jako rozptýlenou výztuží pro zlepšení mechanických vlastností směsi. Míchací a tiskový systém zatím dokáže kontinuálně vytisknout betonový objekt o půdorysné velikosti 3 x 1,5 m a zhruba metrové výšce.

Radek Pirkl
Foto: Ryszawy / ČVUT

 
Publikováno: 15. 12. 2021 | Počet zobrazení: 276 článek mě zaujal 53
Zaujal Vás tento článek?
Ano