rosler murr Schunk

EU hledá mladé specialisty pro obor Metal AM

Aditivní výroba je v EU považována za klíčovou technologii pro zajištění silné průmyslové základny. Prognózy trhu předpokládají, že AM dosáhne mezi lety 2031 a 2038 až 50% tržního potenciálu.

 

Problém je, že rychlý rozvoj aditivní výroby (AM) není doprovázen odpovídajícím tempem rozvoje dovedností pracovníků. AM tak trpí nedostatkem dobře vyškolených specialistů schopných využívat tuto technologii v průmyslové produkci v reálném světě.
Profese ze segmentu Metal AM (kovový 3D tisk) s odborným vzděláním mají pro firmy mimořádný význam, ale současný nedostatek talentů vyžaduje nové vzdělávací iniciativy, které by vychovávaly kvalifikované odborníky. Z tohoto důvodu se EU zaměřila na odborné vzdělávání a přípravu s cílem zajistit hladší přechod mladých lidí ze škol do zaměstnání a dovednosti pracovní síly podle odvětvových potřeb, aby se zabránilo nedostatku kvalifikovaných lidí. Na tuto problematiku cílí i unijní program DESTINE (European DESign TechnIciaNs LEague), zaměřený na podporu excelence v odborném vzdělávání a přípravě v oboru AM a uvedení mladých lidí do více kvalifikovaných technologických profesí v průmyslu.
Významnou součástí programu jsou i tzv. národní ligy dovedností (National Skills Leagues) – soutěže pro účastníky ve věku od 17 do 25 let, kteří absolvovali nebo se účastní kvalifikace European Metal AM Design Technician. Tyto ligy o dvou kolech se budou konat ve Španělsku, Německu, Portugalsku a Itálii. Vítězové každé soutěže National Skills League budou mít příležitost účastnit se evropské ligy dovedností, která umožní účastníkům ve svých zemích i v zahraničí předvést nejen své schopnosti, ale i možnosti, které AM nabízí.
Program DESTINE naváže strategickou spolupráci mezi pedagogy a průmyslem na národní a evropské úrovni s cílem vypracovat evropský kvalifikační standard European Metal AM Design Technician (úroveň EQF 4), založený na modulárním přístupu a inovativních vzdělávacích nástrojích, a posílit provádění této nové kvalifikace na národní a evropské úrovni v různých systémech odborného vzdělávání a přípravy.
Do aktivit DESTINE budou zapojeni poskytovatelé i organizátoři odborného vzdělávání a zástupci průmyslových firem, kteří budou inspirovat, rozvíjet a formovat profesi evropského designéra kovového tisku, což přispěje ke zvýšení úrovně dovedností v AM.
Již před časem spustila Evropská svařovací federace EWF (European Welding Federation) svůj mezinárodní systém kvalifikace pro kovovou aditivní výrobu (EWF-AM) šesti odbornými kvalifikacemi schválenými v květnu 2019. Spojila skupinu odborníků z průmyslu, školicích středisek, univerzit a výzkumných organizací, aby definovali technický obsah a kvalifikace potřebné pro současné a budoucí profesionály v oblasti aditivní kovové výroby.
Kvalifikační systém EWF-AM se zaměřuje zejména na profese: operátor směrovaného ukládání energie (laser, Arc), operátor fúze laserového práškového lože, inženýr aditivní kovové výroby, inženýr pro směrované ukládání energie (laser) a inženýr laserového práškového lože.
Kurz byl navržen tak, aby umožňoval flexibilní vzdělávání pro dospělé, rozvíjel kvalifikace založené na krátkodobých kompetenčních modulech, které jsou nebo budou vyžadovány průmyslovým odvětvím AM na základě identifikace technologických trendů podle aktuálních a budoucích potřeb. Obsah kurzu, po jehož absolvování získá účastník diplom EWF-AM, zahrnuje kompetence v oblasti vědy, techniky, inženýrství a matematiky (STEM) potřebné pro sektor aditivní výroby.
„Aditivní výroba je jednou z nejslibnějších nových technologií, ale její široké přijetí je vystaveno řadě výzev, mj. kvalifikaci pracovní síly. Potřeba nahradit vysoce kvalifikovanou, ale stárnoucí pracovní sílu čelí nedostatečnému zájmu mladé generace o tyto pracovní nabídky, i když za velmi konkurenceschopnou cenu,“ uvedla výkonná ředitelka EWF, profesorka Luísa Coutinho. Zdůraznila, že přidání aditivní výroby mezi mainstreamové technologie umožní vytvořit mnoho pracovních míst.

Jan Přikryl
Foto: Penn State

 
Publikováno: 30. 8. 2021 | Počet zobrazení: 340 článek mě zaujal 71
Zaujal Vás tento článek?
Ano