asseco Aimtec murr

Prioritou digitalizace jsou síťové technologie

Komunikace mezi stroji a systémy funguje na základě datových toků v komunikační síti, která je páteří digitalizace. Proto k dosažení úspěšné digitalizace musí být k dispozici výkonná a spolehlivá síťová technologie.

 

Plánování průmyslových komunikačních sítí vyžaduje dokonalou znalost automatizačních technologií v podniku. Pro zapojení dat do sítě se musí zohledňovat nezbytné požadavky kombinace zasíťování klasických a digitálních zařízení. Síť musí být dostatečně silná, aby zvládla rozšiřování flexibilních aplikací a aby byla připravena i na budoucí datovou komunikaci.
Nestačí pouze zajistit vhodné komponenty pro komunikační síť, jako jsou switche a zařízení s technologií POE, je potřeba myslet i na podporu ze strany odborné firmy. Specialisté společnosti Murrelektronik například hned v začátku dokážou poskytnout odborné rady, které pomohou při optimalizaci datových toků a panelového rozhraní při současném omezování náročnosti zapojení potřebných komponent. Díky tomu bude podnik moci vidět průmyslovou síť jako celek s přidanou hodnotou navrhovaného řešení.

Správná topologie sítě
Výrobní zařízení podniku musí být flexibilní a umožňovat snadné provádění změn, proto je důležitý správný návrh topologie sítě k dosažení spolehlivosti funkcí strojů i systémů ve vztahu k datům, a aby vyhovoval aplikacím, na které je daný podnik zaměřen. Správnou topologii sítě určují také jednotlivé faktory podle uživatele, jako je rozšířená diagnostika, otevřenost a digitální udržitelnost.
Síť musí obsahovat také inteligentní komponenty, jako jsou např. switche, na kterých závisí výkon sítě a které dokážou číst příchozí data a odesílat je k příslušným zařízením. Podle potřeb a funkčnosti zařízení lze volit mezi nespravovanými a spravovanými switchi. Zde opět mohou poradit odborníci Murrelektronik, jak správný výběr switchů dokáže zvýšit výkon průmyslové sítě, a jak řízení datového provozu pomůže používat správné řešení při odpovídající ceně.

Switche nespravované vs. spravované
Pro malé průmyslové sítě doporučují nespravované switche, které poskytují ethernetovým zařízením síťová připojení ke komunikaci, ale nenabízejí inteligentní funkce, a ani nemohou řídit síťový provoz. Naopak spravované switche nabízejí rozsáhlé možnosti při konfigurování portů i zařízení a umožňují vzdálený přístup. Přebírají důležité funkce při analyzování chyb, pro redundantní mechanismy, diagnostikování sítí a optimalizují přenos dat. Na druhou stranu ale zvyšují pracnost při konfiguraci a i celkové náklady.
Společnost Murrelektronik nabízí individualizované varianty pro sledování např. decentralizace a její specialisté mohou rozšiřovat znalosti zákazníka ohledně optimalizace společně s efektivitou jeho průmyslové sítě.

David Kostolník

 
Publikováno: 16. 4. 2021 | Počet zobrazení: 692 článek mě zaujal 171
Zaujal Vás tento článek?
Ano