rosler murr Schunk

Aby si stroje lépe rozuměly

Pro moderní automatizační řešení je charakteristické využití prvků IoT umožňující vzájemnou komunikaci různých zařízení a senzorů, které sbírají a shromažďují jejich provozní a výkonová data (OT). K jejich efektivnímu propojení slouží i software Edge Gateway nové generace společnosti Rockwell Automation.

 

FactoryTalk Edge Gateway, který společnost Rockwell Automation zavedla jako první prvek své strategie edge computingu, zjednodušuje a urychluje konvergenci IT/OT (Information Technology/Operational Technology), zrychluje digitální přechod dat z okrajů sítě do cloudu a zpřístupňuje cennější informace na podnikové úrovni. Pomáhá tak řešit problém, se kterým se potýkají firmy při seskupování provozních dat z heterogenních zdrojů a jejich doplňování o relevantní kontext z tohoto zdroje, jako jsou podmínky zpracování, časové značky, stav strojů a stav ostatní výroby, do úrovně IT. Mohou jim tak uniknout potenciálně zásadní informace na podnikové úrovni.
Zatímco tradiční brány tyto významné problémy neřeší, FactoryTalk Edge Gateway jde naopak ještě o krok dál – nejenže obohacuje data z provozních technologií (OT) o zásadní souvislosti tam, kde je to nejdůležitější, tedy na okraji sítě, ale zároveň je ve formě flexibilního modelu CIM (Common Information Model) přenáší do aplikací IT, díky čemuž mohou průmyslové podniky získat zásadní informace a udržet si konkurenční výhodu.
Software FactoryTalk Edge Gateway představuje základ širší nabídky platformy edge computingu, která bude obsahovat prvky předpřipravených modelů datové analýzy, strojového učení, přizpůsobených aplikací a škálovatelného programování. Jde o nejnovější přírůstek do nabídky rozšířeného modulu FactoryTalk Analytics, který se uplatňuje v řadě odvětví a případech použití průmyslového internetu věcí (IIoT). Je i klíčovým pilířem strategie společnosti Rockwell Automation, která s partnery, jako jsou Microsoft či PTC, usiluje o posílení digitálních schopností průmyslových zařízení připojených do cloudu.

Současné průmyslové podniky tvoří heterogenní systémy a zařízení, které vysokou rychlostí generují objemná data, a výsledkem jsou pak rozsáhlá datová sila. K získání cenných a prakticky využitelných informací je ale nezbytné, aby data z provozních technologií (OT) v těchto izolovaných zdrojích dat byla vnímána v souvislostech. Pokud navíc nejsou průmyslová data z provozních technologií uspořádána do logického datového modelu, kterému rozumí aplikace informačních i provozních technologií, není možnost konvergence IT a OT reálná.
Stávající systémy neumožňují využití IIoT a ke shromažďování a organizaci dat vyžadují mnoho různých programů, přičemž současné metody přiřazují hodnotám provozních atributů různé časové značky, takže pak není možné data synchronizovat. Software FactoryTalk Edge Gateway oproti tomu data automaticky sloučí do datového obsahu na základě přednastavené hierarchie informačního modelu. Jediné řešení tak zvládne data shromažďovat a zároveň je i organizovat.Díky svým schopnostem v oblasti řízení dat tak dokáže software FactoryTalk Edge Gateway usnadnit přípravu dat pro analýzu ze strany datových vědců a analytiků až o neuvěřitelných 70 % a zároveň poskytnout provozní data vyšší kvality. Podkladový model CIM řídí unikátní produkt společnosti Rockwell Automation Smart Object a lze jej efektivně uplatnit u aplikací v továrním prostředí i v cloudu a získat tak prediktivní přehled o celém podniku. Software FactoryTalk Edge Gateway je navržen tak, aby obsahoval robustní a spolehlivá ekosystémová řešení, jako jsou Microsoft Azure a sada FactoryTalk InnovationSuite, využívající technologie PTC, i celou řadu dat velkého objemu, IIoT a cloudové aplikace.
„Průmyslové podniky potřebují prakticky využitelné informace na podnikové úrovni a při integraci IT/OT a získávání informací z provozních dat má zásadní význam správný kontext dat z provozních technologií. Software FactoryTalk Edge Gateway pomáhá výrazně snížit čas a úsilí potřebné k vybudování, udržování a obohacení tohoto zásadního kontextu OT,“ říká Arvind Rao, ředitel divize pro řízení výrobků v oblasti informačních systémů společnosti Rockwell Automation.

Marcela Vylítová
Foto: Rockwell Automation

 
Publikováno: 18. 6. 2021 | Počet zobrazení: 328 článek mě zaujal 74
Zaujal Vás tento článek?
Ano