IBM Rosler murr Schunk

Právní aliance

Na evropském trhu právních služeb začala působit od 1. ledna 2021 nadnárodní aliance NGL Symbio, která sdružuje prestižní advokátní kanceláře z regionu střední a východní Evropy.

 
Nová středoevropská právní aliance nabídne firmám pomoc s přeshraničními projekty, jejichž přípravu a následnou realizaci by mělo usnadnit zavedení integrovaných procesů ve spolupráci s dalšími členy aliance díky efektivní výměně know-how a odborných znalostí. V první fázi se mezinárodní aliance zaměří na základních šest specializací: bankovnictví & finance, podnikové fúze a akvizice, nemovitosti, energie, regulace konopí a dodržování shody & vyšetřování. Nabídka specializací se bude dále rozšiřovat.
NGL Symbio má šest zakládajících subjektů z řad předních reprezentantů středo- a východoevropské advokacie. ČR v alianci reprezentuje právní firma Rowan Legal, dalšími účastníky projektu jsou NGL Legal z Polska, maďarská Erdos Katona a slovenská HKV. Východoevropský region reprezentuje rumunská Biris Goran a posledním zakladatelem je polská NGL Services, která zodpovídá za provozní řízení a celkovou koordinaci spolupráce, jež by měla vést mj. k důslednější optimalizaci procesů řízení projektů, které se tak stanou transparentnější, rychlejší a celkově hospodárnější.
Aliance cílí především na velké a středně velké firmy, které své aktivity provádějí buďto lokálně, nebo mezinárodně. V menším měřítku se zaměřuje na prostor střední a východní Evropy, ale i na Pobaltí, balkánské státy a země na Jadranu. Díky rozsáhlým aktivním kontaktům v dalších jurisdikcích je ale i efektivním prostředníkem při zajišťování agendy ve vzdálenějších regionech, jako je Severní a Jižní Amerika, Střední východ, Afrika, nebo asijsko-pacifická oblast.
 
Publikováno: 26. 5. 2021 | Počet zobrazení: 1010 článek mě zaujal 194
Zaujal Vás tento článek?
Ano