rosler murr Schunk

VESKOM pokrývá celé spektrum bezmazných kompresorů

Potřebujete stlačený vzduch v nejvyšší kvalitě, která splňuje nejpřísnější normy na obsah oleje? Společnost VESKOM technologie výroby stlačeného vzduchu dodává od roku 1991.

 

VESKOM je česká firma, jež na trhu s výrobou stlačeného vzduchu působí již 30 let. O tom, že svoji práci dělá dobře, svědčí i to, že od roku 1993 je nepřetržitě výhradním zástupcem značky Gardner Denver (Tamrotor). Portfolio firmy zahrnuje také technologie pro výrobu stlačeného vzduchu v nejvyšší kvalitě, jež splňují nejpřísnější normy na obsah oleje.
Díky dlouhodobému působení v oblasti bezmazných kompresorů může společnost VESKOM svým zákazníkům nabídnout možnost prakticky neomezené volby ve výběru zdroje stlačeného vzduchu i celkového řešení jeho nasazení. Nabídka firmy je opravdu komplexní. Začíná analýzou potřeb zákazníka v aplikačním oddělení, pokračuje návrhem vhodné technologie přes vlastní montáž až po dlouhodobý autorizovaný servis s možností vzdáleného dohledu systémem iConn.
Firma tak zcela pokrývá oblast od nejmenších výkonností pomocí pístových bezmazných kompresorů a scroll jednotek přes jednostupňové šroubové až po dvoustupňové šroubové kompresory. Pro uspokojení zákazníků s požadavky na velké objemové průtoky je možno zvolit řešení radiálními turbokompresory, které svou konstrukcí nabízejí bezpečnou a dlouhodobou dodávku bezmazného stlačeného vzduchu při vynikající minimální měrné spotřebě elektrické energie na vyrobený metr krychlový stlačeného vzduchu.

Typy kompresorů a možnosti nasazení   
Začneme-li dané zdroje rozdělovat dle množství dodávaného stlačeného vzduchu, pak nejběžnějšími nejmenšími zdroji stlačeného vzduchu jsou pístové kompresory, a to standardně v rozsahu od ca 5 m3/hod až do 60 m3/hod stlačeného vzduchu při přetlaku 10 barů. Své využití nacházejí například ve zdravotnictví a laboratorních provozech.
Dalším unifikovaným zdrojem jsou spirálové kompresorové jednotky, které se používají v oblastech potravinářství a nápojů. Standardně dosahují obdobných přetlaků jako pístové kompresory a jsou vhodné v rozsahu výkonností 20 až 100 m3/hod. U těchto zařízení se generální servis provádí až po 20 000 provozních hodinách, což představuje několikaletý kontinuální a bezproblémový provoz. Typickými uživateli této technologie jsou menší pivovary a potravinářské provozy.
Velmi oblíbenou variantou, například pro zpracovatelský průmysl a provozy s větší spotřebou, jsou jednostupňové šroubové kompresory se vstřikem vody. Jejich investiční náročnost a trvanlivost je předurčuje k úspěchu. Tuto výhodu může potvrdit řada zákazníků v jednotlivých oblastech průmyslu, chemie, farmacie a potravinářství již několik desetiletí. Běžně se tyto stroje dodávají jako vzduchem nebo vodou chlazené od elektrického příkonu 15 kW.
Nejrozšířenější skupinou kompresorů v oblasti přetlaku nad 5 barů pro bezmazný vzduch jsou šroubové kompresory se dvěma šroubovými bloky. Vyrábí se v rozsahu elektrických příkonů 75 až 315 kW. Tyto dvoustupňové stroje jsou energeticky velmi šetrné a s velkou výhodou lze u nich využít zpětný zisk tepla (ZZT), který navíc výrazně snižuje provozní náročnost zařízení. Tyto stroje se dodávají i s možností využití kompresního tepla pro sušení stlačeného vzduchu. Nejčastějšími odběrateli jsou firmy z oblasti automobilového průmyslu, výroby potravinářských obalů a farmacie.
Speciální variantou je pak dvoustupňový šroubový kompresor ULTIMA, který pro každý stupeň využívá jako pohon jeden elektrický motor. Nastavený poměr mezi 1. a 2. stupněm tedy není pevný, jako je tomu u standardních dvoustupňových kompresorů, ale mění se dle elektronické řídicí jednotky, aby zajistil co nejvyšší účinnost výroby stlačeného vzduchu, a tedy co nejnižší spotřebu elektrické energie, a tak zákazníkovi přinesl finanční úspory.
V případě velkých spotřeb, třeba v energetice, výrobě elektroniky, textilním a automobilovém průmyslu, je při dodržení vysoké kvality stlačeného vzduchu možné použít jeden nebo více turbokompresorů. V současnosti je dostupné řešení, které má poměrně široké regulační pásmo, a to díky frekvenčnímu měniči. Běžně lze dodat turbokompresor od elektrického příkonu ca 133 kW až do velikosti několika megawattů. Stejně tak je tomu i u přetlaku, který lze volit bez většího omezení. Výhodou těchto strojů jsou nízké měrné provozní a servisní náklady a dlouholetá trvanlivost oproti ostatním kompresorům. Běžně se životní cyklus těchto zařízení pohybuje v rozsahu 15 až 25 let.

Následný servis garantuje spolehlivost
Celé toto portfolio produktů je v nabídce společnosti VESKOM včetně související podpory ve všech zmíněných oblastech a kompletních generálních oprav.
Pro většinu produktů Gardner Denver firma zdarma poskytuje vzdálený monitoring provozu zařízení iConn. V nabídce je i prodloužená záruka až na 10 let při dodržení podmínek pravidelného autorizovaného servisu.

Ing. René Kunčar
Foto: VESKOM

 
Publikováno: 18. 6. 2021 | Počet zobrazení: 331 článek mě zaujal 70
Zaujal Vás tento článek?
Ano