murr Schunk

První kvantový přenos klíčů mezi městy

Konsorcium e-INFRA CZ realizovalo kvantový přenos klíčů na 75 km dlouhé optické trase s průměrnou kvantovou chybovostí 2,19 procenta. 

 

První meziměstský přenos kvantových klíčů na mezinárodní úrovni je výsledkem spolupráce sdružení CESNET, národního superpočítačového centra IT4Innovations při VŠB-TUO a polské akademické sítě PSNC.
Kvantový kanál byl sestaven 1. července 2021 na optické vláknové trase dlouhé 75 km mezi Ostravou a polským Těšínem. Realizace proběhla v rámci evropského projektu OpenQKD. CESNET je nyní připraven realizovat kvantové kanály na vláknové infrastruktuře, včetně napojení na mezinárodní infrastruktury. Tvoří tak základ první kvantové sítě v ČR.
Komunikace zabezpečená šifrováním prostřednictvím výměny kvantových klíčů (Quantum Key Distribution – QKD) řeší rizika spojená s nástupem kvantových počítačů, který s sebou nese i nebezpečí snadnějšího prolomení stávajících způsobů šifrování. Ty spoléhají na klíče využívající asymetrickou kryptografii, ale výkonným kvantovým počítačům trvá nalézt řešení dnes užívaných zajištění výrazně kratší dobu, než u konvenčních počítačů. Technologie založené na QKD představují zabezpečení přenosu informací založené nikoli na matematické, ale na fyzikální podstatě. Náhodné klíče mezi dvěma stranami jsou kódovány do kvantových stavů fotonů přenášených kvantovým kanálem odolným proti odposlechům. Platí v něm relace neurčitosti umožňující takovýto odposlech odhalit, a není možné duplikovat neznámý kvantový stav.

Pavel Hálek

 
Publikováno: 30. 8. 2021 | Počet zobrazení: 314 článek mě zaujal 60
Zaujal Vás tento článek?
Ano