rosler murr Schunk

Mezikontinentální interoperabilita zlepší možnosti výroby

Podle člena Mezinárodní společnosti pro automatizaci (ISA), serveru Automation.com, spolupracují německý a americký průmysl na utváření budoucnosti výroby a podpoře její digitální transformace.

 

Na dubnovém veletrhu Hannover Messe 2021 představili dva stěžejní hráči na poli průmyslové automatizace – německá platforma Industrie 4.0 a její americká alternativa CESMII (The Smart Manufacturing Institute) – první výsledky spolupráce, jejímž cílem jsou podpora interoperability a sdílené sady dovedností a kompetencí.
Německo a USA patří mezi pět nejlepších výrobních zemí na světě a výrobci z obou zemí sdílejí vzájemně propojenou síť zařízení a dodavatelů, včetně mnoha malých a středních podniků. Obě výrobní ekonomiky tak potřebují mezinárodní spolupráci k dosažení hlavních úkolů, jako je sémantická interoperabilita, vytvoření platforem pro sdílení dat, rozvoj dovedností pracovních sil a podpora udržitelné výroby. Američtí a němečtí představitelé hlavních průmyslových platforem proto oznámili své partnerství za účelem řešení podobných výzev a potřeb souvisejících s programy Průmyslu 4.0 a Inteligentní výroby.
Na digitálním veletrhu prostřednictvím videoukázky bylo prezentováno o interoperabilitě systémů Smart Manufacturing Profiles (SM), které používá CESMI a Asset Administration Shell (AAS) platformy Industrie 4.0. Průmysl 4.0 podporuje rozvoj stejnojmenné platformy v Německu vývojem tzv. předkomerčních konceptů, doporučení a případů pro praktické použití. CESMII se zaměřuje na inteligentní výrobu v USA podporou předkomerčního výzkumu a vývoje, poskytováním nástrojů a zkušebního prostředí (testbedů) pro nové technologie jako partnerství veřejného a soukromého sektoru a vytvářením obsahu pro vzdělávání nové generace inteligentních výrobců.
Spolupráce probíhá ve dvou klíčových oblastech: standardizace technologií a dovednosti pracovní síly. Standardizace technologie je zásadní pro zajištění interoperability předkomerční technologie v inteligentní výrobě napříč různými systémy IT/OT. Rozvoj kompetencí a dovedností pracovní síly je pak zásadní pro pokračování inovací a pro podporu přijímání nových technologií. Jde o úsilí, které pomůže USA a Německu zajistit, aby tyto systémy bezproblémově fungovaly na základě společných standardů, které jsou vzájemně výhodné pro obě strany.
Jedním z hlavních dosažených úspěchů bylo pochopení technologie a terminologie používané technickými řešeními obou iniciativ k zajištění interoperability aktiv v různých zemích a doménách. Profily Smart Manufacturing (SM) od CESMII a Asset Administration Shell (AAS) od Plattform Industrie 4.0 vykazují vysokou úroveň synergií a umožňují výměnu informací mezi partnery v sítích s přidanou hodnotou, která bude prováděna standardizovaným způsobem po celou dobu životnosti aktiva. Platforma Průmysl 4.0 a CESMII se už dohodly na implementaci technologií do svých stávajících testbedů a obě implementace budou harmonizovány.
„Dosáhli jsme bodu, kdy můžeme začít definovat konkrétní činnosti. Je důležité, aby naše úsilí reagovalo také na potřeby malých a středních společností, pomohlo zotavit se z pandemie Covid-19 a v budoucnu vytvářet nová pracovní místa. Velký potenciál se nabízí i v digitální transformaci výroby s cílem posílit ekologickou udržitelnost,“ uvedl John Dyck, generální ředitel CESMII.
„Výroba je globálně propojená a výrobci jsou v digitální transformaci po celém světě. Zatímco digitalizace poskytuje velké potenciály, jako je vyšší odolnost, flexibilita a účinnost, musíme digitální ekosystémy globálně utvářet a společně se učit tyto potenciály rozvíjet,“ řekl Thomas Hahn, člen řídicího výboru platformy Industrie 4.0.

Petr Sedlický
Foto: Graviton

 
Publikováno: 18. 6. 2021 | Počet zobrazení: 314 článek mě zaujal 62
Zaujal Vás tento článek?
Ano