murr Schunk

SCHUNK: Vyšší efektivita díky automatizovanému odjehlování

Aby bylo dosaženo perfektního finálního produktu, musí být spolehlivě odstraněny ostré hrany, nerovnosti nebo přebytky materiálu, které vzniknou během obrábění nebo odlévání.

 

Doposud bylo možné potřebnou citlivost zajistit většinou jen manuálním opracováním, ale s automatizovanými procesy mohou nyní uživatelé posunout odjehlovací proces na novou úroveň.
Společnost SCHUNK, lídr v upínání a uchopování, rozšířila své portfolio o nástroje pro robotické opracování – zcela přesné robotické odstraňování materiálu. Tím bude dosaženo nejen perfektních výsledků, ale zároveň se zvýší efektivita, uspoří se náklady a ulehčí se zaměstnancům.
V kovoobráběcím průmyslu se odjehlování provádí většinou jako dodatečný pracovní krok, se kterým se pojí odpovídající zvýšené logistické a personální náklady. Zároveň se už však používá mnoho robotických zařízení k mezioperační manipulaci s díly u obráběcích strojů. Právě sem míří nové portfolio výrobků SCHUNK. S pomocí nových nástrojů může v budoucnu robot nejen zakládat a vykládat obrobky, nýbrž může být využit i k automatickému odjehlování. Odjehlování obrobků může být prováděno zároveň s obráběním dalšího kusu, čímž se ušetří nákladná dodatečná operace. Paralelní odjehlování zkracuje dodací lhůty dílů, snižuje jednotkové náklady a lépe využívá stávající robotické systémy. Opakovatelná přesnost robotu navíc zaručuje trvale reprodukovatelné výsledky. Eliminováním špinavých a monotónních činností se zároveň zvyšuje bezpečnost a ergonomie práce. S novými nástroji SCHUNK mohou uživatelé všech těchto výhod využít.          

Řešení pro každou aplikaci
SCHUNK vyvinul a uvedl na trh hned tři jednotky pro různé odjehlovací úlohy: CRT, RCV a CDB. Nabízí tak pro každou aplikaci optimální nástroj.
Pneumatický pilník CRT je ideální pro úzké a těsné tvary nástrojů. Zvláště na špatně přístupných místech, jako jsou štěrbiny, rohy a drážky, lze přebytečný materiál odstranit přesně a beze zbytků. Kompenzační úhel ±1,8 mm spolehlivě vyrovnává polohové nepřesnosti, tolerance obrobků a tolerance robotu. Jelikož mohou být používány běžně dostupné standardní pilníky, lze stávající zavedené nástroje dále  používat a přechod na automatizovaný proces je tak zcela snadný.     
Pneumatické odjehlovací vřeteno RCV je aktuálně nejrobustnější produkt na trhu, který prokazuje své schopnosti především při čištění polotovarů a frézovaných dílů. Jelikož mohou být použity různé rotační nástroje, lze RCV flexibilně použít pro různé odjehlovací úlohy. Svojí robustností a vysokou kvalitou dosahuje RCV konstantně dobrých výsledků odjehlení. S vysokým krouticím momentem a krátkou dobou dojezdu zkracuje lamelový motor čas na odjehlení a zajišťuje tak vyšší produktivitu.  
Jednotka CDB umožňuje snadný přechod od manuálních k automatizovaným procesům. Poprvé je možné použít osvědčené ruční odjehlovací nože bez nutnosti investovat do nových nástrojů. Díky jednotnému rozhraní a volitelně i automatické výměně nožů je přípravný čas extrémně krátký. Proto lze CDB použít i pro malé série. Jednotka má nastavitelnou kompenzaci v axiálním i radiálním směru a je vhodná k odjehlování různých obrobků. Snadno lze odjehlovat různé tvary i  různé materiály, jako např. plast, hliník, ocel nebo mosaz.       

Automatizované opracování
Všechny zmíněné produkty využívají pro uložení princip Kardanova závěsu. Pneumatickým tlakem lze regulovat tuhost nástrojů, čímž je zaručena variabilní kompenzace, což značně snižuje nároky na programování robotu. Uvedení do provozu je rychlé a snadné. S volitelnou fixací osy Y mohou uživatelé volit mezi oscilační a radiální kompenzací. Tato flexibilita umožňuje efektivní odjehlování i těch nejsložitějších tvarů. S menším počtem zmetků, výrazně zkrácenými prostoji a se sníženou potřebou náhradních dílů má automatizovaný proces v důsledku i pozitivní dopad na úsporu nákladů.
Doplňkové produkty uzavírají portfolio SCHUNK a nabízí další možnosti použití. Jako obzvláště univerzální se ukázala kompenzační jednotka PCFC. Pokud musí být dílec obroben definovanou silou, poskytuje neocenitelnou službu. Jednotku lze použít univerzálně a zajišťuje v každé poloze konstantní kompenzační sílu. Polohový senzor v kombinaci s tlakovými regulačními ventily umožňuje kompenzovat gravitační sílu. PCFC lze použít s jakýmkoliv zařízením, a tedy pro nespočet aplikací.  
S novými odjehlovacími vřeteny a výrobky doplňuje SCHUNK své portfolio koncových efektorů o další důležitou část. Uživatelům se navíc nabízí optimální podpora při návrhu procesu opracování: V novém centru CoLab si mohou zákazníci své aplikace nejdříve nechat otestovat. SCHUNK zde provádí analýzu proveditelnosti obráběcí úlohy a tím usnadňuje přechod na automatizovaný proces. Kdo se chce nechat na vlastní oči přesvědčit o přednostech nových řešení, může si zdarma dohodnout termín návštěvy SCHUNK-Roadshow včetně představení novinek.

Gabriela Prudilová
Foto: SCHUNK

 
Publikováno: 21. 6. 2021 | Počet zobrazení: 388 článek mě zaujal 67
Zaujal Vás tento článek?
Ano